Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Биологические дисциплины
 3. Периодика по биологическим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Біологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Военные дисциплины
 3. Периодика по военным дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. Військово-спеціальні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Геологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Журналистика
 3. Периодика по журналистике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Журналістика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Периодика по информатике и вычислительной технике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Кібернетика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Українознавство
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Географія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. Периодика по философии
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Філософія, Політологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Финансово-экономическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Економіка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Юридическая периодика и сборники
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Периодические и серийные издания по лингвистике
 5. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Іноземна філологія

Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія 2004 №074-076

 • формат pdf
 • размер 6,86 МБ
 • добавлен 26 июня 2012 г.
На основі опублікованих матеріалів та архівних джерел висвітлено деякі питання історії України, зокрема проблеми державного будівництва, розвитку освіти, науки і культури, національних відносин, а також всесвітньої історії, етнології та археології. Зміст: Випуск 74 Антонюк О. С. Становлення та розвиток українсько-польських відносин (1991–2003) Березовський О. М. Умови та особливості діяльності журналу "Україна" 1907 року Дмитрієв В. С. Становленн...

Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія 2005 №080-081

 • формат pdf
 • размер 5,19 МБ
 • добавлен 08 июля 2012 г.
На основі опублікованих матеріалів й архівних джерел висвітлено деякі питання історії України, всесвітньої історії, археології та етнології. Зміст: Випуск 80 Евенко І. П. Квінт Серторій та Острови Блаженних: до проблеми оцінки відомого пасажу в біографії полководця за Плутархом Горбань Т. Ю. Етнополітичні вектори української суспільно-політичної думки (початок XX століття) Городня Н. Д. Олександр Шульгін (1889–1960) як представник нової генерації...

Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія 2006 №082-084

 • формат pdf
 • размер 5,61 МБ
 • добавлен 22 июня 2012 г.
На основі архівних джерел та опублікованих матеріалів висвітлено окремі питання історії України, показано джерела з історії української державності та національного руху; низку статей присвячено питанням архівознавства, джерелознавства та археографії. Зміст: Випуск 82 Берковський В. Польсько-українські торгові контакти в XVI столітті Валігурська І. Співвідношення у розподілі влади між Короною та Парламентом у державах Європейської Реставрації XVI...

Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія 2006 №085-086

 • формат pdf
 • размер 4,65 МБ
 • добавлен 24 июня 2012 г.
На основі архівних джерел та опублікованих матеріалів висвітлено окремі питання історії України, показано джерела з історії української державності та національного руху; низку статей присвячено питанням архівознавства, джерелознавства та археографії. Зміст: Випуск 85 Гончар Б., Гончар Ю. Іракське питання і трансатлантичні відносини на початку XXI століття Ільченко А. Деякі малодосліджені аспекти процесу становлення та оформлення режиму Аугусто П...

Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія 2006 №087-088

 • формат pdf
 • размер 4,28 МБ
 • добавлен 03 августа 2012 г.
На основі архівних джерел та опублікованих матеріалів висвітлено окремі питання історії України, показано джерела з історії української державності та національного руху; низку статей присвячено питанням архівознавства, джерелознавства й археографії. Зміст: Випуск 87 Боголій Ю. Проблема реформування ООН і позиція Сполучених Штатів Америки Волосюк I. Корейське питання та політика США: джерельна база дослідження Гончар Б., Слободян Н. Інформаційна...

Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія 2007 №089-090

 • формат pdf
 • размер 2,39 МБ
 • добавлен 14 июля 2012 г.
На основі архівних джерел та опублікованих матеріалів висвітлено окремі питання історії України, показано джерела з історії української державності та національного руху; низку статей присвячено питанням архівознавства, джерелознавства й археографії. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів та студентів. Зміст: Випуск 89 Баженова Г. III Міжнародний конгрес історичних наук 1908 року в Берліні очима його учасників Гончар Б. Право і сила....

Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія 2007 №091-093

 • формат pdf
 • размер 3,31 МБ
 • добавлен 02 июля 2012 г.
На основі опублікованих матеріалів та архівних джерел висвітлюються актуальні питання історії України, всесвітньої історії, археології та етнології. Розраховано на викладачів, наукових співробітників, аспірантів та студентів. Зміст: Випуск 91 Діброва С. Я. Новицький в оцінках М. Сумцова Заболотна І. І. Крип’якевич – учень, співробітник, послідовник М. Грушевського Зайцева З. Михайло Грушевський в українському науковому русі до початку Першої світ...

Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія 2008 №094-095

 • формат pdf
 • размер 2,99 МБ
 • добавлен 20 июля 2012 г.
На основі опублікованих матеріалів та архівних джерел висвітлюються актуальні питання історії України, всесвітньої історії, археології та етнології. Розраховано на викладачів, наукових співробітників, аспірантів та студентів. Зміст: Випуск 94 Булгаков Ю. Розбудова війська та силових структур Української Держави 1918 р. в науковому доробку українських істориків доби незалежності Вахонєєв В. Домоволодіння II–III ст. н.е. з розкопок Мірмєкія В'яла...

Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія 2009 №096

 • формат pdf
 • размер 1,66 МБ
 • добавлен 24 июня 2012 г.
На основі опублікованих матеріалів та архівних джерел висвітлюються актуальні питання історії України, всесвітньої історії, археології та етнології. Зміст: Гончар Б., Гончар Ю. Барак Обама і зовнішньополітична "спадщина" Джорджа Буша – молодшого (кризові аспекти) Денисов С. Принципи політики другої адміністрації Дж. В. Буша (2005–2008 роки) щодо Російської Федерації Зубко А. Походження князівських імен в Київській Русі IX–XIII століття Латиш Ю. П...

Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія 2009 №097

 • формат pdf
 • размер 1,65 МБ
 • добавлен 06 июля 2012 г.
На основі опублікованих матеріалів та архівних джерел висвітлюються актуальні питання історії України, всесвітньої історії, археології та етнології. Зміст: Булгаков Ю. Основні аспекти зовнішньополітичної діяльності Гетьманату Павла Скоропадського у висвітленні сучасних вітчизняних істориків Вахонєєв В. Заснування грецьких апойкій в районі Боспору Кіммерійського: історіографічний огляд Гончаревський В Цивілізаційний підхід до визначення соціокульт...

Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія 2009 №098

 • формат pdf
 • размер 1,36 МБ
 • добавлен 29 июля 2012 г.
На основі опублікованих матеріалів та архівних джерел висвітлюються актуальні питання історії України, всесвітньої історії, археології та етнології. Зміст: Бадах Г. Реалізація ідей болонського процесу в Німеччині: забезпечення контролю якості вищої освіти та акредитаційна система країни Василенко В. Співробітництво ЮНЕСКО та держав СНД в галузі освіти Даценко І. Інститут приват-доцентів та підготовка молодих науковців в університетах Російської І...

Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія 2010 №099

 • формат pdf
 • размер 1,29 МБ
 • добавлен 22 июня 2012 г.
На основі опублікованих матеріалів та архівних джерел висвітлюються актуальні питання історії України, всесвітньої історії, археології та етнології. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів. Зміст: Ілгама Аллахвердієва. Виникнення та становлення нафтової промисловості в Азербайджані Бузань В. Жовтнева війни 1973 р. на Близькому Сході в контексті американсько-радянського протистояння Машкіна К. Участь вихідців з країн Західн...

Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія 2010 №100

 • формат pdf
 • размер 1,27 МБ
 • добавлен 21 июня 2012 г.
На основі опублікованих матеріалів та архівних джерел висвітлюються актуальні питання історії України, всесвітньої історії, археології та етнології. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів. Зміст: Бузань В. Створення держави Ізраїль і міжнародне співтовариство Гордіна Н. Вплив політики гласності на формування настроїв населення УРСР (1986–1991) Горпинченко І. Соціальний статус православного духовенства в Україні другої пол...

Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія 2011 №104

 • формат pdf
 • размер 1,27 МБ
 • добавлен 18 июля 2012 г.
На основі опублікованих матеріалів та архівних джерел висвітлюються актуальні питання історії України, всесвітньої історії, археології та етнології. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів. Зміст: Адамська І. Створення та розвиток транспортної медицини УСРР в 1920-х рр. Вахонєєв В. Історіографія грецької колонізації Боспору Кіммерійського 1930–1950-х рр.: марризм і "Емпоріальна" теорія Гончар Б., Гончар Ю. Геостратегічний...

Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія 2011 №105

 • формат pdf
 • размер 1,24 МБ
 • добавлен 01 августа 2012 г.
На основі опублікованих матеріалів та архівних джерел висвітлюються актуальні питання історії України, всесвітньої історії, археології та етнології. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів. Зміст: Булгакова А. Життя та діяльність жінок-освітян України часів голодомору 1932–1933 рр. Вахонєєв В. Дореволюційна історіографія грецької колонізації Боспору Кіммерійського Германюк С. Економічні дослідження в галузі тюркології в Ук...

Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія 2011 №106

 • формат pdf
 • размер 1,89 МБ
 • добавлен 21 июля 2012 г.
На основі опублікованих матеріалів та архівних джерел висвітлюються актуальні питання історії України, всесвітньої історії, археології та етнології. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів. Зміст: Боднарюк Б. Твори Сугерія, абата монастиря Сен-Дені, як джерело з історії Франції першої половини XII ст. Булдакова О. "Загальне наставляння" та його роль у розбудові християнської держави Карла Великого Год Б. Місце і роль епохи...

Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія 2011 №107

 • формат pdf
 • размер 1,19 МБ
 • добавлен 23 июня 2012 г.
На основі опублікованих матеріалів та архівних джерел висвітлюються актуальні питання історії України, всесвітньої історії, археології та етнології. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів. Зміст: Бузань В. Суецька криза 1956 року в міжнародних відносинах Власенко В. Формування та структура німецької цивільної адміністрації в генеральному окрузі "Житомир" (1941–1944 рр.) Глушан О. Участь С.В. Бородаєвського в розбудові укр...

Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія 2011 №108

 • формат pdf
 • размер 2,08 МБ
 • добавлен 12 июля 2012 г.
На основі опублікованих матеріалів та архівних джерел висвітлюються актуальні питання історії України, всесвітньої історії, археології та етнології. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів. Зміст: Барабаш Ю. Умови праці та промисловий травматизм на підприємствах Донбасу у 1920-і рр. Городня Н. Еволюція американсько-китайських відносин в перше пост-біполярне десятиліття Довжук І. Кадрове забезпечення вугільної промисловості...

Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія 2012 №109

 • формат pdf
 • размер 1,26 МБ
 • добавлен 21 октября 2012 г.
На основі опублікованих матеріалів та архівних джерел висвітлюються актуальні питання історії України, всесвітньої історії, археології та етнології. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів. Зміст: Адамська І. Історія українських земель IX–XIV століть на сторінках "Чтений в историческом обществе Нестора-летописца" Антонюк С., Антонюк О. Європейська інтеграція в зовнішній політиці Республіки Польща в 1989–2004 роках Гончар Б...

Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія 2012 №110

 • формат pdf
 • размер 1,31 МБ
 • добавлен 26 сентября 2012 г.
Збірник складається з матеріалів III Міжнародної наукової конференції "Актуальні проблеми історії Стародавнього світу", яка відбулася на історичному факультеті в травні 2011 року. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів. Зміст: Алмазова Н. Проблеми перекладу "Енеїди" Вергілія в листах О. О. Фета Д. І. Нагуєвському Бугаєва Н. До питання про клятву учасників заколоту Катіліни Вєнцова М. Імпортні керамічні посудини в некропол...

Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія 2013 №02(115)

 • формат pdf
 • размер 1,39 МБ
 • добавлен 10 октября 2014 г.
На основі опублікованих матеріалів та архівних джерел висвітлюються актуальні питання історії України, всесвітньої історії, археології та етнології. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів. Зміст: Антонюк Т. Кадровий потенціал вищого навчального закладу в контексті інтеграції з провідними закордонними вищими школами (на прикладі Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Ганцян Р. Історія світової співдружності у викл...

Вісник Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка. Історія 2012 №111

 • формат pdf
 • размер 1,24 МБ
 • добавлен 04 января 2017 г.
КНУ. — 58 с. Зміст Боровик М., Пастушенко Т. Усна історія: сучасність та перспективи в Україні Арзуманова Т. Усна історія як джерело дослідження повсякдення релігійних общин в тоталітарному суспільстві (на прикладі старообрядців Харківщини) Барабаш О., Новосельський А. Дослідницько-освітній проект "Клуб костянтинівських остарбайтерів" Барвінська П. Особливості конструювання образу Східної Європи в академічному середовищі німецькомовних країн в...

Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Історія 2001 №055

 • формат pdf
 • размер 2,72 МБ
 • добавлен 09 июля 2012 г.
На основі опублікованих матеріалів та архівних джерел висвітлюються питання історії України, зокрема розвитку революційного руху, партійного будівництва, джерелознавчі аспекти української історії та ін. Зміст: А. М. Катренко, Н. М. Чирикало. Джерела з історії Київської громади 60–90-х рр. XIX ст. Л. Г. Мельник. Маловідомий опис Гетьманщини першої чверті XVIII ст. Т. М. Соловйова. Описи поштових доріг Правобережної України як джерело вивчення соці...