ДСТУ 1.5:2015 Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,60 МБ
 • добавлен 28 ноября 2016 г.
Розроблено: робочою групою Державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ"). Термін надання чинності: наказом ДП "УкрНДНЦ" від 29 серпня 2016 року № 254 з 01.02.2017 року (на заміну ДСТУ 1.5:2003). Виданий: м. Київ, ДП "УкрНДНЦ", 2016 рік, 65 сторінок. Цей стандарт установлює правила розроблення, викладання та оформлення проектів національних документів (національних...

ДСТУ 4077-2001 (ISO 10523: 1994, MOD) Якість води. Визначання рН

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 137,92 КБ
 • добавлен 16 июля 2013 г.
Київ: Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, 2003. — 16 с. Введено вперше. Електрометричний метод визначення рН базується на вимірюванні електрорушійної сили електрометричної комірки, яка складається з вимірюваного розчину, скляного електрода і електрода порівняння. Цей метод може бути застосований до проб всіх типів природних і стічних вод із діапазоном значення рН від 3 до 10.

ДСТУ EN 10027-1: 2004 (EN 10027-1: 1992, IDT) Сталь. Системи позначання. Частина 1. Назви сталі. Основні символи

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 128,65 КБ
 • добавлен 28 августа 2012 г.
Цей стандарт визначає правила позначання сталі за допомогою літерних і цифрових символів, з метою відображення сфери застосування і основних характеристик, наприклад, механічних, фізичних властивостей або хімічного складу для забезпечення скороченої ідентифікації сталей. І Для уникнення двозначності може бути потрібно додавати основні символи до встановлених у цьому стандарті для ідентифікації додаткових характеристик сталі або сталевих виробів,...

ДСТУ ISO 10002: 2007 Настанови щодо розглядання скарг в організаціях

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 280,49 КБ
 • добавлен 01 августа 2011 г.
Цей стандарт подає настанови щодо розробляння та запроваджування результативного та ефективного розглядання скарг для всіх видів комерційної чи некомерційної діяльності, зокрема пов’язаних з електронною торгівлею. Стандарт призначений допомогти організаціям і її замовникам, скаржникам та іншим зацікавленим сторонам. Є тотожнім перекладом міжнародного стандарту ISO 10002:2004

ДСТУ ISO 10004: 2013 Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо моніторингу та оцінювання (ISO 10004: 2012, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,87 МБ
 • добавлен 12 февраля 2015 г.
ДСТУ ISO 10004:2013 (ISO 10004:2012, IDТ) Национальный стандарт Украины. Управление качеством. Удовлетворенность заказчиков. Руководящие указания по мониторингу и оцениванию. Действует с 01.07.2014. Организация издатель: ДП "НДІ "Система", ТК 93. Информация про ДСТУ ISO 10004:2013:Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 29.11.2013 р. № 1423. УКНД: 03.120.10. Один з основних складників успіху організації — задоволеність замовників орг...

ДСТУ ISO 10005: 2007 Системи управління якістю. Настанови щодо програм якості

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,16 МБ
 • добавлен 23 января 2015 г.
ДСТУ ISO 10005:2007 (ISO 10005:2005, IDТ) Национальный стандарт Украины. Системы управления качеством. Руководящие указания по барограммам качества. Дополнительные (специализированные или отраслевые) названия: ISO 10005:2005, IDT. Действует с 01.01.2008. Организация издатель: ДП «НДІ «Система» спільно з Технічним комітетом стандартизації «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів» (ТК 93). Информация про ДСТУ ISO 1000...

ДСТУ ISO 10006: 2005 Системи управління якістю. Настанови щодо управління якістю в проектах

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,33 МБ
 • добавлен 12 января 2015 г.
ДСТУ ISO 10006:2005 (ISO 10006:2003, IDТ) Национальный стандарт Украины. Системы управления качеством. Руководство по управлению качеством в проектах Действует с 01.01.2007 Организация издатель: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП «НДІ «Система») спільно з Технічним комітетом стандартизації «Системи управління якістю, довкіллям та безпекою харчових продуктів» (ТК 93) Информация про...

ДСТУ ISO 10012-2005 Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 9,64 МБ
 • добавлен 19 мая 2016 г.
Цей стандарт установлює загальні вимоги і містить настанови щодо керування процесами вимірювання та метрологічного підтвердження придатності вимірювального обладнання, яке використовують для підтримання і демонстрування відповідності метрологічним вимогам.

ДСТУ ISO 10014: 2008 Управління якістю. Настанови щодо реалізації фінансових та економічних переваг (ISO 10014: 2006, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,77 МБ
 • добавлен 06 февраля 2015 г.
ДСТУ ISO 10014:2008 (ISO 10014:2008, IDТ) Национальный стандарт Украины. Управление качеством. Руководящие указания по реализации финансовых и экономических преимуществ. Дата введения в действие: 01.01.2010 Цей стандарт можуть однаково застосовувати організації, продукція яких охоплює послуги, інтелектуальну продукцію, технічні засоби та перероблені матеріали. Він стосується як державного, так і приватного секторів і подає корисні настанови незал...

ДСТУ ISO 10015: 2008 Управління якістю. Настанови щодо навчання персоналу (ISO 10015: 1999, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 836,93 КБ
 • добавлен 18 февраля 2015 г.
ДСТУ ІSO 10015:2008 (ISO 10015:1999, IDТ) Национальный стандарт Украины. Управление качеством. Руководство по обучению персонала. Дополнительные (специализированные или отраслевые) названия: ISO 10015:1999, IDT. Дкйствует с 01.01.2009. Организация издатель: ДП "НДІ "Система", ТК 93. Информация про ДСТУ ISO 10015:2008:Надано чинності: наказ Держспоживстандарту №268 від 04.08.2008 р. УКНД: 03.100.30; 03.120.10. Цей стандарт є тотожний переклад ISO...

ДСТУ ISO 10304-1: 2003 Якість води. Визначення розчинених аніонів методом рідинної хроматографії. Частина 1. Метод для слабкозабруднених вод

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 124.06 КБ
 • добавлен 29 июля 2011 г.
Цей стандарт установлює метод для визначення вмісту фторид-, хлорид-, нітріт-, ортофосфат-, бромід-, нітрат-сульфат іонів у малозабруднених водах (питній, дощовій, грунтовій і поверхній)

ДСТУ ISO 10304-2: 2003 Якість води. Визначення розчинених аніонів методом рідинного іонного хроматографування. Частина 2. Метод для визначення броміду, хлориду, нітрату, нітриту, ортофосфату та сульфату в стічних водах

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 198,11 КБ
 • добавлен 14 августа 2011 г.
Цей стандарт визначає метод визначення броміду, хлориду, нітрату, нітриту, ортофосфату та сульфату в стічних водах.

