Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Биологические дисциплины
 3. Периодика по биологическим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Біологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Военные дисциплины
 3. Периодика по военным дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. Військово-спеціальні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Геологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Журналистика
 3. Периодика по журналистике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Журналістика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Периодика по информатике и вычислительной технике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Кібернетика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Історія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Географія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. Периодика по философии
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Філософія, Політологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Финансово-экономическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Економіка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Юридическая периодика и сборники
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Периодические и серийные издания по лингвистике
 5. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Іноземна філологія

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Українознавство 2005 №09

 • формат doc
 • размер 2,85 МБ
 • добавлен 31 мая 2012 г.
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2005. – 50 c. ISSN ISSN 1728-2330. Присвячено проблемам етногенезу українського народу, географічним дослідженням території України у XII–XVIII ст., значенню теоретичних надбань співробітників Київського університету для українознавства, аналізові освітньої політики російського самодержавства на Правобережній Україні у XIX ст., огляду й аналізу актових джерел та епістолярію з історії України XVII–X...

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Українознавство 2005 №09

 • формат pdf
 • размер 2,04 МБ
 • добавлен 29 июня 2012 г.
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2005. – 50 c. ISSN ISSN 1728-2330 Присвячено проблемам етногенезу українського народу, географічним дослідженням території України у XII–XVIII ст., значенню теоретичних надбань співробітників Київського університету для українознавства, аналізові освітньої політики російського самодержавства на Правобережній Україні у XIX ст., огляду й аналізу актових джерел та епістолярію з історії України XVII–XV...

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Українознавство 2006 № 10

 • формат doc
 • размер 478,98 КБ
 • добавлен 04 июня 2012 г.
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2006. – 58 c. ISSN 1728-2330 Аттестовано Вищою атестаційною комісією України. Постанова Президії ВАК України № 1-05/1 від 25.01.2002 р. Присвячено проблемам етногенезу українського народу, географічним досліджен- ням території України у XII–XVIII ст., значенню теоретичних надбань співробітників Київського університету для українознавства, аналізові освітньої політики російського самодержавства на...

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Українознавство 2007 №11

 • формат doc
 • размер 445,27 КБ
 • добавлен 16 июня 2012 г.
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2007. – 58 c. ISSN ISSN 1728-2330. Присвячено соціокультурній проблематиці українознавчих досліджень, зокрема, питанням етногенезу, національної ідентичності та виховання, мовної асиміляції українців, соціальної та культурної модернізації України. Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів. Зміст. Конча С. ΛΕΝΖΑΝΙΝΟΙ Костянтина Багрянородного у контексті проблеми ляхів-лендзян. Кос...

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Українознавство 2007 №11

 • формат pdf
 • размер 1,21 МБ
 • добавлен 17 июня 2012 г.
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2007. – 58 c. ISSN ISSN 1728-2330. Присвячено соціокультурній проблематиці українознавчих досліджень, зокрема, питанням етногенезу, національної ідентичності та виховання, мовної асиміляції українців, соціальної та культурної модернізації України. Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів. Зміст. Конча С. ΛΕΝΖΑΝΙΝΟΙ Костянтина Багрянородного у контексті проблеми ляхів-лендзян. Кос...

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Українознавство 2008 №12

 • формат doc
 • размер 558,05 КБ
 • добавлен 27 мая 2012 г.
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2008. – 33 c. ISSN ISSN 1728-2330 Присвячено теоретичній спадщині М. Костомарова, В. Липинського та Д. Дорошенка, питанням етногенезу та мовної асиміляції українців, особливостям взаємовідносин та взаємовпливів українського села і міста, проблемам релігійних конфесій та родинних взаємин в українській спільноті. Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів. Зміст. Ціпко А. "Слов'янськ...

