Антін Генсьорський. Галицько-волинський літопис (процес складання, редакції і редактори)

 • формат doc
 • размер 546.5 КБ
 • добавлен 06 сентября 2011 г.
Киев, 1958 год, издательство Академии наук УРСР Автор данного исследования рассматривает историю создания Галицко-Волынской летописи, изучает детально текст летописи, приходит в конце к выводу о том, что данная летопись имеет 5 редакторов, он показывает особенности этих редакцій, определяет места их созданий.

Біда К. Іоаникій Галятовський і його Ключ розумінія

 • формат pdf
 • размер 17,05 МБ
 • добавлен 13 октября 2015 г.
Рим, 1975. – С. V–XXXVIII. – (Праці Греко-Католицької Богословської Академії, т. XXXVII–XXXIX)

Білети - Перелік питань до заліку з курсу Давня українська література

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 17,14 КБ
 • добавлен 24 июля 2012 г.
Севастополь. Севастопольський міский гуманітарний університет. - 2 с. Залік проводиться у формі співбесіди за основними питаннями курсу: Перекладна й оригінальна література XI—XIIIст. (ідейно-тематичні й жанрово-стильові особливості). Українська література 14-16 століть. Латино мовна поезія. Полемічна література. Українська книжна поезія кінця XVI - XVIII ст. (жанрово-стильові особливості). Розвиток художніх жанрів драматургії у 17-18 ст. Козацьк...

Білоус Б. Повість минулих літ: історія чи література ?

Статья
 • формат pdf
 • размер 4,22 МБ
 • добавлен 09 мая 2013 г.
Стаття. Українська мова й література в середніх школах, гімназіях та колегіумах. – 2004. – №2 . С. 116-122 . У статті наводяться і аналізується поглади І.Франка, М.Возняка, Д.Чижевського та інших літературознавців на те чи відноситься "Повість минулих літ" до історії чи це літературний твір. В той же час Б.Білоус наводить власні думки з цього питання.

Білоус П. Жанрова система української літератури (період Київської Русі)

Статья
 • формат pdf
 • размер 3.11 МБ
 • добавлен 25 мая 2013 г.
Стаття. Слово і час. 2002 №2 . С. 19-23 . Давня українська література охоплює у своєму розвитку вісім століть (XI—XVIII), відомих історії як середні віки і доба бароко. Процес її творення був неоднорідним, неоднозначним, не раз — парадоксальним. Художній світ її багатогранний і самобутній, а найкращі твори вражають масштабністю філософського мислення, силою духовних осяянь, яскравими сюжетами, оригінальним і пристрасним словом.

Білоус П.В. Історія української літератури XI-XVIII ст

 • формат djvu
 • размер 4,85 МБ
 • добавлен 10 сентября 2013 г.
Навч. посіб. / П. В. Білоус. — К.: Академія, 2009. — 424 с. (Серія «Альма-матер») ISВN 978-966-580-304-1. Давня українська література охоплює у своєму розвитку вісім століть (XI—XVIII), відомих історії як середні віки і доба бароко. Процес її творення був неоднорідним, неоднозначним, не раз — парадоксальним. Художній світ її багатогранний і самобутній, а найкращі твори вражають масштабністю філософського мислення, силою духовних осяянь, яскравими...

Білоус П.В. Літературна медієвістика. Вибрані студії у 3-х томах. Том 1: Зародження української літератури

 • формат pdf
 • размер 8.43 МБ
 • добавлен 01 мая 2012 г.
Житомир, 2011. - 376 с. ІЗВМ 978-966-465-292-3 Тривалий час українцям нав’язувався імперський погляд на власну літературну спадщину, внаслідок чого виникли ідеологічні міфи, які і досі функціонують у культурному просторі і підживлюються новими планами російської геополітики. Особливо дискусійним стало питання про зародження української літератури, яка формувалася в умовах становлення держави Русь. У монографії з ’ясовуються історичні, культурні,...

