Шпори з Історії України

Шпори з Історії України
 • шпаргалки
 • doc
 • 238.92 КБ
 • добавлен 01.06.2010
Охоплює весь курс Історія України на природничих факультетах
Заторкає натупні теми
1. Українські землі в доісторичний період Кам’яний вік: еволюція людини та людського суспільства!
2. Доба міді-бронзи. Трипільська культура
3. Скіфсько-Сарматська доба в історії України
4. Східно – слов’янська держава Русь
Передумови утворення та формування східно - слов’янської держави
5. Державно-політичний устрій, соціальна структура, суспільні відносин
6. Утвердження християнства у Київській Русі
7. Криза держави. Татаро-монгольська навала
8. Галицько-Волинська держава
9. Українські землі у складі Великого князівства Литовського
10. Геополітичні зміни у Сх. Європі 13-14 ст. Територіальна спадщина Київської Русі та Литва
11. Еволюція Українсько-Литовських стосунків в 14- 1-й половині 16 ст.
12. Соціально економічні відносини на українських землях у складі Великого князівства Литовського
13. Зародження та еволюція українського козацтва
14. Україна під владою Речі Посполитої
Люблінська Унія(1569)та її наслідки для українського народу
15. Церковні та міжконфесійні відносини 14-16 ст. Берестейська Унія
16. Суспільні рухи кінця 16-30-х роках 17 ст.
17. Етнокультурні процеси в Україні 14-1-й половині 17 ст
18. Національно-визвольна боротьба під проводом Б. Хмельницького
Визвольна війна українського народу проти Польщі. Причини, підготовка, основні етапи та наслідки
19. Переяславсько-Московський договір 1654 року: умови і політико-правове значення
20. Козацько-гетьманська держава середини 17 ст.
21. Україна в 2-й половині 17-18 ст. Українська руїна
22. Політика І. Мазепи в умовах Північної війни. Її наслідки для українського народу
23. Укр. -Російскі відносини у 18 ст. :від обмеження державного суверенітету гетьманщини до ліквідації укр. автономії
24. Правобережна Україна після падіння козацької державності
25. Передумови, початки та особливості 1-го етапу укр. -нац. відродження. Проблеми національної ідентичності
26. Україна у складі Австрійської та Російської імперії. Націонал. відродження
Геополітичні зміни у Сх. Європі та їх наслідки для Українців
27. Україна на початку 20 ст
Програмні й організаційні засади українських партій початку 20 ст
28. Українська-Гетьманська держава
29. Україна - головний плацдарм індустріалізації СРСР. Її суперечливий характер та наслідки
31. Друга світова
32. Післявоєнний час
33. Сучасна історія

Смотрите также


Атласи з історії України: 7 - 11 класи

Атласи з історії України: 7 - 11 класи

 • разное
 • djvu
 • 53.52 МБ
 • добавлен 28.03.2011
Інститут передових технологій, по 20 сторінок у кожному атласі
Атлас з історії України. (стародавній час) 7 клас.
Атлас з історії України. (16-18 ст. ) 8 клас.
Атлас з історії України. (18-20 ст. ) 9 клас.
Атлас з історії України (1914-1939 рр. ). 10 клас
Атлас з історії України (1939-2005 рр. ). 11 клас
Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1940

Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1940

 • разное
 • pdf
 • 2.12 МБ
 • добавлен 02.05.2011
/ Упоряд. Гриневич В. А. / НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2009. – 234 с.
Книга є частиною великого дослідницького проекту Інституту історії НАН України «Україна: хроніка ХХ століття», основні завдання якого полягали у створенні детального довідкового видання, що у хронологічній послідо...
Комаров Ю., Мисан В., Осмоловський А. Історія епохи очима людини. Україна та Європа у 1900- 1939 роках

Комаров Ю., Мисан В., Осмоловський А. Історія епохи очима людини. Україна та Європа у 1900- 1939 роках