ДСТУ ISO 10304-3: 2003 Якість води. Визначення розчинених аніонів методом рідинного іонного хроматографування. Частина 3. Метод для визначення хромату, йодиду, сульфіту, тіоцианату і тіосульфату

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 232,66 КБ
 • добавлен 11 июля 2011 г.
У цьому стандарті представлено методи визначення розчинених аніонів у водному розчині: йодиду, тіоцианату і тіосульфату (розділ 4) сульфіту (розділ 5) хромату (розділ 6)

ДСТУ ISO 10304-4: 2003 Якість води. Визначення розчинених аніонів методом рідинного іонного хроматографування. Частина 4. Визначення хлорату, хлориду, і хлориту у воді з низким рівнем забрудненості

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 188,41 КБ
 • добавлен 12 августа 2011 г.
Цей стандарт представляє метод визначення розчиненних аніонів хлорату, хлориду, і хлориту у воді з низким рівнем забрудненості.

ДСТУ ISO 10360-2: 2006 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Приймальні та контрольні випробування координатно-вимірювальних машин

Стандарт
 • формат doc
 • размер 41,35 КБ
 • добавлен 22 июня 2012 г.
Цей стандарт е тотожний переклад ISO 10360-2:2001 Geometrical Product Specifications (GPS) — Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) — Part 2: CMMs used for measuring size (Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Приймальні та контрольні випробування координатно-вимірювальних машин (КВМ). Частина 2. Координатно-вимірювальні машини для вимірювання розмірів). Міжнародний стандарт було підготовлено Технічним К...

ДСТУ ISO 11212-4: 2004 Крохмаль та похідні продукти. Вміст важких металів. Частина 4. Визначення вмісту кадмію методом атомної адсорбційної спектрометрії з електротермічною атомізацією

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,65 МБ
 • добавлен 21 сентября 2015 г.
Київ: Держспоживстандарт, 2005. — 10 с. Стандарт встановлює методику визначення вмісту кадмію в крохмалі та у його похідних і побічних продуктах методом атомно-абсорбційної спектрометрії з електротермічною атомізацією

ДСТУ ISO 11607:2003 Вироби медичні простерилізовані. Пакування

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,35 МБ
 • добавлен 23 июля 2016 г.
Київ: Держспоживстандарт України, 2005. – 21 с. (Національний стандарт України). Прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України від 02 жовтня 2003 р. № 166. Національний стандарт відповідає ISO 11607:1997 Packaging for terminally sterilized medical devices (Пакування простерилізованих медичних виробів). Ступінь відповідності - ідентичний (IDT) Цей стандарт визначає вимоги до матеріалів разового використовування і контейнерів бага...

ДСТУ ISO 11734-2001 Якість води. Оцінювання здатності органічних сполук переробленого мулу до повного анаеробного біорозпаду. Метод вимірювання об'єму біогазу, що виділяється

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 7,15 МБ
 • добавлен 09 сентября 2015 г.
Київ: Держстандарт України,- 2002.- 18 с. В стандарте представлен метод оценки уровня биоразложения органических соединений определенной концентрации, которые образовались в результате деятельности анаэробных микроорганизмов

ДСТУ ISO 11885: 2005 Визначення 33 елементів методом атомно-емісійної спектрометрії

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 5,62 МБ
 • добавлен 19 августа 2011 г.
Цей стандарт встановлює метод визначення вмісту у природних, питних та стічних водах 33 елементів.

ДСТУ ISO 13485: 2005 Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо ргеулювання

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,15 МБ
 • добавлен 03 марта 2014 г.
Цей стандарт є тотжний переклад міжнародного стандарту ISO 13485:2003. Цей стандарт установлює вимоги до системи управління якістю, за умови, що організація доведе свою здатність систематично надавати медичні вироби та пов'язані з ними послуги, які однаково задоволняють вимоги замовника та регламентувальні вимоги, застосовані до медичних виробів і пов'язаних з ними послуг. Держспоживстандарт України, Київ-2007р., 56 сторінок

ДСТУ ISO 13756: 2005 Сплави срібні ювелірні Об'ємний (потенціометричний) метод визначення срібла з використанням хлориду натрію або хлориду калію

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 106,56 КБ
 • добавлен 04 октября 2010 г.
Цей стандарт встановлює об'ємний метод визначання срібла в ювелірних сплавах срібла, переважно в діапазоні проб, зазначених у стандарті ISO 9202. Такі сплави можуть містити мідь, цинк, кадмій та паладій. За винятком паладію, який треба осадити до титрування, ці елементи визначанню масової частки срібла не заважають.

ДСТУ ISO 14122-1:2004. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір зафіксованих засобів доступу між двома рівнями (ISO 14122-1:2001, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 218,07 КБ
 • добавлен 28 февраля 2016 г.
Внесено: Науково-технічний центр «Станкосерт» (НТЦ «СТАНКОСЕРТ»), Технічний комітет зі стандартизації «Верстати» (ТК 75). Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 5 липня 2004 року № 132. Чинний: з 01.10.2005 року. Виданий: м. Київ, Держспоживстандарт України, 2005 рік, 12 сторінок. Цей стандарт встановлює загальні вимоги щодо безпечного доступу до машин, які згадані у EN 292-2, а також рекомендації щодо належного вибирання засобів...

ДСТУ ISO 14122-2:2006. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Платформи робочі й проходи (ISO 14122-2:2001, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,20 МБ
 • добавлен 03 февраля 2016 г.
Внесено: Науково-технічний центр "Станкосерт" (НТЦ "СТАНКОСЕРТ"), Технічний комітет стандартизації "Верстати" (ТК 75). Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 9 червня 2006 року № 161. Чинний: з 01.10.2007 року. Виданий: м. Київ, Держспоживстандарт України, 2013 рік, 12 сторінок. Цей стандарт поширюється на всі машини (нерухомі і мобільні), для якіх потрібні стаціонарні засоби доступу. Цей стандарт стосується робочих платформ і про...

