Нова парадигма 2005 Випуск 053

 • формат pdf
 • размер 1,90 МБ
 • добавлен 18 февраля 2012 г.
К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 239 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Андрущенко Т. І. Естетичне в культурі та естетичний ідеал. Воронова Г. В. Об’єктивна основа формування і розвитку життєдіяльності людини Корсак К. В. Нова філософська парадигма педагогіки XXI століття та імператив виховання альтруїзму Кісіль М. В. Система зовнішньої оцінки якості вищої освіти в Англії Цехмістрова Г. С. Формування цілісного мислення – освітня па...

Нова парадигма 2006 Випуск 052

 • формат pdf
 • размер 1,94 МБ
 • добавлен 17 октября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 241 с. — ISSN 2222-4637. Філософія Подолянко Л.А. Вибір свободи і свобода вибору Іщук А.А. Героїчна особистість: історична еволюція змісту Найчук А.В. Еволюція філософсько-педагогічної думки в Стародавньому світі Грива О.А. Реалізація ідей формування толерантності у дітей та молоді в сучасній системі освіти в Україні Малімон В.І. Національне виховання як соціально-педагогічна проблема і важливий...

Нова парадигма 2006 Випуск 054

 • формат pdf
 • размер 1,91 МБ
 • добавлен 07 ноября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 240 с. — ISSN 2222-4637. Філософія Косяк В. А. Телесное в античной философии Бех В. П., Колесникова И. Е. Аутопоэзис личности в контексте современной образовательной парадигмы Дзвінчук Д. І., Кісіль М. В. Досвід Ірландії в процесах гарантування якості у вищій освіті Савостьянова М. В. Мировоззренческо-методологические основы постижения науки: проблема концептуализации Александрова О. С. Архетипи...

Нова парадигма 2006 Випуск 056

 • формат pdf
 • размер 1,88 МБ
 • добавлен 07 октября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 239 с. — ISSN 2222-4637. Філософія Цимбал Т.В. Мартін Гайдеггер: діалектика знекоріненості та автентичного буття Ковальов С.М. Свобода, час і необхідність з погляду К. Поппера Сторіжко Л.В. Головні аспекти самоактуалізації особистості у концепції А. Маслоу Костюк О.В. Етичні міфологеми неорелігій звільнення (Кастанеда, Ошо, сатанізм) у сучасній масовій культурі Александрова О.С. Взаємодія конк...

Нова парадигма 2006 Випуск 057

 • формат pdf
 • размер 2,03 МБ
 • добавлен 22 октября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 255 с. — ISSN 2222-4637. Філософія Бех В.П., Семененко Л.М. Ціннісна детермінація управління навчальним закладом Самчук З.Ф. Когерентність філософії та науки як теоретико-методологічна проблема і праксеологічна мета Мартинюк С.Є. Багатовимірність феномена людини Александрова О.С. Конкуренція і партнерство як соціокультурні феномени: проблема осмислення сутності, визначення можливостей і перспектив...

Нова парадигма 2006 Випуск 058

 • формат pdf
 • размер 1,90 МБ
 • добавлен 19 октября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 236 с. — ISSN 2222-4637. Філософія Волинка Г.І. Епоха еллінізму: кепос Епікура та римський епікуреїзм Кургузов А.О. Глобальна ідентичність Кузьменко М.О. Соціально-філософський аналіз концепту європейської колективної ідентичності Спиця Н.В. Проблема біфуркації як об’єкт соціально-філософської рефлексії Дулін П.Г. Гуманітарні норми і цінності: програми обґрунтування та консолідації Богданова Н...

Нова парадигма 2006 Випуск 059

 • формат pdf
 • размер 1,87 МБ
 • добавлен 21 октября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 232 с. — ISSN 2222-4637. Філософія Бех В.П. Соціальна функція мови у вимірі драгоманівської спадщини і сучасність Мозгова Н.Г. Київський неокантіанець (до творчої лабораторії Г. Челпанова) Рябченко В.І. Грамотний і розумний: проблема в нетотожності Дзвінчук Д.І. Освітні системи в XXI столітті: деякі закономірності трансформаційних процесів Жадько В.О. Проектна педагогіка як засіб формування світ...

