• формат pdf
  • размер 5.72 МБ
  • добавлен 10 мая 2016 г.
Сасноўскі В.М. Эканамічная і сацыяльная геаграфія Беларусі
Мінск : Экоперспектива, 2012. - 215 с. : табл. - Бібліягр.: с. 213. - ISBN 978-985-469-413-9
Содержание:
Тэарэтычныя асновы курса і агульная палітыка-геаграфічная і эканоміка-геаграфічная характарыстыка Рэспублікі Беларусь.
Умовы і фактары ўстойлівага сацыяльна-эканамічнага развіцця і тэрытарыяльнай арганізацыі гаспадаркі Беларусі.
Структура эканомікі па відах эканамічнай дзейнасці і іх тэрытарыяльная арганізацыя. Міжгаспадарчыя комплексы.
Эканоміка-геаграфічнае раяніраванне Беларусі і характарыстыка яе рэгіёнаў.
Курс лекцый складаецца з уводзін, чатырох лагічна ўзаемазвязаных раздзелаў (Тэарэтычныя асновы курса і агульная палітыка-геаграфічная і
эканоміка-геаграфічная характарыстыка Беларусі; Умовы і фактары ўстойлівага сацыяльна-эканамічнага развіцця і тэрытарыяльнай арганізацыі гаспадаркі Беларусі; Структура эканомікі па відах эканамічнай дзейнасці і іх тэрытарыяльная арганізацыя. Міжгаспадарчыя комплексы; Эканоміка-геаграфічнае раяніраванне Беларусі і характарыстыка яе рэгіѐнаў), кожны з якіх уключае ад 3 да 10 тэм лекцый і спіса літаратуры па кожнай тэме. Карты падрыхтаваны выкладчыкам кафедры эканамічнай геаграфіі і аховы прыроды Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М.Танка Каласоўскім А.А.