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Українознавство 2008 №12

 • формат pdf
 • размер 2,00 МБ
 • добавлен 31 мая 2012 г.
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2008. – 33 c. ISSN ISSN 1728-2330 Присвячено теоретичній спадщині М. Костомарова, В. Липинського та Д. Дорошенка, питанням етногенезу та мовної асиміляції українців, особливостям взаємовідносин та взаємовпливів українського села і міста, проблемам релігійних конфесій та родинних взаємин в українській спільноті. Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів. Зміст. Ціпко А. "Слов'янськ...

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Українознавство 2009 №13

 • формат doc
 • размер 478,34 КБ
 • добавлен 31 мая 2012 г.
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2009. – 59 c. ISSN ISSN 1728-2330 Присвячено широкому спектру українознавчих досліджень, зокрема аналізуються специфіка предметного поля українознавства, історичний досвід українського культуротворення та культурозбереження й особливості культуропредставлення українців у світовому контексті. Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів. Зміст Мостяєв О. Специфіка предметного поля укр...

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Українознавство 2009 №13

 • формат pdf
 • размер 1,34 МБ
 • добавлен 21 мая 2012 г.
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2009. – 59 c. ISSN ISSN 1728-2330 Присвячено широкому спектру українознавчих досліджень, зокрема аналізуються специфіка предметного поля українознавства, історичний досвід українського культуротворення та культурозбереження й особливості культуропредставлення українців у світовому контексті. Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів. Зміст. Мостяєв О. Специфіка предметного поля ук...

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Українознавство 2010 №14

 • формат doc
 • размер 473,58 КБ
 • добавлен 31 мая 2012 г.
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2010. – 62 c. . ISSN ISSN 1728-2330. Присвячено 10-річному ювілею Центру українознавства. У вступній статті подається загальний огляд усіх випусків щорічника, починаючи з 1994 р., визначається значення цього видання в системі українознавчої науки. У випуску також знайшли відображення новітні дослідження співробітників Центру у сфері українознавства. Для викладачів, наукових працівників, аспірантів,...

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Українознавство 2010 №14

 • формат pdf
 • размер 1,24 МБ
 • добавлен 27 мая 2012 г.
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2010. – 62 c. ISSN ISSN 1728-2330 Присвячено 10-річному ювілею Центру українознавства. У вступній статті подається загальний огляд усіх випусків щорічника, починаючи з 1994 р., визначається значення цього видання в системі українознавчої науки. У випуску також знайшли відображення новітні дослідження співробітників Центру у сфері українознавства. Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, ст...

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Українознавство 2011 №15

 • формат doc
 • размер 438,21 КБ
 • добавлен 18 июня 2012 г.
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2011. – 58 c. ISSN ISSN 1728-2330 Випуск репрезентує комплекс актуальних проблем, досліджуваних науковцями та аспірантами Центру українознавства філософського факультету. Зокрема, аналізуються специфіка етнічної, релігійної та гендерної ідентичностей українського народу в контексті соціокультурних трансформацій, теоретичні й практичні питання діяльності мистецької та церковної еліти, сфера освіти у...

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Українознавство 2011 №15

 • формат pdf
 • размер 1,21 МБ
 • добавлен 01 июня 2012 г.
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2011. – 58 c. ISSN ISSN 1728-2330. Випуск репрезентує комплекс актуальних проблем, досліджуваних науковцями та аспірантами Центру українознавства філософського факультету. Зокрема, аналізуються специфіка етнічної, релігійної та гендерної ідентичностей українського народу в контексті соціокультурних трансформацій, теоретичні й практичні питання діяльності мистецької та церковної еліти, сфера освіти...

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Серія Українознавство 2006 №10

 • формат pdf
 • размер 1,16 МБ
 • добавлен 02 июля 2012 г.
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2006. – 58 c. ISSN 1728-2330. Присвячено проблемам етногенезу українського народу, географічним досліджен- ням території України у XII–XVIII ст., значенню теоретичних надбань співробітників Київського університету для українознавства, аналізові освітньої політики російського самодержавства на Правобережній Україні у XIX ст., огляду й аналізу актових джерел та епістолярію з історії України XVII–XVI...