ДСТУ ISO 14122-3:2004. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, драбини зі східцями й перила (ISO 14122-3:2001, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 272,57 КБ
 • добавлен 11 февраля 2016 г.
Внесено: Науково-технічний центр «Станкосерт» (НТЦ «СТАНКОСЕРТ»), Технічний комітет зі стандартизації «Верстати» (ТК 75). Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 5 липня 2004 р. № 132. Чинний: з 01.10.2005 року. Виданий: м. Київ, Держспоживстандарт України, 2005 рік, 16 сторінок. Цей стандарт застосовують до всіх машин (нерухомих і рухомих), для яких потрібні зафіксовні засоби доступу. Цей стандарт поширюється на сходи, драбини зі...

ДСТУ ISO 14122-4:2006. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 4. Драбини зафіксовані (ISO 14122-4:2004, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 6,60 МБ
 • добавлен 14 февраля 2016 г.
Внесено: Науково-технічний центр "Станкосерт" (НТЦ "СТАНКОСЕРТ"), Технічний комітет стандартизації "Верстати" (ТК 75). Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 9 червня 2006 року № 161. Чинний: з 01.10.2007 року. Виданий: м. Київ, Держспоживстандарт України, 2012 рік, 26 сторінок. Цей стандарт стосується всіх машин (нерухомих і рухомих), для якіх потрібні зафіксовані засоби доступу. Мета цього стандарту – визначення загальних вимог...

ДСТУ ISO 14171: 2008 Матеріали зварювальні. Зварювальні дроти і комбінації дріт-флюс для дугового зварювання нелегованих і дрібнозернистих сталей. Класифікація (ISO 14171: 2002, ІDТ)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 917,62 КБ
 • добавлен 17 февраля 2015 г.
ДСТУ ISO 14171:2008 (ISO 14171:2002, IDТ) Национальный стандарт Украины. Материалы сварочные. Сварочные проволоки и комбинации проволока - флюс для дуговой сварки нелегированных и мелкозернистых сталей. Классификация. Дата введения в действие: 01.01.2011 Цей стандарт встановлює вимоги до класифікації комбінацій дріт—флюс для дугового зварювання, чистого металу шва і зварного з'єднання, випробуваних як у стані після зварювання, так і з наступним т...

ДСТУ ISO 14442: 2005 Настанови щодо випробування за пригніченням росту водоростей поганорозчинними матеріалами, леткими сполуками, металами та стічною водою

Стандарт
 • формат doc
 • размер 63,37 КБ
 • добавлен 07 декабря 2016 г.
Цей стандарт є тотожний переклад ISO 14442:1999 Water quality — Guidelines for algal growth inhibition tests with poorly soluble materials, volatile compounds, metals and waste water (Якість води. Настанови щодо випробовування на гальмування росту водоростей у середовищі поганорозчинних матеріалів, летких сполук, металів та стічної води). Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища та ра...

ДСТУ ISO 15330: 2003 Кріпильні вироби Випробування попереднім навантажуванням на виявлення водневої крихкості Метод паралельних опорних поверхонь

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 139,24 КБ
 • добавлен 02 октября 2010 г.
Цей стандарт установлює вимоги до випробовування попереднім навантажуванням, яке здатне виявити водневу крихкість кріпильних виробів за кімнатної температури. Це випробовування застосовують до: — метричних болтів, гвинтів і шпильок; — гвинтів із накатаною наріззю; — самонарізних гвинтів; — самосвердлювальних гвинтів; — гайок; — шайб; що виготовлені зі сталі і працюють під розтягувальним навантажуванням. Випробовування треба проводити за температу...

ДСТУ ISO 16069:2012. Пожежна безпека. Графічні символи. Знаки безпеки. Системи позначення шляхів безпечного евакуювання (ISO 16069:2004, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 11,33 МБ
 • добавлен 22 июня 2016 г.
Внесено: ТОВ "Мікросфера-Україна". Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 28 листопада 2012 року № 1356. Чинний: з 01.07.2013 року. Виданий: м. Київ, Мінекономрозвитку України, 2013 рік, 49 сторінок. У цьому стандарті встановлено принципи, які визначають проектування й застосування видимих компонентів, що використовують для створення систем позначення шляхів безпечного евакуювання (СПШБЕ). Цей стандарт містить загальні принципи, дій...

ДСТУ ISO 1660:2014 Кресленики технічні. Проставляння розмірів і допусків профілів (ISO 1660:1987, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 221,81 КБ
 • добавлен 21 ноября 2016 г.
Внесено: Технічний центр Національної академії наук України. Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 02 грудня 2014 року. Чинний: з 01.06.2015 року. Виданий: м. Київ, ДП "УкрНДНЦ", 2016 рік, 10 сторінок. Цей стандарт установлює правила проставляння розмірів і геометричних допусків профілів контурів і профілів поверхонь. Описані способи стосуються розділів в ISO 1101, у яких їх розрізняють як "допуск профілю будь-якого контуру" та "до...

ДСТУ ISO 19011: 2003 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 531,73 КБ
 • добавлен 09 апреля 2012 г.
Цей стандарт містить настанови щодо принципів здійснення аудиту, управління програма- ми аудиту, проведення аудитів системи управління якістю і аудитів системи екологічного управ- ління, а також настанови щодо компетентності аудиторів систем управління якістю та екологічного управління. Він застосовний до всіх організацій, які потребують проведення внутрішніх чи зовнішніх аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління чи управлі...

ДСТУ ISO 21569: 2008 Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Якісні методи на основі аналізування нуклеїнової кислоти (ISO21569: 2005, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 639,58 КБ
 • добавлен 20 октября 2014 г.
НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 491 з 2010–01–01; згідно з наказом Держспоживстандарту України від 15 грудня 2009 р. № 452 змінено назву та дату чинності. Стандарт встановлює вимоги до складання методу якісного виявлення генетично модифікованих організмів та харчових продуктів з їхнім вмістом. Аналізування ґрунтується на полімеразній ланцюговій реакції(ПЛР).

ДСТУ ISO 21570: 2005 Харчові продукти. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Кількісні методи на основі аналі зування нуклеїнової кислоти (ISO21570: 2005, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,04 МБ
 • добавлен 11 октября 2014 г.
НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 26 грудня 2008 р. № 508 з 2009–07–01; згідно з наказом Держспоживстандарту України від 15 грудня 2009 р. № 452 змінено назву. Стандарт встановлює вимоги щодо методики виявлення генетично модифікованих організмів та їхніх похідних, на основі кількісного аналізування нуклеїнових кислот .