Нова парадигма 2006 Випуск 060

 • формат pdf
 • размер 1,94 МБ
 • добавлен 30 октября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 242 с. — ISSN 2222-4637. Філософія Подолянко Л.А.Свобода вибору особистості Іщук А.А. Героїчна особистість і реальність Мегрелишвили М.А. Феномен трансцендирования в контексте возможностей современного человека Убейволк О.О.Соціальний капітал як суспільне явище: підходи до визначення сутності та змісту Шавкун І.Г. Людиновимірчий аспект менеджменту Богданова Н.Г. Естетичне та прагматичне в духо...

Нова парадигма 2007 Випуск 061

 • формат pdf
 • размер 1,90 МБ
 • добавлен 18 октября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 238 с. — ISSN 2222-4637. на титулі помилка - не 62, а 61 випуск Філософія Прокопенко І.Ф. Мутація та мімікрія в сучасній системі освіти в Україні Лєнь Т.В. Гендерне виховання як механізм первинної соціалізації Заблоцька К.В. Образність у медичному мисленні: евристична генералізація Яцук Н.Є. Туризм – новий? чи старий? феномен: досвід теоретичного вивчення Сухоніс Н.С. Ситуація постмодерну та суч...

Нова парадигма 2007 Випуск 062

 • формат pdf
 • размер 1,92 МБ
 • добавлен 07 октября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 235 с. — ISSN 2222-4637. Філософія Беслюбняк О.О. Екзистенція як тип існування (в концепціях Ж.-П. Сартра та Н. Аббаньяно) Омельченко Н.О. Соціальний хаос в історичній динаміці суспільства Нестеренко Г.О. Самоорганізація національної спільноти у світлі концепції синергетичного історизму Александрова О.С. Перспективи еволюції людства Шарыпин А.В. Континуум когнитивной семантики Стасюк Г.Є. Розвиток...

Нова парадигма 2007 Випуск 063

 • формат pdf
 • размер 1,86 МБ
 • добавлен 12 октября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 233 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Кравчук Л.М. Актуальні проблеми сучасної української політики Філософія Бех В.П., Колєснікова І.Є. Смислогенез як механізм енергоінформаційного формування особистості у дискурсі традицій громадянського суспільства Данилюк А.Л. Концепція природженої людської агресивності Конрада Лоренца та її інтерпретація в науковому світі Бондаревич І.М. Становлення поняття духовність...

Нова парадигма 2007 Випуск 064

 • формат pdf
 • размер 1,91 МБ
 • добавлен 15 ноября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 235 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Мигина Ф. Роль университетов в современную эпоху Філософія Подолянко Л.А. Свобода, яку ми вибираємо Кулакевич О.В. Особливості християнського розуміння прав людини: релігієзнавчо-філософський аналіз Дубінін В.В. Історико-філософський досвід пізнання інтересів народу Бондаревич І.М. Становлення філософського статусу поняття духовність Приходько Т.В. Сучасні підхо...

Нова парадигма 2007 Випуск 065 Частина 1

 • формат pdf
 • размер 3,07 МБ
 • добавлен 12 октября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 413 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Вступне слово Світ XXI століття крізь призму інтеграційних процесів Бех В.П. Інформаційна єдність соціальних систем як онтологічна основа сучасного інтеграційного процесу McBride W.L. Integration into what? The international arena in mid-2007 Шаронова С.А. Социокультурный контент-анализ как инструмент измерения кросс-культурной интеграции Krolica M. Integracja eur...

Нова парадигма 2007 Випуск 065 Частина 2

 • формат pdf
 • размер 2,55 МБ
 • добавлен 27 октября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 334 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Соціокультурна інтеграція в людському вимірі Агарков О.А. Критерії моніторингу стану інтелектуального капіталу державного управління Агєєва О.Л. Питання інтеграції молоді в європейський і світовий простір у контексті державної молодіжної політики (на прикладі Донецької області) Бірюкова Т.Ф. Соціокультурна детермінанта соціалізації молоді у руслі євроінтеграції Бон...