Білоус П.В. Літературна медієвістика. Вибрані студії у 3-х томах. Том 2: Художній світ давньої української літератури

 • формат pdf
 • размер 8.68 МБ
 • добавлен 18 мая 2012 г.
Житомир: ПП «Рута», 2012 . - 428 с. ІЗВМ 978-936-345-876-7 Том складається із трьох десятків статей, у яких розкриваються художні особливості різноманітних літературних явищ давньоукраїнського письменства XI-XVIII ст. Тут зреалізовано один із шляхів пізнання нашої давньої літератури - дослідження естетичної сутності маловідомих або забутих творів, художньої свідомості давніх авторів, власне - художності тієї літератури, чому раніше приділялася не...

Білоус П.В. Паломницький жанр в історії української літератури

 • формат pdf
 • размер 12,11 МБ
 • добавлен 15 марта 2015 г.
Житомир: Житомирський педінститут ім. І. Франка, 1997. — 162 с. У монографії вперше в українському літературознавстві подається синтетична історія паломницького жанру - одного з найстабільніших жанрів у давній літературі, що розвивався протягом XI-XVIII ст. Автор вводить у науковий обіг чимало літературних фактів та явищ, розглядає поетику жанру та з'ясовує його місце в системі жанрів давнього українського письменства.

Бадрак Б.М. Творчість Івана Величковського. Тематика, барокова образність

Дисертация
 • формат doc
 • размер 33,16 КБ
 • добавлен 28 июня 2015 г.
Автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук: спец. 10.01.01 "Українська література". — Київ, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2005. — 20 с. Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Соболь Валентина Олександрівна, Бердянський національний педагогічний університет, кафедра української та зарубіжної літератури. Мета дослідження: осмислення місця і ролі Івана Величковського у форму...

Барокові підручники з Поетики і Риторики

Реферат
 • формат doc
 • размер 9,43 КБ
 • добавлен 15 июля 2012 г.
Історія української літератури: давня українська література. Доповідь на тему: «Барокові підручники з Поетики і Риторики: європейська традиція і українська практика». 5 сторінок. Київський Національний університет імені Тараса Шевченка. Київ – 2012. У літературному процесі XVII-XVIII ст. в Україні особливе місце й роль належали київським поетикам і риторикам, хоча вони й не виходили на його поверхню у вигляді друкованих текстів, залишаючись в осн...

Вишенский Иван. Сочинения

 • формат djvu
 • размер 5,24 МБ
 • добавлен 29 мая 2011 г.
М.-Л.: АН СССР, 1955. — 373 с. — (Литературные памятники). Сочинения украинского писателя XVI-XVII вв. Ивана Вишенского (в 70-е годы XVI в. он ушел на Афон и принял монашество) дошли до нас в пяти списках разной полноты и достоинства. В книге впервые напечатано по древнему и лучшему списку (Львовскому, Академии наук Украины) главное его сочинение - "Книжка". Все остальные произведения печатаются по рукописи Государственного Исторического музея (М...

Гаєвський С.Ю. Александрія в давній українській літературі (Вступ і тексти)

 • формат djvu
 • размер 8,29 МБ
 • добавлен 27 марта 2015 г.
Київ: З друкарні Всеукраїнської Академії Наук, 1929. — 238 с. — (Пам'ятки мови та письменства давньої України, Т. III. Давня українська повість, Ч. 1). «Александрія» (грец. Άλεξάνδρου πράξεις) — легендарна повість (чи за іншими означеннями — роман) про життя й ратні подвиги Александра Македонського. Належить до найпопулярніших у світовій літературі. Помилково приписувалась Каллісфену. Виникла грецькою мовою в II—III ст. н. е. Було багато варіанті...

Гаєвський С.Ю. Александрія в давній українській літературі (Вступ і тексти)

 • формат pdf
 • размер 23,54 МБ
 • добавлен 04 марта 2015 г.
Київ: З друкарні Всеукраїнської Академії Наук, 1929. — 238 с. — (Пам'ятки мови та письменства давньої України, Т. III. Давня українська повість, Ч. 1). «Александрія» (грец. Άλεξάνδρου πράξεις) — легендарна повість (чи за іншими означеннями — роман) про життя й ратні подвиги Александра Македонського. Належить до найпопулярніших у світовій літературі. Помилково приписувалась Каллісфену. Виникла грецькою мовою в II—III ст. н. е. Було багато варіанті...

