Лобчук О.Г. Навчання мовленнєвої діяльності на уроках мови

Лобчук О.Г. Навчання мовленнєвої діяльності на уроках мови
 • разное
 • doc
 • 691.5 КБ
 • добавлен 10.03.2011
Посібник є першою спробою узагальнити напрацьований у лінгвістиці та методиці матеріал щодо формування у молодших школярів умінь усіх видів мовленнєвої діяльності.
У першій частині посібника подані теоретичні питання мовленнєвої діяльності: поняття про мовлення, його види і функції, структуру мовленнєвого висловлювання, культуру мовлення.
У другій частині розглядаються зміст і методика роботи з аудіювання, читання, письма, говоріння, складання діалогу, усного і письмового переказу і твору, а також організація перевірки та аналізу монологічних висловлювань молодших школярів.
Посібник може бути використаний вчителями початкових класів, студентами педагогічних коледжів та університетів.

ЗМІСТ.
Передмова.
І. Лінгвістичний аспект проблеми.
Мова і мовлення.
Функції мовлення.
Мовлення і мислення.
Види мовленнєвої діяльності.
Структура мовленнєвого висловлювання.
Культура мовлення.
ІІ. Формування у молодших школярів умінь мовленнєвої діяльності.
Методичні принципи навчання мовленнєвої діяльності.
Зміст і напрями роботи з розвитку умінь мовленнєвої діяльності.
Текст як система орієнтирів у побудові власних висловлювань.
Аудіювання.
Читання.
Письмо.
Говоріння.
Діалог.
Переказ.
Учнівські твори.
? Види учнівських творів.
? Складання творів за спостереженням.
? Складання творів за художньою картиною.
Перевірка і оцінювання монологічних висловлювань молодших школярів.
Аналіз учнівських переказів і творів.

Смотрите также


Стаття - Міхальчук Н.О. Використання екзистенційних моделей у шкільному навчанні

Стаття - Міхальчук Н.О. Використання екзистенційних моделей у шкільному навчанні

 • разное
 • doc
 • 62.5 КБ
 • добавлен 30.10.2009
ВІСН. ЖИТОМИР. ДЕРЖ. УН-ТУ ІМ. І. ФРАНКА. —
2004. — N
17. — С. 48-
51. — БІБЛІОГР. : 11 НАЗВ. — УКP.
Н. О. Михальчук, кандидат психологічних наук, доцент (Рівненський державний гуманітарний університет)
Проаналізовано особливості використання екзистенційних моделей на уроках англійської мови в середній школі....
Тестовий контроль мовної та мовленнєвої компетенції учнів на середньому та старшому ступені у ЗОШ

Тестовий контроль мовної та мовленнєвої компетенції учнів на середньому та старшому ступені у ЗОШ

 • шпаргалки
 • doc
 • 126 КБ
 • добавлен 24.12.2010
Реферат, 25 ст. Загальна характеристика тестів, Поняття, функції і види тестів, З історії створення тестів, Тестовий контроль в процесі навчання іноземній мові, Структура усного комунікативного тести типу інтерв’ю, Інтерв’ю і рольова гра, як форми тестування комунікативної компетенції учнів, Тестовий контроль в процесі навчання ...
Суворова О.В. Природознавство. 6 клас. Розробки уроків

Суворова О.В. Природознавство. 6 клас. Розробки уроків

 • разное
 • pdf
 • 53.12 МБ
 • добавлен 30.09.2011
Харків: Ранок, 2010. - 272 с.
ISBN 978–611–540–713–2
Посібник містить методичні рекомендації щодо структури уроків, форм, засобів і методів навчання, плани-конспекти уроків природознавства у 6 класі, що складені відповідно до чинної програми. Наведено правила техніки безпеки на уроках, завдання для тематичного контролю,...
Курсовая работа - Оцінювання знань, умінь та навичок на уроці української літератури

Курсовая работа - Оцінювання знань, умінь та навичок на уроці української літератури