Нова парадигма 2007 Випуск 066

 • формат pdf
 • размер 1,90 МБ
 • добавлен 14 ноября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 238 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Самчук З.Ф. Філософія: концептуалізація покликання як метод до подолання онтологічного роздоріжжя Шпітун І.І. Модуси часу і діалог культур Цапліна І.С. Образ майбутнього: сутність і зміст поняття Ковальов С.М. Особистісний аспект античного атомізму Григорович Л.С. Світовий досвід становлення помісних православних церков Бондаренко О.В. Феномен націона...

Нова парадигма 2007 Випуск 067

 • формат pdf
 • размер 1,91 МБ
 • добавлен 14 октября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 237 с. — ISSN 2222-4637. Філософія Самчук З.Ф. Генералізація ефективних теоретико-методологічних підходів як предмет філософсько-історичного дискурсу Предко О.І. Можливості релігії в світлі трансперсональної перспективи: релігієзнавчий аспект Бойко Г.А. Віртуальна реальність: проблема онтологічного статусу Сухоніс Н.С. Ніцшеанський розрив та вічне становлення в різноманітті (рецепція ідей Ф. Ніцше...

Нова парадигма 2007 Випуск 068

 • формат pdf
 • размер 1,97 МБ
 • добавлен 09 октября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 238 с. — ISSN 2222-4637. Філософія Андрущенко Т.І. Феномен естетичного у філософії і культурі Просвітництва Гордійченко В.В. Міфологія та релігія в образотворчому мистецтві Т. Г. Шевченка та їх естетичне значення Цомко О.О. Спроба філософського осмислення проблеми суїциду Осіпова М.Ю. Теоретико-методологічні засади аналізу типологій конфліктів Нестеренко Г.О. Соціокультурні чинники національної...

Нова парадигма 2007 Випуск 069

 • формат pdf
 • размер 1,91 МБ
 • добавлен 27 октября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 234 с. — ISSN 2222-4637. Філософія Хилько М.І. Понадморалізм філософського методу Миколи Бердяєва Мегрелішвілі М.О. Феномен неможливості в бутті людини Бут В.В. Методологія аналізу людської деструктивності Авєріна О.І. Осягнення феномена мінливості в історії філософської думки Науменко Г.Г. Екологічна культура та її виміри Хилько В.Г. Екологічна освіта в контексті сучасного світового досвіду Т...

Нова парадигма 2007 Випуск 070

 • формат pdf
 • размер 1,88 МБ
 • добавлен 07 октября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 233 с. — ISSN 2222-4637. Філософія Андрущенко Т.І. Антропоцентричний характер естетичного ідеалу епохи Ренесансу Подолянко Л.А. Свобода – це мистецтво творити себе Марчук О.В. Взаємодія культур як умова їхнього розвитку у феноменологічній герменевтиці П. Рікера Балановський Я.М. Поняттєве забезпечення теоретичного аналізу процесу трансформації суспільства Бутченко Т.І. Різновиди та форми соціаль...

Нова парадигма 2007 Випуск 071

 • формат pdf
 • размер 1,93 МБ
 • добавлен 16 октября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 242 с. — ISSN 2222-4637. Філософія Троїцька Т.С. Філософсько-антропологічні роздуми Г. Сковороди про пізнання, самопізнання і саморозвиток людини Коломієць Т.В. Націологічні погляди О. Бочковського: детермінанти і характеристика Ковальов С.М. Діалектика свободи в соціумі Авєріна О.І. Мінливість як загальнофілософська категорія Завіруха Г.В. Сучасний тероризм як крайня форма прояву соціального ко...

Нова парадигма 2008 Випуск 073

 • формат pdf
 • размер 1,44 МБ
 • добавлен 10 ноября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 240 с. — ISSN 2222-4637. Філософія Самчук З.Ф. Функціонально-інструментальна демаркація рефлексії і критичного мислення в системі суспільної дійсності Андрущенко Т.І. Постмодернізм як різновид текстової або знакової реальності Александрова Е.С. Проблемы генезиса среднего класса в современном украинском обществе Дулин П.Г. Политические идеалы и ценности в контексте проблем и перспектив консолидации...

