• формат pdf
 • размер 3.16 МБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
Соколик С. Демократичний розвиток: вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки
Демократичний розвиток: вищі державні службовці та політико–адміністративні стосунки. Матеріали XVIII Міжнародного конгресу з підготовки вищих державних службовців, Україна, Київ, 15-17 червня 2005 р. / Укл. С. В. Соколик. — К.: «К. І. С. », 2005. — 150 с. (укр. )

Змістові та структурно-функціональні особливості державної політики розглядаються в контексті визначення умов і динаміки державно-політичних процесів, оцінювальних підходів та демократичних перспектив суспільного розвитку.

До збірки матеріалів XVIII Міжнародного конгресу з підготовки вищих державних службов-
ців «Демократичний розвиток: вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки»
увійшли основні доповіді та презентації його учасників – провідних науковців та урядовців, керівників державної служби, представників національних навчальних закладів та міжнародних організацій, а також стислий виклад питань, що обговорювалися на пленарних засіданнях та робочих групах, висновки й рекомендації Конгресу стосовно підвищення стандартів державної служби, вироблення спільних принципів ефективного врядування та сучасних інноваційних підходів до підготовки та професійного вдосконалення державних управлінців.
Матеріали Конгресу будуть корисними для державних службовців і політиків, радників і експертів з питань державного управління, викладачів, студентів і дослідників у сфері державного
управління.
Похожие разделы
Смотрите также

Афонін Е.А., Лісничий В.В., Радченко О.В. (ред) Політичні партії як суб’єкт формування політико-управлінської еліти в процесі політичної модернізації

 • формат pdf
 • размер 2.65 МБ
 • добавлен 24 августа 2011 г.
Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ Магістр, 2007. – 160 с. Розглянуто актуальні питання становлення політичних партій та політичної еліти в умовах політичної модернізації суспільства. Проаналізовано роль політико-управлінської еліти та партій у формуванні та функціонуванні партійної та політичної системи, їх вплив на державне управління. Висвітлено теоретичні та практичні аспекти переходу України від тоталітаризму до демократії, розкрито основні цінності суча...

Геєць В.М. (ред.) Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави

 • формат pdf
 • размер 5.75 МБ
 • добавлен 27 июня 2011 г.
Національна доповідь. / За заг. ред. В. М. Гейця, А. І. Даниленка, М. Г. Жулинського, Е. М. Лібанової, О. С. Онищенка. - К. , 2009. - 687 с. Здійснено комплексний аналіз стану та визначальних тенденцій економічного, соціального, політико-правового та гуманітарного розвитку України у світлі загроз і ризиків, пов'язаних з кризовими процесами в сучасному світі. Висвітлено макроекономічні зміни, трансформації реального сектору економіки, небезпеки у...

Гелей С.Д., Рутар С.М. Політико-правові системи світу

 • формат doc
 • размер 775.62 КБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
У навчальному посібнику розглянуто сутність, структуру, типи та функції політичної системи, розкрито поняття правової системи, детально висвітлено політико-правові системи країн Західної Європи, Швденно-Східної Азії, Латинської Америки, Центрально-Східної Європи, Індії, мусульманських країн, а також країн з перехідною економікою, проаналізовано проблеми, критерії та фактори ефективності цих систем. До кожного розділу подано висновки і контрольні...

Дорошенко Д. Угорська Україна

 • формат pdf
 • размер 18.27 МБ
 • добавлен 22 января 2011 г.
Історично-політична праця Дмитра Дорошенка, розповідає про проблеми Закарпатського регіону, політико-економічну ситуацію в регіоні Вид-во "Срібна земля" Ужгород 1992, стор 31

Кіпень В.П. (ред.) Поствиборчий розвиток Донеччини: місцева влада і суспільство

 • формат pdf
 • размер 3.42 МБ
 • добавлен 18 мая 2011 г.
«Поствиборчий» розвиток Донеччини: місцева влада і суспільство / Під редакцією В. П. Кіпеня. – Донецьк: ДІСДПА, 2007. – 184 с. У книзі аналізується політико-суспільний розвиток Донецької області впродовж року після березневих виборів-2006. Подано оцінки стану й перемін в сферах діяльності органів державної влади й місцевого самоврядування, політико-партійний спектр регіону та вплив нового порядку формування представницьких органів влади на резул...

Карпенко С. Політичні аспекти адаптації інституту державної служби до євростандартів

 • формат doc
 • размер 67 КБ
 • добавлен 13 февраля 2011 г.
// Освіта регіону. - №3 від 9.2010. Розглядаються шляхи адаптації державної служби в Україні відповідно до загальних засад її функціонування в державах Євросоюзу. Ключові слова: Європейський Союз, державна служба, політичні і адміністративні повноваження, євростандарти.

Левенець Ю.А. (гол. ред) Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України

 • формат pdf
 • размер 1.96 МБ
 • добавлен 22 февраля 2011 г.
К.: , 2009. - 448 с. Політичні зміни в Україні в контексті трансформаційної і модернізаційної парадигм: порівняльний аналіз Еволюція політико-правового устрою сучасної України: витоки, стан, перспективи Сучасна політична ідентичність населення України: джерела, прояви, тенденції (національний і регіональний вимір) Вплив російського та європейського цивілізаційних чинників на етнополітичний розвиток України в умовах глобалізації Політичні аспекти...

Павлова Л. Теоретико-методологічні засади дослідження інституту парламентаризму

Статья
 • формат doc
 • размер 59.5 КБ
 • добавлен 13 февраля 2011 г.
// Освіта регіону. - №3 від 9.2010. У статті автор робить спробу визначити всі аспекти такого поняття як парламентаризм. Досліджується сутність інституту парламентаризму як системи здійснення державної влади, розвиток сучасних форм правління в умовах трансформації суспільства. Ключові слова: інститут парламентаризму, демократична політична система, політична модернізація, парламент, політико - владні структури.

Розенфельд Реймонд А. Лекції з державної політики

 • формат pdf
 • размер 227.94 КБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
/ Пер. з англ. С. Соколик. - К.: Вид-во "К. І. С. ", 2002. - 60 с. Це видання укладено на основі лекційного курсу, який Реймонд Розенфельд прочитав у 1996 році слухачам магістерської програми Української академії державного управління у Києві. На додаток до оригінального лекційного матеріалу до видання включено глосарій основних термінів. Лекційний курс є путівником до науки про державну політику і буде корисним для тих, хто вивчає політичні нау...

Шляхтун П.П. Політологія

 • формат doc
 • размер 3.82 МБ
 • добавлен 09 июня 2009 г.
(надія та історія політичної науки). К.: Либідь, 2002. 576 с Політико-правова думка Античності та Середньовіччя Політичні доктрини лібералізму та їхні критики (ХVІІ-ХІХ ст. ) Плюралізм політичних концепцій XX ст. З історії української політичної думки Політичні системи, процеси та інститути Політична влада Політичні партії, суспільно-політичні об'єднання Держава та її інститути. Громадянське суспільство Політичні еліти і лідери