ДСТУ ISO 21571: 2008 Харчові продукти. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Екстрагування нуклеїнової кислоти (ISO21571: 2005, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 427,43 КБ
 • добавлен 09 октября 2014 г.
Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 26 грудня 2008 р. № 508 з 2009–07–01; згідно з наказом Держспоживстандарту України від 15 грудня 2009 р. № 452 змінено назву. Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України. Стандарт установлює вимоги щодо методики виявлення генетично модифікованих організмів та продуктів з їхнім вмістом, що ґрунтується на основі аналізування нуклеїнової кислоти.

ДСТУ ISO 21572: 2006 Харчові продукти. Методи аналізу для визначення генетично модифікованих організмів і похідних продуктів. Методи, які ґрунтуються на аналізі білків (ISO 24276: 2006, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 591,61 КБ
 • добавлен 10 октября 2014 г.
Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 11 грудня 2006 р. № 342 з 2007–10–01 У цьому стандарті наведено загальні принципи і критерії ефективності методів для якісного та(або) кількісного визначання специфічних білків з генетично змодифікованого(ГМ) рослинного матеріалу в певній сировині.

ДСТУ ISO 225-2001 Кріпильні вироби Болти, гвинти, шпильки і гайки Символи і позначення розмірів

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 476.46 КБ
 • добавлен 21 декабря 2011 г.
Цей стандарт установлює метод визначання розмірів болтів, гвинтів, шпильок і гайок, рекомендований для використовування, за винятком інших методів, установлених у відповідних стандартах на продукцію.

ДСТУ ISO 24276: 2008 Харчові продукти. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Основні вимоги, термі ни та визначення понять (ISO 24276: 2006, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 214,41 КБ
 • добавлен 25 сентября 2014 г.
Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України вiд 29 липня 2008 р. № 250 з 2010–01–01; згідно з наказом Держспоживстандарту України вi д 15 г рудня 2009 р. № 452 змінено назву. Відпові дальний за цей стандарт — Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України. Стандарт містить вимоги, які відпові дають чинному законодавству України. Стандарт встановлює вимоги до складання методики виявлення генетично модифі кованих органі змів та їх п...

ДСТУ ISO 2768-1-2001 Основні допуски. Частина 1. Допуски на лінійні та кутові розміри без спеціального позначення допусків

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 119,81 КБ
 • добавлен 21 декабря 2011 г.
Київ, ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ, 2002.- 7 стор. Чинний від 2003-01-01 Цей стандарт є ідентичний переклад ISO 2768-1:1989 General tolerances - Part 1: Tolerances For linear and angular dimensions without individual tolerance indications (Основні допуски. Частина 1. Допуски на лінійні та кутові разміри без спеціального позначення допусків). Всі елементи на деталях завжди мають розмір і геометричну форму. Функціонування деталі вимагає обмеження для відх...

ДСТУ ISO 2768-2-2001 Основні допуски. Частина 2. Допуски геометричні для елементів без спеціального позначення допусків (ISO 2768-2: 1989, IDT)

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 256,32 КБ
 • добавлен 03 декабря 2011 г.
Київ, ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ, 2002.- 12 с. Чинний від 2003-01-01 Цей стандарт є ідентичний переклад ISO 2768-2:1989 General tolerances - Part 2 Всі елементи на деталях завжди мають розмір і геометричну форму. Функціонування деталі вимагає обмеження для відхилень розміру і відхилень геометричних характеристик (форма, орієнтація і установка), порушення яких порушує її функціонування. Цей стандарт установлює спрощені креслярські позначення і визначає...

ДСТУ ISO 2801: 2003 Одяг для захисту від підвищеної температури та полум’я. Загальні рекомендації щодо вибирання, доглядання та використовування захисного одягу (ISO 2801: 1998, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 165,58 КБ
 • добавлен 11 октября 2012 г.
Одяг для захисту від підвищеної температури та полум’я. Загальні рекомендації щодо вибирання, доглядання та використовування захисного одягу (ISO 2801:1998, IDT): ДСТУ ISO 2801:2003. — [Чинний від 2004-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2003. — 11 с. — (Національний стандарт України). Цей стандарт містить загальні вимоги щодо вибирання, використовування та доглядання одягу для захисту від підвищеної температури та полум’я. Він призначений...

ДСТУ ISO 3269:2004 Вироби кріпильні Приймальне контролювання

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 219,84 КБ
 • добавлен 13 ноября 2010 г.
Цей стандарт установлює процедуру приймального контролювання для приймання або забраковування покупцем партії кріпильних виробів за умови, що під час їхнього замовляння не були узгоджені інші правила приймання. Додаткові вимоги до приймального контролювання можуть бути внесені до відповідного стандарту на виріб (наприклад, гайки самостопорні з перева-жальним крутильним моментом). Такі процедури контролювання можна використовувати у випадку, коли...

ДСТУ ISO 3696: 2003 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696: 1987, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 206.77 КБ
 • добавлен 18 сентября 2014 г.
Цей стандарт є тотожний переклад ISO 3696:1987 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння) Цей стандарт встановлює вимоги та відповідні методи перевіряння до трьох класів води, використовуваних в лабораторіях для аналізування неорганічних хімічних речовин.

ДСТУ ISO 3746:2005 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Орієнтувальний метод з використанням обгинальної вимірювальної поверхні над звуковідбивальною площиною

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,83 МБ
 • добавлен 26 июня 2016 г.
Київ: Держспоживстандарт України, 2008. – 32 с. (Національний стандарт України). Прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України від 30 грудня 2005 р. №.385. Національний стандарт відповідає ISO 3746:1995 Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (Акустика. Визначання рівнів звукової потужності джерел шуму за...

ДСТУ ISO 3834-1: 2008 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 1. Критерії для вибирання відповідного рівня вимог до якості (ISO 3834-1: 2005, ІDТ)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 344,80 КБ
 • добавлен 26 января 2015 г.
ДСТУ ISO 3834-1:2008 (ISO 3834-1:2005, IDT) Требования к качеству сварки плавлением металлических материалов. Часть 1. Критерии для выбора соответствующего уровня требований к качеству. Заменяет ДСТУ ISO 3834.1-2001. Дата введения в действие: 01.07.2010. Стандарт визначає основні критерії під час вибирання відповідного рівня вимог до якості зварювання В основних розділах стандарту викладено методи доказу здатності виготовлювача робити зварні конс...