Нова парадигма 2008 Випуск 074

 • формат pdf
 • размер 1,49 МБ
 • добавлен 08 октября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 242 с. — ISSN 2222-4637. Філософія Волынка Г.И., Дорошкевич В.А., Мозговая Н.Г. Всегда ли вывод после этого, значит по причине этого (post hoc, ergo propter hoc) является ошибкой? (логико-гносеологический подход) Зайцев М.О. Людська індивідуальність в ситуації постмодерну Козій І.В. Філософські погляди В. Левинського Шевель А.О. Етнокультурні традиції ставлення українського народу до природи Гон...

Нова парадигма 2008 Випуск 075

 • формат pdf
 • размер 1,39 МБ
 • добавлен 04 ноября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 230 с. — ISSN 2222-4637. Філософія Михайлов В.С. Проблема періодизації історії в філософії даосизму Охрімчук О.М. Термінологічне поле концепту цілісність культурного простору країни Герасимова Е.М. Гуманітарні засади методології економічного пізнання Богданова Н.Г. Особливості естетичної свідомості молоді як об’єкту управління Троїцька Т.С. Вітчизняна філософська антропологія в модернізації вищо...

Нова парадигма 2008 Випуск 076

 • формат pdf
 • размер 1,83 МБ
 • добавлен 19 октября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 236 с. — ISSN 2222-4637. Філософія Лєнь Т.В. Суб’єктивні умови гендерного виховання Косміна В.Л. Формування моральної культури студентів економічних ВНЗ – шлях відродження національної самосвідомості Чорноштан Т.М. Етична складова освіти у сучасних західних теоріях філософії освіти Тагірова Г.В. Прогностичний аналіз адаптації української системи освіти до європейського освітнього простору Житарю...

Нова парадигма 2008 Випуск 077

 • формат pdf
 • размер 2,00 МБ
 • добавлен 11 октября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 239 с. — ISSN 2222-4637. Філософія Бех В.П., Бех Ю.В. Саморегуляційна парадигма освіти як процес і продукт концептуалізації управління галуззю Муза Д.Е. Проблема социокультурной идентичности: цивилологические поиски и находки Тополь О.В. Філософське осмислення конструювання соціокультурних стереотипів старості Пустовойт В.И. Социальные утопии и антиутопии в контексте глобальных проблем современнос...

Нова парадигма 2008 Випуск 078

 • формат pdf
 • размер 1,52 МБ
 • добавлен 24 октября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 246 с. — ISSN 2222-4637. Філософія Ковалев С.Н. Онтологический статус и внутренняя диалектика понятия времени–пространства Веремійчук І.П. Філософський зміст тематики народу у творчій спадщині Ю. Словацького Герасимова Е.М. Праксіологічний аналіз контексту сучасних ринкових трансформацій в постсоціалістичних країнах Бойко А. Становлення ринкових відносин як головний чинник соціальних змін Скубаш...

Нова парадигма 2009 Випуск 085

 • формат pdf
 • размер 2,06 МБ
 • добавлен 13 марта 2012 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 259 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Шашкова Л. О. Логіка науки та містицизм релігії з позиції Бертрана Рассела Полисаєв О. П. Онтологія традиційного міфологічного ставлення до світу Джура О. Д. Життєтворчість особистості як об’єкт соціально-філософського дослідження Бойко А. І. Основні компоненти педагогічної майстерності вчителя Тимошенко О. І. Специфіка особистісно орієнтованої освіти крізь п...

Нова парадигма 2009 Випуск 087

 • формат pdf
 • размер 2,09 МБ
 • добавлен 26 февраля 2012 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 252 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Волынка Г. И., Дорошкевич В. А., Мозговая Н. Г. Кто отстоял возможность философии – Гераклит или Кант? Васильєва І. В. Культурний і релігійний виміри буття людини: минуле – сучасне – майбутнє Скловський І. З. Цивілізаційність філософії свободи в метафізичному контексті осмислення національного буття Дубінін В.В. Сутність народу як суспільно-історичного явища...

Нова парадигма 2009 Випуск 088

 • формат pdf
 • размер 2,20 МБ
 • добавлен 21 марта 2012 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 255 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Нестеренко Є. А. Сутність і зміст феномену ірраціонального в організаційній культурі Лисенко А. С. Проблематика цінностей в сучасній практичній філософії Чопей В. С. Формування демократичних цінностей у сучасної студентської молоді як соціальне завдання Молодиченко В. В. Система освіти: ціннісний контекст Тимошенко О. І. Післядипломна освіта педагогів: пробле...

