Психологические дисциплины
 • формат pdf
 • размер 8.66 МБ
 • добавлен 16 ноября 2009 г.
Рыбников С.В. Развитие профессиональной рефлексии специалистов по маркетингу
Диссертация на соискание учёной степени кандидата психологических наук.
Специальность 19.00.13 "Психология развития, акмеология" Тамбов, 2004.
Психологические особенности рефлексивной деятельности специалистов по маркетингу. Прогностические способности в рефлексивной деятельности специалистов по маркетингу. Выводы. Список литературы.
Похожие разделы
Смотрите также

Горбачова Ю.І. Тексти лекцій з дисципліни Маркетинг

 • формат doc
 • размер 659 КБ
 • добавлен 31 декабря 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2008. – 105 с. Для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво». Вступ. методологічні аспекти маркетингу. - Сутність маркетингу та його сучасна концепція. - Класифікація маркетингу. - Характеристики маркетингу. - Маркетингові дослідження. Організація та планування маркетингової діяльності на підприєстві. - Маркетингова товарна політика. - Маркетингова цінова полі...

Горбачова Ю.І. Тести для самопідготовки й контролю з дисципліни Маркетинг

 • формат doc
 • размер 151 КБ
 • добавлен 31 декабря 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2008. – 18 с. Для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво». . Вступ. методологічні аспекти маркетингу. - Сутність маркетингу та його сучасна концепція. - Класифікація маркетингу. - Характеристики маркетингу. - Маркетингові дослідження. Організація та планування маркетингової діяльності на підприємстві. - Маркетингова товарна політика. - Маркетингова цінова по...

Корж М.В. Маркетинг

 • формат pdf
 • размер 1.89 МБ
 • добавлен 18 ноября 2011 г.
Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 344 с. У посібнику викладені основні питання курсу „Основи маркетингу. Розглянуті проблеми розвитку маркетингової системи на сучасному підприємстві. Приведені різноманітні підходи до товарної, марочної, конкурентної політики у маркетингу. Висвітлені головні напрямки та елементи маркетингового направлення. Для студентів економічних та інженерних спеціальностей, слухачів системи післядипломної осв...

Куценко В.М. Маркетинговый менеджмент

 • формат pdf
 • размер 536.59 КБ
 • добавлен 17 декабря 2011 г.
Навч. посіб. - К.: МАУП 2003.- 184с. У посібнику викладено теоретичні основи сучасного маркетингового менеджменту, методи і прийоми його застосування у практичній ринковій діяльності підприємств (фірм). Показано місце маркетингу в системі управління підприємством, розглянуто поняття маркетингового менеджменту та його методологічні основи, викладено питання управління маркетинговими дослідженнями, оцінки ринкових можливостей підприємства, розробк...

Манн И., Турусина А. Маркетинговая машина. Как стать хорошим директором по маркетингу

 • формат pdf
 • размер 7.9 МБ
 • добавлен 04 августа 2011 г.
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006, 256с. Это первая в России книга, в которой описана карьера и работа директора по маркетингу. Вы извлечете из этой книги максимальную пользу, если вы менеджер по маркетингу, директор по маркетингу или руководитель компании. Это второе издание первой в России книги, в которой описана карьера и работа директора по маркетингу. В ней раскрываются секреты, которые обязан знать тот, кто управляет "маркетинговой маши...

Ноздрева Р.Б., Крылова Г.Д., Соколова М.И., Гречков В.Ю. Маркетинг: Учебник, практикум и учебно-методический комплекс по маркетингу

 • формат pdf
 • размер 3.33 МБ
 • добавлен 02 сентября 2009 г.
Учебник, практикум и учебно-методический комплекс по маркетингу подготовлены авторами лучшей учебной программы по маркетингу (диплом конкурса РАБО – НФПК), преподавателями МГИМО. Книга представляет собой завершенный учебный комплект по курсу Маркетинг. Теоретические положения учебника подкреплены практикумом, содержащим ситуационные задачи (кейсы) по каждой теме учебника. Комментарии, методика проведения лекций и семинарских занятий, программа к...

Ознакомительная практика по маркетингу

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 513.5 КБ
 • добавлен 06 декабря 2011 г.
Підприємство з продажу будівельних матеріалів "Домус" Зміст Вступ Характеристика підприємства. Система організації роботи підприємства. Форма організації служби маркетингу на підприємстві. Документація, яка регламентує роботу співробітників відділу маркетингу. Види маркетингових досліджень, які використовуються на підприємстві. Конкурентне середовище підприємства. Основні економічні показники роботи підприємства. Охорона праці і техніка безпеки...

Фісун К.А., Жовтяк Г.А. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни Маркетинг

Практикум
 • формат pdf
 • размер 246.97 КБ
 • добавлен 31 декабря 2011 г.
Х.: ХНАМГ, 2011.– 32 с. Для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства, 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». Вступ Методичні вказівки до самостійного вивчення окремих тем дисципліни «Маркетинг» ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ - Сутність маркетингу та його сучасна концепція - Класифікація маркетингу...

Ховард К. и др. Маркетинг. Принципы и технология маркетинга в свободной рыночной системе

 • формат doc
 • размер 3.5 МБ
 • добавлен 23 сентября 2009 г.
Учебник для вузов/Ховард К., Эриашвили Н.Д., Соловьев Б.А., Цыпкин Ю.А.; Под ред. Н.Д. Эриашвили. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. — 255с. ISBN 5-238-00043-Х. Маркетинговая деятельность любого предприятия охватывает практически все вопросы его взаимодействия с рынком. В учебнике рассматриваются принципы, функции, средства и методы маркетинга, маркетинговые коммуникации. Особое внимание уделяется наиболее важной функции — реализации продукта, ор...

Эриашвили Н.Д. Маркетинг. Принципы и технология маркетинга в свободной рыночной системе

 • формат doc
 • размер 3.52 МБ
 • добавлен 16 июля 2010 г.
Учебник для вузов/Под ред. Н. Д. Эриашвили, ЮНИТИ, 1998 Маркетинговая деятельность любого предприятия охватывает практически все вопросы его взаимодействия с рынком. В учебнике рассматриваются принципы, функции, средства и методы маркетинга, маркетинговые коммуникации. Особое внимание уделяется наиболее важной функции — реализации продукта, организации рыночной торговли и изучению потребительского рынка. Отдельные главы посвящены маркетингу в пр...