Статья
  • формат pdf
  • размер 7,09 МБ
  • добавлен 16 июля 2016 г.
Сасноўскі В.М. Эканамічная і сацыяльная геаграфія Беларусі
Курс лекцый. — Мінск: Экоперспектива, 2012. — 315 с.
Курс ”Эканамічная і сацыяльная геаграфія Беларусі” — адзін з асноўных у падрыхтоўцы айчынных прафесійных географаў. Яго змест з’яўляецца важным як у фарміраванні педагагічных кадраў, так і навукоўцаў, а таксама спецыялістаў прыкладной геаграфіі.
Тэарэтычныя асновы курса і агульная палітыка—геаграфічная і эканомікагеаграфічная характарыстыка Рэспублікі Беларусь.
Умовы і фактары ўстойлівага сацыяльна—эканамічнага развіцця і тэрытарыяльнай арганізацыі гспадаркі Беларусі.
Структура эканомікі па відах эканамічнай дзейнасціі іх тэрытарыяльая арганізацыя. Міжгаспадарчыя комплексы.
Эканоміка—геаграфічнае раяніраванне Беларусі і характарыстыка яе рэгіѐнаў