Нова парадигма 2009 Випуск 089

 • формат pdf
 • размер 1,78 МБ
 • добавлен 29 марта 2012 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 226 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Нестеренко Є. А. Вплив ірраціонального виміру організаційної культури на управління фірмою Шевченко Г. М. Феномен відчуження у знеособлюючих тенденціях масової культури Павловський В. Л. Сучасні течії духовного удосконалення: особливості розвитку Костенко А. М. Феномен релігійності: різноманітні підходи до осмислення Ігнатьєв В. А. Націософія на зламі філософ...

Нова парадигма 2009 Випуск 090

 • формат pdf
 • размер 1,87 МБ
 • добавлен 05 марта 2012 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 261 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Кравченко В. М. Сенс людського життя у філософському та релігійному дискурсі Ємельяненко Є. О. Природа і зміст стратагемного мислення в контексті теорії рефлексії Боднар К. А. Поняття нація у визначенні політичної ідентичності громадянина Пантелєєва І. А. Наслідувальна риторика Стародавнього Риму як продукт боротьби двох риторичних течій Пашов Р. І. Феномен бюр...

Нова парадигма 2009 Випуск 091

 • формат pdf
 • размер 1,77 МБ
 • добавлен 18 февраля 2012 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 236 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Джура О., Андрущенко В. Особистісно орієнтована освіта: технології реалізації Попков В. В. Роздуми м. Бердяєва про своєрідність російської революції в дискурсі сучасних суспільних революцій Держко І. З. Легітимація метафізики в контексті ціннісного виміру Сергєєв М. В. Україна – Росія: вибір шляхів розвитку (філософсько-історичний аспект) Слабінська С. В. Конф...

Нова парадигма 2009 Випуск 83

 • формат pdf
 • размер 1,84 МБ
 • добавлен 08 марта 2012 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 228 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Джура О. Д. Теоретико-методологічні проблеми дослідження життєтворчості особистості Савостьянова М. В. Аксиологический анализ науки: рассуждения о методе Микитенко А. В. Освіта сьогодення: необхідність та напрямки трансформації Козлова Т. В. Мотивація – вирішальна рушійна сила забезпечення якості сучасного навчання Туренко В. Е. Філософсько-антропологічні зас...

Нова парадигма 2010 Випуск 092

 • формат pdf
 • размер 1,65 МБ
 • добавлен 07 марта 2012 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 224 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Волынка Г. И., Дорошкевич В. А., Мозговая Н. Г. Некоторые проблемы тождества в истории логико-философских фантазий Матвійчук А. В. Екологічна деонтологія: філософсько-методологічна концепція Брегін М. Г. Філософія освіти про труднощі планування освітніх змін в умовах невизначеності рис суспільства майбутнього Кучер С. О. Стратегія енергетичної безпеки японії на...

Нова парадигма 2010 Випуск 093

 • формат pdf
 • размер 1,70 МБ
 • добавлен 30 марта 2012 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 224 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Андрущенко В. П., Вікторов В. Г. Якість освіти в дзеркалі сучасних вимог та експектацій Юхимик Ю. В. Утилітарно-магічний мімезис як база становлення мистецтва Слюсаренко О. М. Професійне вдосконалення державних службовців у дискурсі управління підприємництвом Тимошенко О. І. Українська освіта в контексті розмаїття форм власності: проблеми розвитку Тиха О. В. Со...

Нова парадигма 2010 Випуск 094

 • формат pdf
 • размер 1,96 МБ
 • добавлен 22 февраля 2012 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 244 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Жижко Т. А. Освіта як пріоритетний чинник суспільного розвитку Тимошенко О. І. Українська освіта в контексті розмаїття форм власності: проблеми розвитку Надибська О. Я. Переорієнтація системи пріоритетів українського соціуму: загальнолюдський вимір Костенко О. М. Про натуралістичну педагогіку як антикримінальний чинник (у світлі соціального натуралізму) Чумак...

