Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Биологические дисциплины
 3. Периодика по биологическим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Біологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Военные дисциплины
 3. Периодика по военным дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. Військово-спеціальні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Геологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Журналистика
 3. Периодика по журналистике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Журналістика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Периодика по информатике и вычислительной технике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Кібернетика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Історія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Українознавство
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Географія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. Периодика по философии
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Філософія, Політологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Финансово-экономическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Економіка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Юридическая периодика и сборники
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Іноземна філологія 2005 №01(39)

 • формат pdf
 • размер 2,56 МБ
 • добавлен 29 июня 2012 г.
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2005. – 63 c. ISSN 1728-2683 Включено до переліку наукових фахових видань України (Постанова Президії ВАК України № 1-05/6 від 12.06.2002 р.) Розглянуто актуальні питання функціонування і розвитку мови у сучасному суспільстві, досліджено комунікативно-прагматичні особливості лексики і граматики, мовні засоби реалізації основних принципів мовленнєвого спілкування, висвітлено проблемні питання перекл...

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Іноземна філологія 2006 №01(40)

 • формат pdf
 • размер 2,27 МБ
 • добавлен 29 июня 2012 г.
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2006. – 57 c. ISSN 1728-2683 Включено до переліку наукових фахових видань України (Постанова Президії ВАК України № 1-05/6 від 12.06.2002 р.) Розглянуто актуальні питання функціонування і розвитку мови у сучасному суспільстві, досліджено комунікативно-прагматичні особливості лексики і граматики, мовні засоби реалізації основних принципів мовленнєвого спілкування, висвітлено проблемні питання перекл...

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Іноземна філологія 2007 №01(41)

 • формат pdf
 • размер 1,99 МБ
 • добавлен 02 июня 2012 г.
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2007. – 58 c. ISSN 1728-2683 Включено до переліку наукових фахових видань України (Постанова Президії ВАК України № 1-05/6 від 12.06.2002 р.) Розглянуто актуальні питання функціонування і розвитку мови у сучасному суспільстві, досліджено комунікативно-прагматичні особливості лексики і граматики, мовні засоби реалізації основних принципів мовленнєвого спілкування, висвітлено проблемні питання перекл...

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Іноземна філологія 2009 №01(42)

 • формат pdf
 • размер 1,33 МБ
 • добавлен 21 июня 2012 г.
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2009. – 53 c. ISSN 1728-2683 Включено до переліку наукових фахових видань України (Постанова Президії ВАК України № 1-05/6 від 12.06.2002 р.) Подано статті, у яких розглядаються актуальні питання функціонування і розвитку мови різних типів дискурсу в сучасному суспільстві, досліджено комунікативно-прагматичні особливості лексики іграматики, мовні засоби реалізації основних принципів мовленнєвого сп...

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Іноземна філологія 2010 №01(43)

 • формат pdf
 • размер 1,28 МБ
 • добавлен 04 июля 2012 г.
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2010. – 64 c. ISSN 1728-2683 Включено до переліку наукових фахових видань України (Постанова Президії ВАК України № 1-05/6 від 06.10.2010 р.) Подано статті, у яких розглядаються актуальні питання функціонування і розвитку мови різних типів дискурсу в сучасному суспільстві, досліджено комунікативно-прагматичні особливості лексики іграматики, мовні засоби реалізації основних принципів мовленнєвого сп...

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Іноземна філологія 2011 №01(44)

 • формат pdf
 • размер 1,23 МБ
 • добавлен 30 мая 2012 г.
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2011. – 59 c. ISSN 1728-2683 Включено до переліку наукових фахових видань України (Постанова Президії ВАК України № 1-05/6 від 06.10.2010 р.) Подано статті, у яких розглядаються актуальні питання функціонування і розвитку мови різних типів дискурсу в сучасному суспільстві, досліджено комунікативно-прагматичні особливості лексики іграматики, мовні засоби реалізації основних принципів мовленнєвого сп...