Психологические дисциплины
Дисертация
  • формат doc
  • размер 715,02 КБ
  • добавлен 23 февраля 2016 г.
Синецька Л.Р. Психологічні механізми конформної поведінки учасників ухвалення групових політичних рішень
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Спеціальність: 19.00.11 – політична психологія. ІСПП. Київ – 2015. – 199 с. Науковий керівник Хазратова Нігора Вікторівна доктор психологічних наук, доцент
Об’єктом дослідження є процес ухвалення групових політичних рішень.
Предмет дослідження – психологічні механізми конформної поведінки в ситуації ухвалення групових політичних рішень.
Мета дослідження: встановити психологічні механізми конформної поведінки учасників ухвалення групових політичних рішень, їх змістові (структурні) та процесуальні характеристики.
Зміст
Вступ
Теоретико-методологічний аналіз проблеми психологічних механізмів конформності учасників ухвалення групових політичних рішень

Проблема ухвалення рішень у сфері політичної життєдіяльності суспільства
Феномен конформності і конформна поведінка особистості в ситуації ухвалення рішень групою
Психологічні механізми виявів конформності в ситуації ухвалення групових політичних рішень
Методичний інструментарій та техніки емпіричного дослідження психологічних механізмів конформної поведінки учасників ухвалення групових політичних рішень
Операціоналізація теоретичних понять та конструктів і програма емпіричного дослідження
Методи і методики встановлення особистісної та поведінкової (ситуативної) конформності і механізмів її реалізації у групових процесах
Методика моделювання групової дискусії Р. Бейлза як емпіричний засіб дослідження механізмів конформної поведінки учасників ухвалення групових політичних рішень
Результати емпіричного дослідження психологічних механізмів конформної поведінки учасників ухвалення групових політичних рішень
Змістові й процесуальні характеристики психологічних механізмів конформної поведінки учасників ухвалення групових політичних рішень
Психологічні механізми конформної поведінки в ситуаціях ухвалення політичних і управлінських групових рішень: порівняльний аналіз
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
План лабораторного констатувального експерименту щодо моделювання конформної поведінки політичного актора в ситуації ухвалення групового політичного рішення (схема планування експерименту за Р. Готтсданкером)
Методика моделювання групової дискусії Р. Бейлза (в авторській модифікації)
Техніка статистичної обробки даних за методикою Р. Бейлза
16-факторний особистісний тест-опитувальник Р. Кеттела (16 PF)
Похожие разделы