Нова парадигма 2010 Випуск 095

 • формат pdf
 • размер 1,88 МБ
 • добавлен 21 февраля 2012 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 220 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Суліма Є. М. Програмний підхід до модернізації освіти на засадах впровадження інноваційно-інформаційних технологій Бех В. П., Бех Ю. В. Умови як чинник модернізації національних систем вищої освіти Андрущенко Т. І. Проблеми естетичної освіти та її оцінювання у навчальному процесі Найчук А. В. Політична філософія Н. Макіавеллі: динаміка співвідношення моралі і...

Нова парадигма 2010 Випуск 096

 • формат pdf
 • размер 1,86 МБ
 • добавлен 22 октября 2012 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 229 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Андрущенко Т. І. Естетична освіта та навчальний процес Жижко Т. А. Академічна мобільність – об’єктивна умова розвитку університетської освіти Мельник А. І. Марксистське розуміння історії і сучасність Хилько М. М. Контент-аналіз у журналістикознавстві: принципи, умови, вимоги, етапи методу Покась В. П. Основні екзистенціали інтернатної освіти Надибська О. Я. Пр...

Нова парадигма 2010 Випуск 097

 • формат pdf
 • размер 2,17 МБ
 • добавлен 03 октября 2012 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 278 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Андрущенко Т. І. Романтизм та діалектика естетичного Жижко Т. А. Університетська освіта України як складова Європейського університетського простору Гуненков Д. В. Суспільна мораль і господарська діяльність Покась В. П. Організація педагогічного процесу в дитячих будинках Щербина В. В. Обмеженість раціоналізму як висхідного принципу класичних ідеологічних конц...

Нова парадигма 2010 Випуск 098

 • формат pdf
 • размер 2,39 МБ
 • добавлен 02 октября 2012 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 357 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Андрущенко Т. І. Естетичне виховання як методична проблема Буяшенко В. В. Соціокультурний простір і соціальне піклування Акопян В. Г. Здобутки і проблеми реалізації Концепції екологічної освіти України Беляєва Л. Г. Музичний простір: діалектика суб’єктивного та об’єктивного Попов С. М. Понятійно-категоріальний апарат аналізу синергетичної парадигми управління П...

Нова парадигма 2011 Випуск 099

 • формат pdf
 • размер 2,70 МБ
 • добавлен 06 ноября 2012 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 342 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Бех В. П., Бех Ю. В. Евристичний потенціал філософського аналізу у дискурсі досліджень соціальних систем Ашиток Н. І. Апраксіологічний компонент мовної картини світу в філософсько-освітньому аспекті Найчук А. В. Проблеми пошуку базового визначення поняття держава Донникова И. А. Коэволюция общества и природы как самоорганизация человека в культуре Мойса Б. С....

Нова парадигма 2011 Випуск 100

 • формат pdf
 • размер 2,24 МБ
 • добавлен 13 ноября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 324 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Андрущенко В.П. Педагогічна освіта держави: філософія майстерності, свободи, творчості. Малиновська О.Л. Стратегічне планування в освітньому врядуванні. Жижко Т.А. Модель некласичного університету. Розова Т.В., Жарких В.Ю. Попередники прагматизму: ідеї, люди, обставини. Попов С.М. Зворотний зв’язок як головний концепт дослідження сучасних систем управління Скуба...

Нова парадигма 2012 Випуск 101

 • формат pdf
 • размер 1,54 МБ
 • добавлен 06 ноября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 196 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Бех Ю.В. До питання щодо філософії управління техносферою Кравченко А.А. Дихотомії відповідальності в ситуації віртуальної реальності Сакун А.В. Діалогізм як принцип сучасної освіти: комунікативний аспект Костюк О.В. Перспективи демократії в контексті сучасних світових соціально-політичних процесів Зьолко О.О. Особистість людини як підстава породження інтелекту...

Нова парадигма 2012 Випуск 104

 • формат pdf
 • размер 2,01 МБ
 • добавлен 04 ноября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 282 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Найчук А. В. Трансформація світогляду традиційного суспільства: соціально-філософський аналіз Кавалєров В. А. Віртуалізація освіти як інноваційний процес: когнітивний аспект Вернидуб Р. М. Розгортання нової дидактичної моделі професійно-педагогічної підготовки сучасного вчителя Дулин П. Г. Гуманоцентризм политических ценностей Загарницька І. І. Соціалізація д...

