Психологические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 1,46 МБ
  • добавлен 06 июня 2014 г.
Скулиш Є.Д. (ред.) Історія інформаційно-психологічного протиборства
(На укр.яз.) Підручник / [Я.М.Жарков, Л.Ф.Компанцева, В.В.Остроухов В.М.Петрик, М.М.Присяжнюк, Є.Д.Скулиш] ; за заг. ред. д.ю.н., проф., засл. юриста України Є.Д.Скулиша. – К. : Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2012. – 212 с.
Анотація.
У підручнику показано еволюцію інформаційно-психологічного протиборства. Розкрито сутність, методи і засоби ведення інформаційних війн, спеціальних інформаційних операцій та акцій інформаційного впливу.
Для студентів і викладачів, а також наукових працівників вищих навчальних закладів гуманітарної спрямованості.
Зміст.
Сутність інформаційно-психологічного протиборства
.
Інформаційно-психологічний вплив.
Спеціальні інформаційні операції та акції інформаційного впливу.
Інформаційні війни.
Інформаційна безпека держави.
Становлення й розвиток інформаційно-психологічного протиборства.
Інформаційно-психологічне протиборство у стародавньому світі та в епоху Середньовіччя.
Розвиток інформаційно-психологічного протиборства у воєнних конфліктах XIX ст.
Формування основ теорії і практики інформаційно-психологічного протиборства в роки першої світової війни та в міжвоєнний період (1919–1939 рр.).
Інформаційно-психологічне протиборство під час Першої світової війни.
Діяльність політорганів Червоної Армії серед військ противника в міжвоєнний період.
Особливості пропаганди фашистської Німеччини в міжвоєнний період.
Інформаційно-психологічне протиборство в роки другої світової війни (1939–1945 рр.)Особливості ведення пропаганди Німеччиною і СРСР серед військ та населення противника в роки Другої світової війни.
Ведення пропаганди США, Англією та Японією в роки Другої світової війни.
Інформаційно-психологічне протиборство часів «холодної війни» (1946–1991 рр.).
Психологічні операції США у війнах і збройних конфліктах.
Спеціальна пропаганда СРСР в Афганістані у 1979–1989 рр. .
Історичні передумови розвалу СРСР.
Особливості сучасного періоду інформаційно-психологічного протиборства.
Глобальне інформаційне протиборство нового типу.
Інформаційна зброя в сучасних умовах.
Особливості забезпечення інформаційної безпеки в епоху глобалізації.
Інформаційно-психологічне протиборство крізь призму засобів масової комунікації.
Засоби масової інформації та засоби масової комунікації: трансформація терміносистеми.
Характеристика інформаційно-психологічного впливу через засоби масової комунікації: етапи, моделі, принципи.
Тренди розвитку засобів масової комунікації як підґрунтя інформаційно-психологічного протиборства.
Аудиторія, тиражі й рейтинги засобів масової комунікації.
Засоби масової комунікації: маніпулятивні техніки ведення інформаційно-психологічного протиборства.
Військові засоби масової комунікації як потужній засіб ведення війни.
Засоби масової комунікації: сучасний стан.
Похожие разделы