• формат pdf
 • размер 5.24 МБ
 • добавлен 14 января 2010 г.
Шевцов М.Р., Таранов П.Я., Левіт В.В., Гудзь О.Г. Руйнування гірських порід вибухом
Підручник для вузів. – 4-е видання перероб. і доп. – Донецьк: ,2003. – 248 с.
Викладені теорія підривання вибухових речовин, методи і приклади застосування
теорії до задач практики; основні способи випробування вибухових речовин, у тому числі запобіжних. Наведені характеристики вибухових речовин і засобів підривання. Викладені теорія дії вибуху на породу і методи розрахунку основних параметрів буропідривних робіт при будівництві та експлуатації шахт та кар'єрів. Розглянуто спеціальні види підривних робіт, у тому числі контурне підривання, струсне підривання. Наведено характеристику систем забезпечення безпеки підривних робіт у шахтах, небезпечних щодо газу чи пилу. Матеріал оновлено і доповнено з урахуванням змін в області руйнування гірських порід вибухом, що відбулися з часу 3-го видання.
Підручник призначений для студентів гірничих вузів і факультетів. Може бути корисний інженерно-технічним працівникам проектних гірничодобувних і шахтобудівних організацій, які займаються підривними роботами.

Гриф видано 31 січня 2002 року (протокол № 1/11–335) Міністерством освіти і науки
України .
Смотрите также

Борзих А.П., Аверін Г.О. Утримання, ремонт і ліквідація виробок вугільних шахт

 • формат pdf
 • размер 4.14 МБ
 • добавлен 19 апреля 2010 г.
Методичний посібник. – Алчевськ: ДонДТУ, 2005. – 262 с. У посібнику подано загальні відомості про стан виробок вугільних шахт Українського Донбасу і загальні гірничо-геологічні аспекти їхнього утримання: характер і ступінь деформації кріплення в корінних виробках; різновиди ремонту виробок і засоби їхньої механізації; матеріали збірного кріплення, використовувані при ремонті виробок. Наведені вимоги правил і техніки безпеки при виконанні робіт з...

Васько І.С. Механіка гірських порід: Конспект лекцій

 • формат doc
 • размер 448.71 КБ
 • добавлен 22 января 2012 г.
Івано-Франківськ: Факел, 2002. – 148 с. Конспект лекцій складено згідно з програмою курсу Механіка гірських порід для студентів бакалаврату Гірництво ( спеціальності Буріння, Ви-добування нафти і газу, Проектування і спорудження нафтогазопроводів), (протокол № 7 від 26 січня 1996 р.). Призначений для самостійної роботи сту-дентів денної і заочної форм навчання при вивченні навчальної дисципліни. Розглянуто механічні властивості гірських порід з...

Кузьміч О.К. Відкриті гірничі роботи

 • формат pdf
 • размер 2.63 МБ
 • добавлен 26 февраля 2010 г.
Посібник. - Стаханов, 2002. -100 с.: ил. В посібнику надані загальні відомості про відкриті роботи. Викладені технологічні процеси на кар’єрах – підготовка гірських порід до виймання, виймально-навантажувальні роботи, транспортування гірської маси, відвалоутворення розкривних порід, способи рекультивації поверхні, що порушена відкритими робо-тами. Розглянуто способи розкриття родовищ, системи розробки, технологічні схеми розробки родовищ відкрити...

Методичні вказівки до виконання практичної роботи Визначення меж небезпечних зон дії ударних повітряних хвиль при обваленні гірських порід в підземних порожнинах з курсу Проектування безпеки при вибухових роботах

Практикум
 • формат doc
 • размер 995.5 КБ
 • добавлен 10 января 2012 г.
Укладачі: д-р техн. наук , професор Гурін А.О., асистент Шевченко В.І. Відповідальний за випуск: д-р техн. наук , професор Гурін А.О. Рецензент: канд. техн. наук, доцент Гацький А.К. Викладена методика розрахунку параметрів повітряних хвиль, що утворюються при обваленні порід в підземних порожнинах. Наведені конструкції захисних пристроїв для локалізації підземних порожнин. Підписано до друку 2011р. Формат А5 Обсяг 18 стор. Видавничий цент...

Правила ведення гірничих робіт на пластах, схильних до газодинамічних явищ

standart
 • формат pdf
 • размер 15.25 МБ
 • добавлен 03 мая 2010 г.
Стандарт Мінвуглепрому України. Офіційне видання. СОУ 10.1.00174088.011-. 205. Київ, 2005. 225 с. Зміст. Сфера застосування. Нормативні посилання. Терміни та визначення понять і скорочення. Загальні положення. Газодинамічні явища. Поділ пластів на категорії небезпеки за ГДЯ. Вимоги безпеки та охорони праці на пластах, схильних до ГДЯ. Порядок застосування заходів з безпеки розробки загрозливих та небезпечних за ГДЯ пластів. Вимоги до проектів буд...

Шевцов Н.Р., Левит В.В., Лысиков Б.А. История становления, достижений и перспектив развития кафедры Строительства шахт и подземных сооружений Донецкого национального технического университета

 • формат pdf
 • размер 16.93 МБ
 • добавлен 18 сентября 2011 г.
2-е изд., перераб. и доп. – Донецк: Норд-Пресс, 2009. – 242 с. ISBN 978-966-380-305-0 Книга рассказывает о становлении, достижениях и перспективах развития кафедры «Строительство шахт и подземных сооружений» Донецкого национального технического университета, о ее заведующих в разные периоды, о выдающихся выпускниках-шахтостроителях, о коллективе кафедры в юбилейный 80-й год. Для студентов и производственников горно-строительной специальности, п...

Яремійчук P.C., Возний В.Р. Основи гірничого виробництва

 • формат tif
 • размер 15.8 МБ
 • добавлен 08 ноября 2010 г.
Підручник. - Київ: Українська книга, 2000. -360 с. У підручнику охарактеризовані корисні копалини світу та України. Викладено основні способи їх видобутку — шахтний, відкритий, свердловинний Описано технології видобування корисних копалин. Подано інформацію про руйнування гірських порід та їх фізико-механічні і фізико-хімічн властивості. Охарактеризовано споруди для зберігання нафти та газу. Підручник також містить інформацію про охорону навколиш...