Нова парадигма 2012 Випуск 105

 • формат pdf
 • размер 1,71 МБ
 • добавлен 24 октября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 229 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Вернидуб Р.М. Реалізація механізмів інтеграції освіти і науки засобами педагогічних технологій Уваркіна О.В. Загальне й особливе в національних системах освіти Кавалеров В.А. Синергетичний аспект організації освітнього процесу в контексті суспільства знань Сакун А.В. Людина в трансформаціях освітнього простору: методологічний аспект Кравченко А.А. Етика відп...

Нова парадигма 2012 Випуск 106

 • формат pdf
 • размер 1,67 МБ
 • добавлен 12 октября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 226 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Берегова Г. Д. Навчально-виховні проблеми у філософствуванні античних мислителів Бех Ю. В. Детермінанти соціальних проблем У системі управління соціальним організмом Вернидуб Р .М. Основні напрями інформаційної підготовки педагогічних кадрів Гончаров В. І. Основні компетенції сучасного вчителя: проблема формування Дулин П. Г. Актуализация концепции всеединст...

Нова парадигма 2012 Випуск 107

 • формат pdf
 • размер 2,30 МБ
 • добавлен 22 октября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 229 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Авєріна О.І. Алгоритм організації робочого простору Бех Ю.В. Умови вирішення соціальних проблем системи управління Вернидуб Р.М. Упровадження програм магістерської підготовки в провідних університетах України й світу Картунов О.В. Міфи та реалії суспільства знань у науковому дискурсі ФРН Кравченко А.А. Освіта як вітальний процес навчання мислити Курган Я.М. Са...

Нова парадигма 2012 Випуск 108

 • формат pdf
 • размер 1,77 МБ
 • добавлен 07 октября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 202 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Сащук Г.М. Політико-культурологічний аналіз основних концепцій побудови інформаційного суспільства Гончаров В.І. Людиноцентризм і солідарність як головні риси підготовки сучасного вчителя Далявська Т.П. Роль ЗМІ у висвітленні проблем невизнаних держав в епоху глобалізації Касьян В.В. Інформаційні технології та розвиток постіндустріального суспільства в концепц...

Нова парадигма 2012 Випуск 110

 • формат pdf
 • размер 1,49 МБ
 • добавлен 15 ноября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 182 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Бех Ю.В. Загальна теорія управління: тенденції і проблеми становлення Гончаров В.І. Формування нового вчителя в умовах розгортання інноваційної освіти Вернидуб Р .М. Специфіка розгортання дослідництва в бакалавраті ВНЗ України Сакун А.В. Освіта майбутнього в критеріях самовизначення і самоактуалізації Найчук А.В. Поняття „постмодернізм у соціально-філософськ...

Нова парадигма 2012 Випуск 111

 • формат pdf
 • размер 1,86 МБ
 • добавлен 09 октября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 223 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Бех Ю. В. Управління біологічними системами: морфологічний та функціональний аспекти Шедяков В. Є. Розвиток та активізація інтелектуального капіталу як чинник соціокультурного антропогенезу Кудінов І. О. Першовитоки стратегії Тімченко О. П. Екзистенційно-антропологічна критика тези про онтологічну суверенність людини Литвин Я. М.Концепція культури як творчий...

Нова парадигма 2012 Випуск 112

 • формат pdf
 • размер 1,60 МБ
 • добавлен 06 ноября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 224 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Куліненко Л.Б. Освіта як практика свободи в концептуальному підході П. Фрейре Яковлєва О.В. Багатомовність у контексті модернізації ВНЗ Олексенко Р.І. Стратегічні завдання освіти і виховання сучасного підприємця Семенюк Н.В. Безперервна освіта: принципи впровадження Сащук Г.М. Новітні підходи до визначення сутності інформаційного суспільства Тімченко О.П....

