• формат pdf
 • размер 1.96 МБ
 • добавлен 22 февраля 2011 г.
Левенець Ю.А. (гол. ред) Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України
К.: , 2009. - 448 с.
Політичні зміни в Україні в контексті трансформаційної і модернізаційної парадигм: порівняльний аналіз
Еволюція політико-правового устрою сучасної України: витоки, стан, перспективи
Сучасна політична ідентичність населення України: джерела, прояви, тенденції (національний і регіональний вимір)
Вплив російського та європейського цивілізаційних чинників на етнополітичний розвиток України в умовах глобалізації
Політичні аспекти міжконфесійних та міжцивілізаційних відносин в Україні
Суспільно-політичні чинники розвитку стосунків між Україною та Росією
Кримськотатарський контекст соціальної інтеграції громадян України різних національностей, які проживають у Криму: виклики для держави
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Брегеда А.Ю. Основи політології

 • формат doc
 • размер 652.92 КБ
 • добавлен 27 февраля 2010 г.
Навч. посібник. — Вид. 2-ге. К.: КНЕУ, 2000. - 312 с. У навчальному посібнику розкрито сутність політики та політичних відносин, висвітлено актуальні проблеми політологічної теорії і політичної практики. Значне місце присвячене аналізу не тільки теоретичних основ політології, а й конкретних явищ сучасного політичного життя в Україні. Для студентів вищих навчальних закладів. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства (Зміс...

Висоцький О. Партії як суб’єкти здійснення технологій легітимації політичної влади

 • формат doc
 • размер 105.5 КБ
 • добавлен 30 ноября 2011 г.
// Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К.,2011. – № 3 (53). - С.72-83. Рассматриваются партии как субъекты осуществления технологий легитимации политической власти. Устанавливаются индикаторы и детерминанты их легитимности, выделяются и анализируются наиболее эффективные технологии, которые используются политическими партиями для получения легитимности

Конончук С., Ярош О. Уряд і тіньовий кабінет: як можлива вестмінстерська модель у політичному колі України? Дослідження проблеми

 • формат pdf
 • размер 759 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
К., [Український незалежний центр політичних досліджень], 2007. – 44 с. ISBN 978–966–8136–65–8 У роботі, яка є результатом тривалих досліджень УНЦПД у сфері політичного життя загалом та організації діяльності парламентської опозиції зокрема, розгляну- то доцільність застосування в українському парламенті такого інструменту розвитку опозиції, як "тіньовий уряд". Проаналізовано можливі варіанти створення "тіньово- го уряду" з огляду на специфі...

Левенець Ю.А., Войналович В.А. (ред.) Проблеми української політики: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України

 • формат pdf
 • размер 1.61 МБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2010. – 410 с. Пропонована робота є збірником аналітичних доповідей Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України з ряду актуальних проблем суспільно-політичного розвитку України. Політичні технології подолання економічних криз: проблеми адаптації світового досвіду до українських умов Політика реформ як поєднання політичних економічних та ідеологічних технологій соціальн...

Левенець Ю.А., Пахомов Ю.М. (гол. ред.) Україна та Росія: потенціал взаємодії та співробітництва. Збірник наукових праць

 • формат pdf
 • размер 1.13 МБ
 • добавлен 10 февраля 2011 г.
К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2010. — 208 с. У збірнику розглядаються актуальні проблеми українсько-російських відносин у період кардинального концептуального «перезавантаження» підходу обох держав до міждержавних взаємин. Для істориків, політологів, економістів, філософів, викладачів та студентів манітарних факультетів.

Нагорна Л.П. Регіональна ідентичність: український контекст

 • формат pdf
 • размер 1.28 МБ
 • добавлен 01 мая 2010 г.
Нагорна Л. П. Регіональна ідентичність: український контекст. — К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. — 405 с. Монографія присвячена аналізу на українському матеріалі одного з нових, стимульованих викликами глобалізаційної ери, суспільно політичних феноменів — регіональних ідентичностей. Регіональний вимір ціннісних орієнтацій і політичних проекцій простежений на широкому історичному фоні, у контексті складних «переідентифікацій», що...

Програма курсу Політика и релігія

Учебная программа
 • формат doc
 • размер 363.5 КБ
 • добавлен 05 ноября 2010 г.
Мета навчальної дисципліни: показати специфіку політичного погляду на проблему взаємовідносин політики і релігії. Завдання: познайомити з історією й сучасним станом проблеми, зі специфікою методів; освітити зміст політичного богослов'я й соціальних концепцій основних релігій сучасності, структуру й функції взаємодії політичних і релігійних організацій, специфіку релігійно-політичної діяльності, характер релігійно–політичних відносин; принципи і...

Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика

 • формат pdf
 • размер 2.66 МБ
 • добавлен 14 апреля 2011 г.
Львів, 2005. На основі узагальнення сучасних зарубіжних та вітчизняних досліджень у монографії аналізується роль політичних партій у сучасній представницький демократії.

Тищенко Ю. (заг.ред.) Регіональний портрет України (на укр. яз.)

 • формат doc
 • размер 941.49 КБ
 • добавлен 10 февраля 2011 г.
К.: Український незалежний центр політичних досліджень, 2003. - 336 с. У книзі подано зведений аналіз досліджень, проведених у 24 областях України, м. Києві та АРК за уніфікованими показниками, які відображають цілісну картину політичних, економічних та соціальних перетворень у регіонах. "Регіональний портрет України" склався в результаті досліджень обізнаних з регіональною проблематикою експертів, науковців, представників "мозкових центрів", як...

Шаповал Ю. (ред.) Етнополітична культура в Україні: реалії та виклики часу

 • формат pdf
 • размер 1.57 МБ
 • добавлен 02 июля 2011 г.
К.: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2010. — 431 с. Проблеми культури міжособистісних і міжгрупових відносин основоположні для кожного соціуму. В Україні вони набули особливої ваги внаслідок «розколотості» культурного простору, різноспрямованості політичних орієнтацій, конфлікту інтерпретацій у системі історичного мислення. Автори книжки вбачали свою головну мету у заповненні відчутної прогалини в теоретико-методологічному й інструментально-...