• формат pdf, rtf
 • размер 307.83 КБ
 • добавлен 26 апреля 2011 г.
Запорожець О.П. Психофізіологічні властивості учнів молодшого шкільного віку з різним фізичним та розумовим навантаженням
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.02 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2008. — 22 с.

Анотація.
Досліджено властивості основних нервових процесів, сенсомоторних функцій, пам'яті й уваги, успішності навчання (УН) дітей молодшого шкільного віку з різним режимом фізичної та розумової активності.
Показано, що функціональна рухливість нервових процесів, сенсомоторні та психічні функції повільно та нерівномірно розвиваються за віку від 7-ми до 9-ти років.
Визначено, що у дітей, які займаються спортом, наявні відмінності розвитку властивостей нейродинамічних, сенсомоторних і психічних функцій у порівнянні з їх однолітками контрольної групи.
Такі відмінності установлено у дітей, які мають додаткове розумове навантаження у порівнянні з тими, що мають додаткове фізичне навантаження.
Виявлено, що додаткові фізичні та розумові навантаження є важливим чинником, який позитивно впливає на УН учнів.
Показано, що діти, які займаються шахами, мають найвищу УН. З'ясовано, що УН дітей, що займалися гімнастикою, була вищою у порівнянні з їх однолітками, які не займаються спортом, але нижча за тих, що займаються шахами.
Проведено оцінювання взаємозв'язку УН з певними досліджуваними психофізіологічними властивостями.
Визначено динаміку зв'язків функціональної рухливості нервових процесів, функцій пам'яті й уваги з успішністю шкільного навчання.
У дітей, які мають додаткове фізичне або розумове навантаження, кількість вірогідних кореляційних зв'язків УН з психофізіологічними показниками більша та ці зв'язки є більш тісними, ніж у школярів контрольної групи.
Особи з високими показниками нейродинамічних і психомоторних функцій характеризуються вищою УН.

Зміст.
Теоретико-методологічні засади дослідження психофізіологічних властивостей учнів.
Організація та методи дослідження.
Експериментальне дослідження психофізіологічних властивостей учнів молодшого шкільного віку з різним фізичним та розумовим навантаженням.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Смотрите также

Аршава І.Ф. Емоційна стійкість людини та її діагностика

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 441.8 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.02 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2007. — 33 с. Анотація. На базі теоретичного й емпіричного дослідження функціональних станів людини як форми інтегрованого виявлення стійких властивостей особистості й особливостей перебігу психічних процесів, детермінованих можливою зміною психічних станів, зумовленою ускладненням ситуації професійної діяльності або життєдіяльності у...

Заікіна Г.Л. Психофізіологічна ціна пізнавальної діяльності учнів

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 308.8 КБ
 • добавлен 27 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. . канд. психол. наук: 19.00.02 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2010. — 20 с. Анотація. Розглянуто ознаки розумової втоми дітей з підвищеним навчальним навантаженням. Розроблено математичні моделі психофізіологічної "ціни" розумового напруження учнів, які дозволяють визначити міру напруження регуляторних систем і функціональних резервів організму за умов інформаційних навантажень. Розроблено рег...

Кокун О.М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини у психофізіологічному забезпеченні діяльності

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 319.98 КБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.02 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 31 с. Анотація. Уперше запропоновано під час здійснення психофізіологічного забезпечення діяльності використовувати загальний для різних її видів алгоритм, а також враховувати адаптаційні можливості людини як суб'єкта діяльності. Досліджено питання щодо застосування методу самооцінки для діагностики та оптимізації психофізіологічно...

Меньших О.Е. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 339.87 КБ
 • добавлен 02 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.02 / Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2008. — 20 с. Анотація. Мета дослідження полягає у визначенні стану властивостей нейродинамічних і когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку, які мають різний рівень фізичного розвитку. Відповідно до предмета та мети дослідження, сформульовано таку гіпотезу: характер динаміки властивостей функціональної рухливості, сили не...

Соколова І.М. Психофізіологічні основи попередження дезадаптації студентів перших років навчання

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 361.02 КБ
 • добавлен 26 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.02 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2008. — 31 с. Анотація. Досліджено актуальну проблему визначення психофізіологічних основ запобігання дезадаптації студентів перших років навчання у ВНЗ з використанням системного підходу. Визначено зміст і характер структурно-функціональних взаємозв'язків різних рівнів психофізіологічного стану (ПФС) студентів: психофізіолгічного, пс...