ДСТУ ISO 3834-2: 2008 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 2. Всебічні вимоги до якості (ISO 3834-2: 2005, ІDТ)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 858,56 КБ
 • добавлен 30 января 2015 г.
ДСТУ ISO 3834-2:2008 (ISO 3834-2:2005, IDT) Национальный стандарт Украины. Требования к качеству сварки плавлением металлических материалов. Часть 2. Всесторонние требования к качеству. Заменяет ДСТУ ISO 3834.2-2001. Дата введения в действие: 01.07.2010 . Цей стандарт встановлює всебічні вимоги щодо якості під час зварювання плавленням металевих матеріалів у цехах і/чи на будівельних майданчиках.

ДСТУ ISO 3834-3: 2008 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 3. Типові вимоги до якості (ISO 3834-3: 2005, ІDТ)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 545,36 КБ
 • добавлен 10 января 2015 г.
ДСТУ ISO 3834-3:2008 (ISO 3834-3:2005, IDТ) Национальный стандарт Украины. Требования к качеству сварки плавлением металлических материалов Часть 3. Типовые требования к качеству. Заменяет ДСТУ ISO 3834.3-2001. Дата введения в действие: 01.07.2010 . Цей стандарт установлює типові вимоги до якості під час зварювання плавленням металевих матеріалів у цехах і/чи на будівельних майданчиках. Стандарт визначає основні критерії під час вибирання відпові...

ДСТУ ISO 3834-4: 2008 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 4. Елементарні вимоги до якості (ISO 3834-4: 2005, ІDТ)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 256,33 КБ
 • добавлен 27 января 2015 г.
ДСТУ ISO 3834-4:2008 (ISO 3834-4:2005, IDT) Национальный стандарт Украины. Требования к качеству сварки плавлением металлических материалов. Часть 4. Элементарные требования к качеству. Заменяет ДСТУ ISO 3834.4-2001. Дата введения в действие: 01.07.2010. Цей стандарт установлює елементарні вимоги до якості під час зварювання плавленням металевих матеріалів у цехах і/чи на будівельних майданчиках.

ДСТУ ISO 3834-5: 2008 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 5. Документи, вимоги яких потрібно виконувати для підтвердження відповідності ISO 3834-2, ISO 3834-3 або ISO 3834-4 (ISO 3834-5: 2005, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 528,16 КБ
 • добавлен 13 февраля 2015 г.
ДСТУ ISO 3834-5:2008 (ISO 3834-5:2005, IDT) Национальный стандарт Украины. Требования к качеству сварки плавлением металлических материалов Часть 5. Документы, требования которых необходимо выполнять для подтверждения соответствия ISO 3834-2, ISO 3834-3 или ISO 3834-4. Введён впервые. Приказ №490 22.12.2008 Дата введения в действие: 01.07.2010 Цей стандарт установлює вимоги, які потрібно виконувати для підтвердження відповідності вимогам до якос...

ДСТУ ISO 3864-1:2005 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення (ISO 3864-1:2002, IDT)

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 370,64 КБ
 • добавлен 14 ноября 2016 г.
Внесено: Технічний комітет стандартизації "Дизайн та ергономіка" (ТК 121). Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 25 травня 2005 року № 128. Чинний: з 01.10.2006 року. Ця частина стандарту встановлює кольори безпеки та принципи проектування знаків безпеки з тим, щоб використовувати їх на робочих місцях та у місцях громадського призначення з метою запобігання нещасним випадкам, пожежної охорони, інформування щодо ризику шкоди здоро...

ДСТУ ISO 4014-2001 Болти з шестигранною головкою Класи точності А і В Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 151,27 КБ
 • добавлен 10 октября 2010 г.
Цей стандарт установлює вимоги до болтів із шестигранною головкою, з різьбами від М1,6 до М64 включно; класу точності А для різьб від М1,6 до М24 і номінальних довжин до 10 d або 150 мм включно, котрі коротші; і класу точності В для різьб більших М24 і номінальних довжин більших 10 d або 150 мм, котрі коротші. Якщо в спеціальних випадках необхідні вимоги, що відрізняються від зазначених у цьому стандарті, вони повинні бути обрані з чинних міжнаро...

ДСТУ ISO 4032-2002 Гайки шестигранні, тип 1 Класи точності А і В Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 120,58 КБ
 • добавлен 18 октября 2010 г.
Цей стандарт визначає характеристики гайок шестигранних, типу 1, з різьбами від M1,6 до M64, включно, для різьб d M16 класу точності A і для різьб d M16 класу точності B. Якщо, в окремих випадках, необхідні вимоги, які відрізняються від зазначених в цьому стандарті, вони можуть бути вибрані з чинних міжнародних стандартів, наприклад: ISO 724, ISO 898-2, ISO 965-1, ISO 3506-2 і ISO 4759-1.

ДСТУ ISO 4033-2002 Гайки шестигранні, тип 2 Класи точності А і В Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 117,12 КБ
 • добавлен 21 октября 2010 г.
Цей стандарт визначає характеристики гайок шестигранних типу 2 з різьбами від M5 до M36, включно, для різьб d M16 класу точності A і для різьб d M16 класу точності B. Якщо, в окремих випадках, необхідні вимоги, які відрізняються від зазначених у цьому стандарті, вони можуть бути вибрані з чинних міжнародних стандартів, наприклад ISO 724, ISO 898-2, ISO 965-1 і ISO 4759-1.

ДСТУ ISO 4034: 2003 Гайки шестигранні Клас точності С Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 232,40 КБ
 • добавлен 26 октября 2010 г.
Цей стандарт визначає характеристики гайок шестигранних із нарізями від M5 до M64 включно класу точності С. Якщо в окремих випадках необхідні вимоги, які відрізняються від зазначених у цьому стандарті, вони можуть бути вибрані з чинних міжнародних стандартів, наприклад ISO 724, ISO 898-2, ISO 965-1 та ISO 4759-1.

ДСТУ ISO 4759-1 - 2001 Допуски для кріпильних виробів Частина 1. Болти, гвинти, шпильки та гайки Класи точності А, В і С

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 950,58 КБ
 • добавлен 15 октября 2010 г.
Цей стандарт установлює допуски для болтів, гвинтів, шпильок і гайок із ISO метричними різьбами і з класами точності А, В і С і для самонарізних гвинтів із класом точності А. Примітка. Клас точності встановлює розмір допусків, де клас А є найбільш точним і клас С є найменш точним. Допуски, крім допусків для різьб, вибирають із системи допусків і посадок, яка встановлена в ISO 286-1 і ISO 286- 2. Допуски для метричних різьб взято в серії класів до...

