• формат pdf
  • размер 160,83 МБ
  • добавлен 05 марта 2016 г.
Смоліч А. Геаграфія Беларусі
Вільня: Промень, 1919. — 210 с.
Школьная камісія Беларускага Навуковага Таварыства, перагледзіўшы кнігу А. Смоліча "Геаграфія Беларусі", думае, што яна будзе вельмі карыснай і патрэбнай як для вучняў у школе так і для шырокіх кругоў чытаючае Беларусі, і найбалей для вучыцялеў, ад каторых цяпер новая працоўная школа вымагае, каб яны навучылі дзяцей не толькі пісаць і чытаць, але і добра працанаць. Скончыўшы школу, прыдзецца перш—на—перш працаваць у сваім краі. А каб магчы працаваць шчырэй і ляпей, трэба яго любіць. Старая школа ўсіх тыпаў не навучыла нас любіць працу і наўмысьля адварочавала нашыя здолнасьці ад вучэньня свайго роднага: ад веды гісторыі, географіі, літэратуры і мовы беларускага народу. I мы пакідаючы навет сярэднюю школу, балей ведалі аб далёкай чужыне, чымся аб сваім родным. Дык вось цяпер прышла пара ўсім больш—менш цікаўлівым беларусам і наўперад вучыцялём папоўніць вялікія нястачы старое школы і зьвярнуцца да свайго краю, да того, што і як у ім было і што і як цяпер у ім ёсьць. „Географія Беларусі" А. Смоліча дае магчымасьць напоўніць нястачу ў ведзе географіі роднага краю.
Беларусь паміж сваймі суседзямі.
Прырода Беларусі.
Адводненьне Беларусі.
Кдімат Беларусі.
Грунты Беларусі.
Расьціннасць
Зьвярынае царства.
Мінэральныя багацці.
Насяленне Беларусі.
Гістарычнье межы.
Заняткі насяленьня Беларусі.
Сельская гаспадарка.
Прамысловасць.
Мескія рамясьнікі.
Хвабрычна—заводзская прамысловасць.
Адходныя промыслы і эміграцыя.
Гандаль.
Дарогі.
Чыгункі.
Шосы.
Гасьцінцы.
Вадзяныя дарогі.
Мора.
Дзяленьня Беларусі на краіны.
Паветы Беларусі.
Паасобныя краіны Беларусі.