• формат pdf
  • размер 8,95 МБ
  • добавлен 14 февраля 2012 г.
Шаблій О.І. (ред.) Історія української географії. Випуск 18
Збірник наукових праць. — Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Географічний факультет, Кафедра географії України і туризму, 2008. — 133 с.
Присвята
Постаті
Олег Шаблій. Професор Опанас (Афанасій) Трохимович Ващенко (до 100-річчя від дня народження)
Мирослав Білецький. Штрихи до портрета професора Опанаса Ващенка
Фото Опанаса Ващенка
Наукові школи та центри
Олександра Чубрей. Становлення та основні напрямки наукової діяльності Чернівецького відділу Українського географічного товариства
Раритети
Опанас Ващенко. Розвиток економіко-географічної думки в Україні (1917–1977)
Крає- і країнознавство
Степан Пушкар. Для чого необхідно вивчати мікротопоніми та про особливості топоніміки Рогатинського району Івано-Франківської області
Олександр Лаврик. Поширення млинів на Побужжі та їх вплив на трансформацію річища і заплави Південного Бугу
Сергій Коротун. Географія поширення релігійних громад різних конфесій в Рівненській області
Оксана Рунців. Історичний та меморіальний туризм в Тернопільській області
Натургеографічні та геоекологічні студії
Йосип Свинко, Петро Дем’янчук. Історія дослідження та сучасні уявлення про геологічну будову міста Тернополя і його околиць
Любов Янковська. Дослідження стійкості геосистем (історія та сучасний стан)
Надія Козак. Історія геолого-геоморфологічних досліджень Закарпатської області
Юрій Ющенко, Ольга Паланичко. Особливості функціонування системи потік-русло під час проходження катастрофічних паводків
Алла Некос. Співставлення наявності важких металів у ґрунтах та городній рослинній продукції Лівобережної України
Алла Потапова. Агрокліматичні ресурси Волинської області та їх вплив на вирощування сільськогосподарських культур
Антропогеографічні дослідження
Ірина Гудзеляк. Демографічна ситуація в Україні: глобальні та регіональні порівняння
Наталія Годісь. Суспільно-географічні аспекти аналізу демографічної безпеки реґіону
Мирослава Книш. Інтегральна оцінка процесів економічної глобалізації в країнах, що розвиваються
Анатолій Мельничук. Підходи до визначення історико-географічних зрізів формування та розвитку суспільно-географічного комплексу України
Ярослав Штокало. Класифікація чинників формування рівня життя населення у регіоні
Леся Заставецька, Тарас Заставецький. Кластерний підхід у формуванні нових локальних систем розселення
Наталія Смочко. Міграційна ситуація у Закарпатській області в умовах переходу до нових ринкових відносин: проблеми і перспективи
Надія Копер. Основні аспекти впливу промислового розвитку регіону на його соціальний розвиток
Хроніка. Факти. Проекти
Науковий семінар з нагоди 125-річного ювілею професора Володимира Ґериновича
Відзначення 100-літнього ювілею професора Опанаса Ващенка
Ювілеї та номінації
Миколі Даниловичу Пістуну – 75
Степан Позняк. Професору Мирону Кіту – сімдесят
До 50-річчя доктора економічних наук Василя Степановича Кравціва
Нові почесні члени Українського географічного товариства, обрані на Х з’їзді УГТ: Віктор Корнєєв, Володимир Нудельман, Іван Половина, Олександр Топчієв
Втрати
Світлої пам’яті Олександра Мефодійовича Маринича
Наші автори
Вимоги до матеріалів, контакти
Похожие разделы