ДСТУ ISO 4759-3-2001 Допуски для кріпильних виробів Частина 3. Шайби плоскі для болтів, гвинтів та гайок Класи точності А і С

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 483,89 КБ
 • добавлен 20 октября 2010 г.
Цей стандарт установлює допуски для штампованих плоских шайб класів точності A і C для використовування з болтами, гвинтами і гайками номінального діаметра різьби від 1 до 150 мм включно. Рекомендовано, щоб ці допуски також використовували для нестандартних шайб. Примітка. Клас точності стосується якості виробу і величини допуску. У додатку А наведено допуски, взяті з ISO 286-1 і ISO 286-2

ДСТУ ISO 5208-2008 Арматура трубопровідна промислова. Випробування під тиском

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 197.86 КБ
 • добавлен 19 мая 2016 г.
Цей стандарт установлює вимоги до випробування під тиском корпусів промислової арматури та перевіряння здатності затворів і запірних пристроїв арматури зберігати герметичність за адекватної величини тиску.

ДСТУ ISO 5667-10: 2005 Якість води. Відбирання проб стічних вод

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 6,85 МБ
 • добавлен 29 августа 2015 г.
Київ: Держспоживстандарт України: 2007, - 17 с. Стандарт докладно описує відбирання побутових та промислових стічних вод, тобто розробляння програм відбирання проб і методи відбирання. Охоплює стічні води різних форм.

ДСТУ ISO 5667-10: 2005 Якість води. Визначення незв'язного та загального хлору Частина 3. Метод йодометричного титрування для визначення загального хлору

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 5,06 МБ
 • добавлен 14 сентября 2015 г.
Київ: Держспоживстандарт України,- 2006.-11 с. Стандарт описує метод титрування для визначення загального хлору у воді.

ДСТУ ISO 5667-11: 2005 Якість води. Відбирання проб. Частина 11.Настанови щодо відбирання проб підземних вод. (ISO 5667-11: 1993, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 184,86 КБ
 • добавлен 30 сентября 2014 г.
Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 3 березня 2005 р. № 57 з 2006–07–01 Цей стандарт забезпечує програмою ві дбирання проб, техні чними засобами ві дбирання проб та транспортування проб підземних вод, що ві ді брані для фі зичного, хімічного та мі кробі ологіч-ного оці нювання. Це ві дбирання проб не мі стить у собі щоденного оперативного контролювання стану підземних вод для питного водопостачання чи інших ці лей, але ставить...

ДСТУ ISO 5667-17: 2007. Якість води. Відбирання проб. Частина 17. Настанови щодо відбирання проб змулених наносів

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 261,89 КБ
 • добавлен 14 мая 2016 г.
Національний стандарт відповідає ISO 5667-17:2000, IDT Water quality — Sampling — Part 17: Guidance on sampling suspended sediments. Стандарт надає рекомендації щодо відбирання проб завислих твердих речовин з метою моніторингу та досліджування якості прісної води, а точніше систем проточної прісної води, таких як річки та струмки. Деякі положення цього стандарту можна застосовувати до прісноводних озер, водоймищ та водосховищ, однак програма від...

ДСТУ ISO 5813-2004 Якість води. Визначення розчинного кисню. Йодометричний метод

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4.27 МБ
 • добавлен 19 сентября 2015 г.
Київ: Держспоживстандарт, 2005. — 12 с. Стандарт визначає йодометричний метод для визначення розчинного кисню у воді за допомогою зміненої "методики Вінклера".

ДСТУ ISO 6157-1: 2004 Дефекти поверхні: Часть 1. Болти, ґвинти та шпильки загальної призначеності

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 252,43 КБ
 • добавлен 08 ноября 2010 г.
Цей стандарт установлює вимоги щодо обмежування різних видів дефектів поверхні на болтах, ґвинтах та шпильках загальної призначеності. Цей стандарт поширюється на болти, ґвинти та шпильки з: — номінальним діаметром нарізі 5 мм і більше; — класами точності А і B; — класами міцності до 10.9 (включно), якщо інше не визначено у стандартах на виріб або в угоді між постачальником і покупцем.

ДСТУ ISO 6157-2: 2004 Дефекти поверхні Частина 2. Гайки

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 268,97 КБ
 • добавлен 06 октября 2010 г.
Цей стандарт установлює вимоги щодо обмежування різних видів дефектів поверхні гайок. Цей стандарт поширюється на гайки з: — номінальним діаметром нарізі від 5 мм і більше, до 39 мм включно; — класами точності А та В; — класами міцності, згідно з ISO 898-2 та ISO 898-6, якщо інше не визначено в стандартах на виріб, або в угоді між постачальником і покупцем.

ДСТУ ISO 6309: 2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ISO 6309: 1987, IDT)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 1,48 МБ
 • добавлен 29 марта 2012 г.
ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ Знаки безпеки Форма та колір (ISO 6309:1987, IDT) ДСТУ ISO 6309:2007 Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2008 Цей стандарт є тотожний переклад ISO 6309:1987 Fire protection — Safety signs (Протипожежний захист. Знаки безпеки). Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, —ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка». Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України. Структура та технічний зміст н...

ДСТУ ISO 6778: 2003 Якість води. Визначання амонію. потенціометричний метод

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,70 МБ
 • добавлен 23 сентября 2015 г.
Київ: Держспоживстандарт, 2004. — 10 с. Стандарт встановлює потенціометричний метод визначення амонію в природних і стічних водах із використовуванням аміак-чутливих мембран

ДСТУ ISO 683-17:2008 Стали термообработанные, легированные и автоматные. Часть 17. Подшипниковые стали

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,28 МБ
 • добавлен 07 января 2017 г.
Цей стандарт поширюється на продукцію та режими термооброблення, зазначені в таблиці 1, та стани поверхні під час постачання, зазначені в таблиці 2. Цей стандарт установлює технічні умови постачання п'яти груп здеформованих підшипникових сталей, наведених у таблиці 3, відповідно: підшипникові сталі наскрізної прогартовуваності (сталі з приблизно 1 % С та від 1 % до 2 % Сг); підшипникові сталі, що цементуються; підшипникові сталі (нелеговані та ле...