 • курсовые
 • doc
 • 26.87 КБ
 • добавлен 22.04.2010
Зміст.
Вступ.
Контроль та оцінювання навчальних досягнень.
Поняття про контроль і діагностику навчання.
Функції перевірки і оцінювання знань, умінь і навичок.
Оцінювання на уроках української літератури.
Без оцінки кожний процес засвоєння неможливий.
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з ук...
Курсовая работа - Использование дидактических игр на уроках русского языка во время предварительного усного курса

Курсовая работа - Использование дидактических игр на уроках русского языка во время предварительного усного курса

 • курсовые
 • doc
 • 368 КБ
 • добавлен 23.08.2013
Владимир-Волынский педагогический колледж им. А.Е. Крымского, Владимир-Волынский, 2011. — 57 с.

Курсовая работа по методике преподавания русского языка.

Теоретическое обоснование сущности дидактических игр на уроках русского языка во время предварительного устного курса.
Организация игры. Роль и место преподавателя в дидактических играх.
Требования к отбору дидактических игр.
Методические рекомендации....
Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе - в этом наша сила. Методические рекомендации по проведению урока

Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе - в этом наша сила. Методические рекомендации по проведению урока

 • разное
 • pdf
 • 2.75 МБ
 • добавлен 22.11.2009
М.: МИОО "Московские учебники",
2008. - 160 с.
В пособии рассматривается культура мира, проблема толерантности и ее решение на уроках в начальной и средней школе. В приложении подробно рассматривается история формирования национального состава города Москвы
Прилуцкая С.В. Самостоятельность действий и самостоятельность мышления

Прилуцкая С.В. Самостоятельность действий и самостоятельность мышления

 • разное
 • doc
 • 199 КБ
 • добавлен 16.09.2011
Статья по методике преподавания географии. Опубликована в научно-методическом журнале РБ "Народная асвета"– 2010. – №
10. – С. 20-
23. Содержит авторские рекомендации по методике формирования самостоятельности школьников на уроках географии. Рекомендована студентам и учителям географии
Лелека В.М., Винограденко В.Е. Захист Вітчизни. Робочий зошит. 10 клас. Курс навчання юнаків

Лелека В.М., Винограденко В.Е. Захист Вітчизни. Робочий зошит. 10 клас. Курс навчання юнаків

 • разное
 • pdf
 • 2.43 МБ
 • добавлен 09.08.2011
Х.: Вид-во «Ранок», 2011.—64 с.
ISBN 978-611-540-937-2.
Робочий зошит охоплює всі теми, передбачені новою програмою з предмета «Захист Вітчизни:
Курс навчання юнаків» для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Кожний урок складається із завдань різних рівнів складності та проводиться наприкінці вивчення черг...
Ответы на государственный экзамен - Методы преподавания

Ответы на государственный экзамен - Методы преподавания

 • шпаргалки
 • doc
 • 104.5 КБ
 • добавлен 26.10.2010
Викладання як специфічна культурно-комунікативна ситуація — соціогуманітарна інтеракція.
Простір освітньої ситуації: його поля та учасники.
«Основне питання» методики викладання та його вирішення в сучасних умовах.
Нова парадигма вищої освіти: соціально-історичні та теоретико-методологічні передумови, основні ідеї та...
Олькерс Ю., Полат Е.С. и др. Метод проектов, научно-методический сборник

Олькерс Ю., Полат Е.С. и др. Метод проектов, научно-методический сборник

 • разное
 • pdf
 • 1.81 МБ
 • добавлен 09.07.2009
Олькерс Ю. История и польза метода проектов; Полат Е. С. Метод проектов; Гузеев В. В. Проектное обучение как одна из интегральных технологий; Жак Д. Организация и контроль работы с проектами; Богова М. Г., Гридюшко С. Е. Ключевые этапы работы над проектами в формате теории разных стилей мышления на уроках иностранного языка; Лут...