 • разное
 • pdf
 • 24.49 МБ
 • добавлен 13.11.2010
Посібник містить навчальний матеріал згідно з програмою курсу історії України та
всесвітньої історії для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів МОН України
і призначений для використання на уроках історії України та всесвітньої історії.
Навчальний посібник підготовлений у рамках українсько-європейського проект...
Крип'якевич І., Грушевський М. (уклад.) Джерела до історії України-Руси. Матеріали до історії української козаччини

Крип'якевич І., Грушевський М. (уклад.) Джерела до історії України-Руси. Матеріали до історії української козаччини

 • разное
 • pdf
 • 26 МБ
 • добавлен 16.07.2011
Львів, накладом Наукового Товариства імені Шевченка, 1908. - 487 с.
Книга містить джерела (документи, грамоти, свідчення) до історії України та козаччини. Ці джерела, зокрема, були використані М. Грушевським при написанні його "Історії України".
Україна: Хроніка ХХ століття. Рік 1925

Україна: Хроніка ХХ століття. Рік 1925

 • разное
 • pdf
 • 997.56 КБ
 • добавлен 02.05.2011
/ Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд.: О. Мовчан. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - 312 с.

Книга є частиною великого дослідницького проекту Інституту історії НАН України «Україна: хроніка ХХ століття», основні завдання якого полягали у створенні детального довідкового видання, що у хронологічні...
Власов В.С., Кульчицький С.В. Збірник завдань для ДПА (у формі контрольних робіт) з Історії України 11 клас

Власов В.С., Кульчицький С.В. Збірник завдань для ДПА (у формі контрольних робіт) з Історії України 11 клас

 • разное
 • pdf
 • 32.66 МБ
 • добавлен 04.02.2011
Київ: Літера, 2010. - 65 с. - ISBN: 978-966-178-023-0

Збірник призначений для проведення державної підсумкової атестації з історії України в 11 класі у формі контрольних робіт. У ньому охоплено матеріал навчальної програми з історії України 10-11 класів для 11-річної школи й реалізовано засади компетентнісно орієнтовано...
Україна: Хроніка ХХ ст.: Рік 1922

Україна: Хроніка ХХ ст.: Рік 1922

 • разное
 • pdf
 • 1.02 МБ
 • добавлен 02.05.2011
/ Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд. О. Мовчан. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. – 235 с.

Книга є частиною великого дослідницького проекту Інституту історії НАН України «Україна: хроніка ХХ століття», основні завдання якого полягали у створенні детального довідкового видання, що у хронологічній...
Україна: Хроніка ХХ ст.: Рік 1919

Україна: Хроніка ХХ ст.: Рік 1919

 • разное
 • pdf
 • 1.11 МБ
 • добавлен 02.05.2011
/ Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд. О. Бойко. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. – 236 с.
Книга є частиною великого дослідницького проекту Інституту історії НАН України «Україна: хроніка ХХ століття», основні завдання якого полягали у створенні детального довідкового видання, що у хронологічній послі...
Україна: Хроніка ХХ ст.: Рік 1918

Україна: Хроніка ХХ ст.: Рік 1918

 • разное
 • pdf
 • 1.65 МБ
 • добавлен 02.05.2011
/ Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд.: А. П. Гриценко, О. Й. Щусь. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. – 402 с.
Книга є частиною великого дослідницького проекту Інституту історії НАН України «Україна: хроніка ХХ століття», основні завдання якого полягали у створенні детального довідкового видання, що у х...
Залізняк Л.Л. Первісна історія України

Залізняк Л.Л. Первісна історія України

 • разное
 • pdf
 • 4.32 МБ
 • добавлен 28.01.2011
Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 1999. - 263 с. (300 dpi)

Висвітлено маловідомі, проте актуальні проблеми стародавньої історії України на широкому тлі історії Європи: від появи найдавніших людських істот на теренах України до постання держави Київська Русь. Значну увагу приділено проблемам походження людини, спосо...