ДСТУ ISO 7010:2009. Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Знаки безпеки, використовувані на робочих місцях і в місцях громадської призначеності (ISO 7010:2003, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 6.33 МБ
 • добавлен 25 мая 2016 г.
Внесено: Український НДІ дизайну та ергономіки НАУ, Технічний комітет стандартизації "Дизайн та ергономіка" (ТК 121). Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 29 липня 2009 року № 274. Чинний: з 01.01.2011 року. Виданий: м. Київ, Держспоживстандарт України, 2011 рік, 75 сторінок. Цей стандарт визначає знаки безпеки для попередження нещасних випадків, протипожежного захисту, інформації щодо загрози здоров'ю та екстреної евакуації. Фо...

ДСТУ ISO 7438-2005 Матеріали металеві. Випробування на згин

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 259,93 КБ
 • добавлен 01 июня 2016 г.
Цей стандарт установлює метод визначення здатності металевих матеріалів піддаватись пластичній деформації під час згинання.

ДСТУ ISO 7503-1:2001 Защита от радиации. Определение поверхностного загрязнения. Часть 1: Бета-излучатели (максимальная энергия бета-излучения более 0,15 МэВ) и альфа-излучатели. (ІSO 7503-1:1988 ІDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,23 МБ
 • добавлен 08 мая 2016 г.
Цей стандарт стосується визначення поверхневої забрудненості обладнання і споруд, контейнерів радіоактивних матеріалів і закритих джерел у термінах активності на одиницю площі. Цей стандарт не стосується визначення забрудненості шкіри або одягу. Цей стандарт стосується бета-випромінювачів із максимальною енергією бета-частинок більшої 0,15 МєВ і альфа випромінювачів.

ДСТУ ISO 8258-2001 Статистичний контроль. Контрольні карти Шухарта

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 529.14 КБ
 • добавлен 03 августа 2013 г.
Введений в дію 01.07.2003р. наказом Держстандарту України №69. 32 сторінки. Цей стандарт встановлює основні положення із застосування й інтерпритації контрольних карт Шухарта і відповідних методів статистичного керування процесами.

ДСТУ ISO 860-99 Термінологічна робота. гармонізування понять і термінів

Стандарт
 • формат tif
 • размер 429,90 КБ
 • добавлен 25 апреля 2011 г.
ДСТУ ISO 860-99 Термінологічна робота. гармонізування понять і термінів

ДСТУ ISO 8991-2005 Система позначення кріпильних виробів

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 8,93 МБ
 • добавлен 08 мая 2016 г.
Цей стандарт установлює систему позначання кріпильних виробів у стандартах.

ДСТУ ISO 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення та словник

Стандарт
 • формат doc
 • размер 168,77 КБ
 • добавлен 19 октября 2010 г.
Передмова до міжнародного стандарту ISO 9000:2000 Національний вступ Вступ Загальні положення Принципи управління якістю Сфера застосування Основні положення систем управління якістю Доцільність систем управління якістю Вимоги до систем управління якістю і вимоги до продукці Підхід до систем управління якістю Процесний підхід Політика і цілі у сфері якості Роль найвищого керівництва в системі управління якістю Документація Оцінювання систем управ...

ДСТУ ISO 9000: 2007. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 2,03 МБ
 • добавлен 08 ноября 2010 г.
ДСТУ ISO 9000:2007. Основні положення т а словник термінів. На заміну ДСТУ ISO 9000-2001. Чинний з 1 січня 2008 року згідно наказу Держспоживстандарту України від 3 вересня 2007 року № 209.

ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 960,83 КБ
 • добавлен 20 октября 2010 г.
Цей стандарт є тотожний переклад ISO 9000:2005 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary (Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів). Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 93 «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів» (підкомітет ПК 93/1 «Системи управління якістю»).

ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги

Стандарт
 • формат doc
 • размер 116,29 КБ
 • добавлен 21 сентября 2010 г.
Це третє видання скасовує та замінює друге видання (ISO 9001:1994) разом із ISO 9002:1994 та ISO 9003:1994. Воно є технічним переглядом цих документів. Організації, які в минулому застосували ISO 9002:1994 та ISO 9003:1994, можуть застосовувати цей міжнародний стандарт, вилучаючи певні вимоги згідно з підрозділом 1.2. У цьому виданні переглянуто назву стандарту ISO 9001, яка більше не містить терміна «забезпечення якості». Це відбиває той факт, щ...

ДСТУ ISO 9001-2001. Системи управління якістю. Вимоги

Стандарт
 • формат doc
 • размер 74,62 КБ
 • добавлен 25 февраля 2012 г.
Цей державний стандарт є ідентичним перекладом міжнародного стандарту ISO 9001:2000 Quality management systems – Requirements. Технічним комітетом, відповідальним за цей стандарт, є ТК 93 «Управління якістю і забезпечення якості». Стандарт містить вимоги до систем управління якістю, спрямовані на забезпечення якості і підвищення задоволеності споживача. Додатки А і Б - довідкові. На відміну від попереднього нове видання ДСТУ ISO 9001 та ДСТУ ISO...

ДСТУ ISO 9001: 2009 Системи управління якістю. Вимоги

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,56 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Цей стандарт установлює вимоги до систем урпавління якістю. Він є тотожним перекладом ISO 9001:2008. Рoopo6лений з урахуванням принципів управління якістю, що сформульовані в міжнародних стандартах ISO 9000 та ISO 9004. Рекомендований для сертифікування систем управління якістю.

ДСТУ ISO 9002-95. Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі виробництва, монтажу та обслуговування

Стандарт
 • формат doc
 • размер 23,45 КБ
 • добавлен 10 февраля 2012 г.
Стандарт установлює вимоги до системи якості, яка охоплює виробництво, монтаж та обслуговування продукції. Стандарт застосовують у ситуаціях, коли підприємство, організація, установа (далі — підприємство) повинно забезпечити відповідність продукції певним вимогам на всіх стадіях від виробництва до обслуговування. Вимоги стандарту застосовують під час сертифікації систем якості на відповідність цій моделі забезпечення якості. Стандарт поширюється...

ДСТУ ISO 9003-95 Системы качества Модель обеспечения качества при контроле готовой продукции и ее испытаниях

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 170,46 КБ
 • добавлен 09 апреля 2012 г.
Стандарт устанавливает требования к системе качества, которая охватывает контроль готовой продукции и ее испытания. Стандарт применяют в ситуациях, когда предприятие, организация, учреждение (далее - предприятие) должно обеспечить соответствие продукции определенным условиям при контроле готовой продукции и ее испытаниях.

