Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 361.02 КБ
 • добавлен 26 апреля 2011 г.
Соколова І.М. Психофізіологічні основи попередження дезадаптації студентів перших років навчання
(Укр. яз. ). Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.02 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2008. — 31 с.

Анотація.
Досліджено актуальну проблему визначення психофізіологічних основ запобігання дезадаптації студентів перших років навчання у ВНЗ з використанням системного підходу.
Визначено зміст і характер структурно-функціональних взаємозв'язків різних рівнів психофізіологічного стану (ПФС) студентів: психофізіолгічного, психічного та соціально-психологічного.
Виявлено чинники ризику дезадаптації студентів різної статі та терміну навчання.
На підставі результатів дослідження динаміки проявів психофізіологічної дезадаптації студентів на різних рівнях ПФС установлено базові психологічні кореляти. Запропоновано й обгрунтовано метод комплексної динамічної оцінки проявів дезадаптації студентів і характеру їх змін.
Використання розробленого методу кількісного аналізу дозволяє визначити нормативні показники, вірогідність проявів дезадаптації у студентів та визначити групи ризику й адаптивні "зони".
Розроблено програму запобігання дезадаптації студентів, складовими якої є первинна та вторинна профілактика.
Апробовано систему психокорекційних прийомів, що передбачають поетапне введення відповідних методик залежно від психофізіологічних, психічних і соціально-психологічних особливостей перебігу зазначеного явища.

Зміст.
Теоретико-методологічні основи дослідження адаптації та дезадаптації особистості.
Загальна характеристика вибірки та методичний апарат дослідження.
Організація та результати дослідження психофізіологічного стану студентів.
Психологічні детермінанти і показники дезадаптації студентів.
Якісно-кількісні характеристики чинників дезадаптації студентів.
Особливості динаміки процесу психофізіологічної дезадаптації студентів.
Програма психокорекції та психопрофілактики психофізіологічної дезадаптації студентів.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Смотрите также

Аршава І.Ф. Емоційна стійкість людини та її діагностика

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 441.8 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.02 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2007. — 33 с. Анотація. На базі теоретичного й емпіричного дослідження функціональних станів людини як форми інтегрованого виявлення стійких властивостей особистості й особливостей перебігу психічних процесів, детермінованих можливою зміною психічних станів, зумовленою ускладненням ситуації професійної діяльності або життєдіяльності у...

Заікіна Г.Л. Психофізіологічна ціна пізнавальної діяльності учнів

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 308.8 КБ
 • добавлен 27 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. . канд. психол. наук: 19.00.02 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2010. — 20 с. Анотація. Розглянуто ознаки розумової втоми дітей з підвищеним навчальним навантаженням. Розроблено математичні моделі психофізіологічної "ціни" розумового напруження учнів, які дозволяють визначити міру напруження регуляторних систем і функціональних резервів організму за умов інформаційних навантажень. Розроблено рег...

Запорожець О.П. Психофізіологічні властивості учнів молодшого шкільного віку з різним фізичним та розумовим навантаженням

 • формат pdf, rtf
 • размер 307.83 КБ
 • добавлен 26 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.02 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2008. — 22 с. Анотація. Досліджено властивості основних нервових процесів, сенсомоторних функцій, пам'яті й уваги, успішності навчання (УН) дітей молодшого шкільного віку з різним режимом фізичної та розумової активності. Показано, що функціональна рухливість нервових процесів, сенсомоторні та психічні функції повільно та нерівномірн...

Кокун О.М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини у психофізіологічному забезпеченні діяльності

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 319.98 КБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.02 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 31 с. Анотація. Уперше запропоновано під час здійснення психофізіологічного забезпечення діяльності використовувати загальний для різних її видів алгоритм, а також враховувати адаптаційні можливості людини як суб'єкта діяльності. Досліджено питання щодо застосування методу самооцінки для діагностики та оптимізації психофізіологічно...

Кокун О.М. Психофизиология

 • формат pdf
 • размер 631.61 КБ
 • добавлен 18 декабря 2010 г.
Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 184 с. Викладаються основні теми навчальної дисципліни психофізіологія. Ці теми охоплюють питання як загальної, так і прикладної психофізіології. Питанням загальної психофізіології присвячені перші 10 розділів посібника (психофізіологія на сучасному етапі розвитку, методи психофізіологічних досліджень, психофізіологія сенсорних і пізнавальних процесів, психофізіологія емоцій, свідомо...

Черенкова Л.В., Краснощекова Е.И., Соколова Л.В. Психофизиология в схемах и комментариях

 • формат djvu
 • размер 4.75 МБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
СПб, Питер, 2006, 238 стр. Современная психофизиология базируется на достижениях как естественных, так и гуманитарных дисциплин. Предметом ее изучения являются физиологические механизмы, лежащие в основе психических процессов и состояний (восприятия, внимания, научения, памяти, эмоций, речи, мышления, темперамента, сознания). В данном издании в обобщенном виде отражены систематизированные представления о биосоциокультурных предпосылках формирова...