Гординський Я. Владимір Теофана Прокоповича

 • формат pdf
 • размер 43,32 МБ
 • добавлен 28 июня 2011 г.
Рік видання: 1911? Кількість сторінок: 123 Дана праця містить біографію Теофана Прокоповича часів його навчання та вчителювання. Описуються обрані ним навчальні заклади та предмети, які він викладав. Надаються відомості, якими має володіти читач задля кращого розуміння трагікомедії Владимір, пояснюються стосунки Прокоповича із церквою — все це міститься в першій частині публікації. Друга частина надає нам інформацію про сам твір Владимір, його де...

Давня українська література 2015

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 168.79 КБ
 • добавлен 10 июня 2015 г.
ДУЛ. Университет Т.Г. Шевченка 2015. Преподаватель Усатенко Г.О. Вчені Київсьго університету, які внески в розвиток давньої літератури. Етапи формування книжної літератури. Ігумен Данило. Жанри перекладної літератури Київсько Русі. «Моління» Данила Заточника. Учительно-ораторська проза Київської Русі. Жанр притчі (Турівський, Сковорода). Агіографія Київської Русі. «Слова о полку Ігоревім». Дмитро Наливайко. "До проблем Ренесансу в Україні". харак...

Дзеверін Ігор (гол. ред.) Українська література XVII ст

 • формат pdf
 • размер 14,66 МБ
 • добавлен 11 июня 2012 г.
К.: Наукова Думка, 1987. - 609 с. В українській літературі 17 століття було часом формування та розквіту літературного стилю бароко. Його предтечею вважається ще Іван Вишенський, але розквітло бароко у творчості Мелетія Смотрицького, Кирила Транквіліона-Старовецького та з появою київської школи. На формування українського бароко найбільше вплинуло відновлення православної ієрархії у 1620 році, заснування київської школи 1615 року та її реформи, п...

Дзеверін Ігор (гол. ред.) Українська література XVIII ст

 • формат pdf
 • размер 15,84 МБ
 • добавлен 01 июня 2012 г.
Київ: Наукова думка, 1983. — 698 с. Наприкінці XVIII ст. бурлескно-травестійна поема Івана Котляревського «Енеїда» знаменувала появу новітньої літературної української мови і початок сучасної української літератури. Цей твір увібрав у себе перлини українського гумору, відобразив яскравий народний побут. Гумористичний і сатиричний тон творів Котляревського був підхоплений іншими письменниками, передусім членами т. зв. харківського гуртка (П. Гулак...

Есе Мій Сковорода

Реферат
 • формат doc
 • размер 7,83 КБ
 • добавлен 11 июня 2012 г.
Есе. Київський Національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2012 2 с. Поема-симфонія Тичини надихнула мене замислитися, яким же є мій Сковорода? Мій Сковорода – це, в першу чергу, гармонійна людина. Людина без гострих внутрішніх сумнівів і переживань. І його секрет спокою дуже простий – вірити в Бога і цінувати те, що маєш. Пізнати себе, свою природу, бо людина-сліпець, яка не може розібратися в собі ніколи не стане щасливою. Пізнавши се...

Загайко П.К. Українські письменники-полемісти кінця XVI - початку XVII ст. в боротьбі проти Ватікану і унії

 • формат pdf
 • размер 76,48 МБ
 • добавлен 02 декабря 2013 г.
Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1957. — 88 с. Брошура присвячена дослідженню української полемічної літератури кінця XVI — початку XVII ст., її ідейного змісту, художніх засобів, ролі в суспільному розвитку українського народу тих часів. Автор робить чимало цікавих спостережень над змістом, мовою, образною системою полемічних творів. Брошура стане в пригоді студентам, викладачам, лекторам і широкому колу читачів, що цікавляться п...