ДСТУ ISO 9004-2001 Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності

Стандарт
 • формат doc
 • размер 114,84 КБ
 • добавлен 05 января 2011 г.
Вступ Загальні положення Процесний підхід Зв’язок з ISO 9001 Сумісність з іншими системами управління Сфера застосування Нормативні посилання Терміни та визначення Система управління якістю Управління системами та процесами Документація Застосування принципів управління якістю Відповідальність керівництва Загальні положення Потреби та очікування зацікавлених сторін Політика в сфері якості Планування Відповідальність, повноваження та інформування...

ДСТУ ISO 9251: 2005 Режим теплообміну і властивості матеріалів (Словник термінів)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,67 МБ
 • добавлен 30 декабря 2013 г.
Цей стандарт визначає терміни, що стосуються теплоізоляції, щоб описати режими теплообміну та властивості матеріалів.

ДСТУ ISO 9288: 2005 Радіаційний теплообмін (Фізичні величини та визначення понять)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4,12 МБ
 • добавлен 23 декабря 2013 г.
Цей стандарт визначає фізичні величини та інші терміни в сфері теплоізоляції, що стосуються радіаційного теплообміну.

ДСТУ ISO/IEC 17000: 2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 708,52 КБ
 • добавлен 08 октября 2011 г.
Стандарт встановлює загальні терміни та визначення понять, що стосуються сфери оцінювання відповідності.

ДСТУ ISO/IEC 17020-2001 Загальні критерії діяльності органів різних типів, що здійснюють інспектування

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 432,72 КБ
 • добавлен 23 июня 2011 г.
Стандарт визначає загальні критерії щодо діяльності неупереджених органів, які провадять інспектування незалежно від сфери діяльності, а також визначає критерії незалежності. Призначений для використовування Інспекційними органами, органами, що їх акредитують, а також іншими органами, зацікавленими у визнанні компетентності інспекційних органів. Не поширюється на випробовувальні лабораторії, органи сертифікації або критерії щодо декларації постач...

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій

Стандарт
 • формат doc
 • размер 128,19 КБ
 • добавлен 23 июля 2010 г.
Національний стандарт України на заміну ДСТУ ISO/IEC 17025:2001, відповідає ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій). Стандарт ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 установлює загальні вимоги до компетентності у випробовуванні та (або) калібруванні, зокрема відбиранні зразків. Він охоплює випробовування і калібрування, заст...

ДСТУ ISO19011: 2012 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2,24 МБ
 • добавлен 19 декабря 2014 г.
Цей стандарт застосовний до всіх організацій, які потребують проведення внутрішніх або зовнішніх аудитів систем управління чи керування програмою аудиту

ДСТУ ISО 17398:2012. Пожежна безпека. Кольори та знаки безпеки. Класифікація, технічні вимоги і стійкість знаків безпеки (ISO 17398:2004, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 11,46 МБ
 • добавлен 04 марта 2016 г.
Внесено: ТОВ "Мікросфера-Україна". Прийнято та надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 28 листопада 2012 року № 1356. Чинний: з 01.07.2013 року. Виданий: м. Київ, Мінекономрозвитку України, 2013 рік, 24 сторінки. У цьому стандарті встановлено вимоги до системи класифікації знаків безпеки залежно від параметрів середовища, у якому їх передбачувано експлуатувати, основних матеріалів, фотометричних властивостей, засобів освітлення, мето...

ДСТУ IWA 1: 2007 Настанови щодо поліпшування процесів в організаціях охорони здоровя

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 924,96 КБ
 • добавлен 09 ноября 2014 г.
ДСТУ IWA 1:2007 офіційне видання У цьому стандарті наведено значну частину тексту ISO 9004:2000 — Quality management systems — Guidelines for performance improvements, а також настановчі положення щодо систем управління якістю, зокрема щодо процесів постійного поліпшування, які сприяють підвищенню задоволеності замовників організацій охорони здоров’я та інших зацікавлених сторін. Зміст Національний вступ Вступ до IWA 1:2005 Загальні положення Пр...

ДСТУ-П ISO/PAS 17001: 2008. Оцінюванння відповідності. Неупередженість. Принципи та вимоги (ISO/PAS 17001: 2005, IDT)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 223,58 КБ
 • добавлен 12 декабря 2012 г.
Цей стандарт є тотжний переклад загальнодоступних технічних умов ISO/PAS 17001:2005 Conformity assessment -Ipartiality - Principles and requirements.

ЕСКД ISO всі стандарти, що діють в оформлені креслеників

Стандарт
 • формат doc, pdf
 • размер 72,28 МБ
 • добавлен 02 марта 2015 г.
В сладі стандарти від: ДСТУ ISO 128-1; 128-20; 128-21; 128-22; 128-23; 128-24; 128-30; 128-34; 128-40; 128-44; 128-50; 129-1; 225-0; 2768-1; 2768-2; 3098-0; 5455; 5456-1; 5456-2; 5456-3; 5456-4; 6433; 7573; ДСТУ EN ISO 7200

Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2.31 МБ
 • добавлен 30 апреля 2011 г.
ДСТУ 17025: 2006 Київ. Держспоживстандарт України. 2007. Зміст Національний вступ Вступ Сфера застосування Нормативні посилання Терміни та визначення понять Вимоги до управління Організація Система управління Керування документацією Аналізування запитів, пропозицій на підряд та контрактів Укладання субпідрядних угод на проведення випробовування та калібрування Придбання послуг та ресурсів Обслуговування замовників Скарги Керуван...

ИСО 14001-97

 • формат ppt
 • размер 265 КБ
 • добавлен 02 апреля 2010 г.
Система управления окружающей средой. Термины и их определения. Состав и описание элементов, руководящие указания по их применению. В настоящем стандарте также содержатся примеры, описания и варианты выбора, помогающие как во внедрении системы управления окружающей средой, так и в укреплении её взаимосвязи с общей системой управления организацией.

ISO 9001:2008 Системи управління якістю. ВИМОГИ

Стандарт
 • формат doc
 • размер 682.08 КБ
 • добавлен 14 декабря 2010 г.
Цей стандарт е тотожний переклад ISO 9001:2008 Quality management systems — Requirements (Системи управління якістю. Вимоги). Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 93 «Системи управління якістю, довкіллям, безпечністю харчових продуктів та соціальна відповідальність» (підкомітет ПК 93/1 «Системи управління якістю»). Цей стандарт рекомендовано застосовувати для сертифікування систем управління якістю.rn