Нова парадигма 2012 Випуск 113

 • формат pdf
 • размер 1,55 МБ
 • добавлен 10 ноября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 210 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Кравченко А. А.Культура мовлення як фактор становлення інтерсуб’єктивної комунікації в навчальному процесі Зленко Н. Н.Философское осмысление прогнозов о будущем человеческой природы Нікітенко В. О.Загальнолюдські цінності як геоцінності планетарного масштабу Хомерікі О. А.Вища освіта в європейських країнах: генезис і перспективи Мудрак В. І.Сучасні тенденції г...

Нова парадигма 2013 Випуск 114

 • формат pdf
 • размер 1,85 МБ
 • добавлен 05 ноября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 216 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Авєріна О. І. Управління часом: теоретичне обґрунтування і практичні рекомендації Нестерова М. О. Методологічні експлікації когнітивних досліджень у сфері економіки та управління Ливенко В. І. Інформаційне керування: концептуальне ядро інформаційного протиборства Васильєва І. В., Кірієнко С. В.Біоетика в контексті тенденції інтеграції знань Кравченко А. А. Св...

Нова парадигма 2013 Випуск 115

 • формат pdf
 • размер 1,74 МБ
 • добавлен 11 ноября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 207 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Авєріна О. І. Філософія управління людськими ресурсами: до визначення концептуально-методологічних засад Кудінов І. О. Стратегія суб’єкта життя: напрями гармонізації та оптимізації Семенюк Н. В. Необхідність нормативно-правового забезпечення функціонування системи безперервної освіти Гальченко М. С.Соціальна зрілість педагога як фактор укорінення у буття сучас...

Нова парадигма 2013 Випуск 116

 • формат pdf
 • размер 1,34 МБ
 • добавлен 06 октября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 178 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Машталер А. А.Освітній простір у викликах «онауковленого» соціуму: контекст «інформаціоналізму» Терещенко Т. П. Аксіологічний вимір процесів глобалізації в культурно-освітньому просторі України Малишева А. О. Демократизація освіти як соціальна проблема Семенюк Н. В.Поняття професійної компетентності у сучасному науковому дискурсі Афузова Г . В.Оптимізація пі...

Нова парадигма 2013 Випуск 117

 • формат pdf
 • размер 1,54 МБ
 • добавлен 08 октября 2013 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 177 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Путров С. Ю. Специфіка філософського підходу до біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини Рахманов О. А. Мотиви діяльності топ-менеджерів та акціонерів у процесі корпоративного управління Семенюк Н. В.Безперервна освіта як система Олексенко Р. І.Філософія ринку: концептуальні дослідження і сучасні інтерпретації Поліщук Н. В.Філософська актуальність...

Нова парадигма 2013 Випуск 118

 • формат pdf
 • размер 1,84 МБ
 • добавлен 09 мая 2014 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 225 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Угляр Я. Ю. Метафізичні та логіко-гносеологічні аспекти у філософії І. Гізеля Тімченко О. П. Методологічна культура науки: доктринально-ідеологічний контекст Сташкевич О. О. Інтелектуальне суспільство: філософська рефлексія Левада С. В. Синергетичний дискурс подієвих сценаріїв розвитку Москалик Г. Ф. Інформаційно-комунікаційне середовище: етапи формування Л...

Нова парадигма 2014 Випуск 119

 • формат pdf
 • размер 1,82 МБ
 • добавлен 02 июня 2014 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 225 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Андрущенко В. П. Освіта як чинник формування демократичного світогляду студентів Путров С. Ю. Сутність біосоціальних технологій впливу на здоров’я Людини Перглер Т. І. Утвердження пріоритету здорового способу життя Шедяков В. Е. Стратегия постсовременного взаимодействия: методология и ресурсная база дальнейшего совершенствования Коноваленко Н. В. Соціальна ко...

Нова парадигма 2014 Випуск 120

 • формат pdf
 • размер 2,01 МБ
 • добавлен 06 июня 2014 г.
Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 237 с. — ISSN 2222-4637. Зміст: Філософія Бех Ю. В. Основні тенденції у вивченні ролі інтелектуального капіталу в конкурентоспроможності організації Кубко В. П. Гендерні аспекти корпоративної культури організацій Жижко Т. А. Кризові явища в університетській освіті України Шелюк Л. О. Єдність традицій та інновацій як закономірність системних змін у сучасній освіті Морозов В. В. Рівний доступ до якісн...