Похожие разделы

ДСТУ 2099-92 (ГОСТ 30021-93). Конструкції зварні. Розряди точності. Граничні відхилення лінійних розмірів, допуски форми та розташування поверхонь

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 262,87 КБ
 • добавлен 25 августа 2016 г.
Государственный стандарт Украины, Киев - 94 г. , 17 страниц. Украинский язык. ДСТУ 2099-92 Конструкции сварные. Разряды точности, предельные отклонения линейных размеров, допуски формы и расположения поверхностей. Общие положения. Граничные отклонения и допуски.

ДСТУ 2251-93 (ГОСТ 8509-93) Кутики сталеві гарячекатані рівнополичні. Сортамент

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,25 МБ
 • добавлен 31 декабря 2012 г.
Цей стандарт поширюється на кутки сталеві гарячекатані рівнополочні

ДСТУ 2364-94 Вироби гірничого машинобудування. Загальні технічні вимоги

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 10,25 МБ
 • добавлен 13 ноября 2011 г.
Позначення ДСТУ 2364-94 Назва російською мовою Изделия горного машиностроения. Общие технические требования Назва українською мовою Вироби гірничого машинобудування. Загальні технічні вимоги Статус Чинний Дата введення в дію 01.01.1995 Код МКС 73.100.01 (Гірниче устатковання взагалі) Вид стандарту Стандарти на продукцію (послуги) Управління Держспоживстандарту Державний комітет стандартизацiї метрологiї та сертифікацiї України Мова оригіналу Ук...

ДСТУ 2388-94. Системи вентиляційні. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 11,54 МБ
 • добавлен 19 апреля 2016 г.
Розроблено і внесено: дослідно-конструкторським бюро "Гігієна та екологія" Міністерства охорони здоров'я України. Затверджено і введено в дію: наказ Держстандарту України № 49 від 17 березня 1994 року. Чинний: з 01.01.1995 року. Виданий: м. Київ, Держстандарт України, 1994 рік, 28 сторінок. Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять стосовно безпеки праці, що застосовуються у науці, техніці та виробництві. Терміни обов'язкові д...

ДСТУ 2521-94 (ГОСТ 30169-94). Система типових конструкцій. Типи і основні розміри

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 597,64 КБ
 • добавлен 28 сентября 2012 г.
Цей стандарт поширюється на вироби системи типових конструкцій, призначені для застосування конструкції, що несуть засоби агрегатних комплексів, приладів і засобів автоматизації та їхніх складових частин, інформаційно-вимірювальної та керувальної вимірювальної техніки, а також для комплектації автоматизованих систем керування. Механічні конструкції для розміщення електронного обладнання підрозділяються на чотири структурних рівня, що узгоджуються...

ДСТУ 2554-94. Прокатне виробництво. Капітальні і поточні ремонти. Загальні вимоги безпеки

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,81 МБ
 • добавлен 29 февраля 2016 г.
Розроблено: Державним науково-дослідним проектно-конструкторським та технологічним інститутом механізації праці у чорній металургії (НДІ "Чорметмеханізація"). Внесено: Міністерством промисловості України. Затверджено і введено в дію: наказом Держстандарту України № 135 від 9 червня 1994 року. Чинний: з 01.07.1995 року. Виданий: м. Київ, Держстандарт України, 1994 рік, 17 сторінок. Цей стандарт установлює загальні вимоги безпеки під час проведення...

ДСТУ 2657-94. Машини та обладнання для механізації робіт у доменному виробництві

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 4,60 МБ
 • добавлен 25 августа 2016 г.
Разработан: Государственным научно-исследовательским проектно-конструкторским институтом механизации труда в черной металлургии (НИИ "Черметмеханизация"). Внесен: Министерством промышленности Украины. Утвержден и введен в действие: приказ Госстандарта Украины № 172 от 11 июля 1994 года. Действует: с 01.07.1995 года. Издан: г. Киев, Госстандарт Украины, 1994 год, 13 страниц. Настоящий стандарт распространяется на машины и оборудование для механиза...

ДСТУ 2680-94 Трубы бесшовные катанные из сталей и сплавов. Термины и определения дефектов поверхности

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 10,72 МБ
 • добавлен 02 сентября 2016 г.
Термины, определения и причины появления дефектов труб металлургического происхождения. Госстандарт Украины, Киев, 1994г. Вводится впервые. Разработано: Государственным научно-исследовательским и конструкторско -техническим институтом трубной промышленности ("ДТИ")

ДСТУ 2687-94. Машини та обладнання для механізації робіт у сталеплавильному виробництві. Загальні вимоги безпеки

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 417,23 КБ
 • добавлен 04 февраля 2016 г.
Розроблено: Державним науково-дослідним проектно-конструкторським технологічним інститутом механізації праці у чорній металургії (НДІ "Чорметмеханізація"). Внесено: Міністерством промисловості України. Затверджено і введено в дію: наказ Держстандарту України від 26.07.1994 року № 189. Чинний: з 01.07.1995 року Виданий: м. Київ, Держстандарт України, 1994 рік, 14 сторінок. Цей стандарт поширюється на машини та обладнання для механізації робіт у ст...

ДСТУ 2709-94 Автоматизовані системи керування технологічними процесами. Метрологічне забеспечення. Основні положення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,41 МБ
 • добавлен 08 октября 2011 г.
Розроблено Державшім науково-дослідним інститутом «Си-стема» Держстандарту України (ДНДІ «Система»), науково-виробни-чим об'єднанням «Київський інститут автоматики» Мінмапшрому України (НВО КІА) Внесено Управлінням державної метрологічної служби Держ-стандарту України , ' . Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України № 194 від 29 липня 1994 р. У цьому стандарті реалізовано норми Декрету Кабінету Міністрів України «Про забезпечення є...

ДСТУ 2823-94 Зносостійкість виробів. Тертя. зношування та мащення. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 13,30 МБ
 • добавлен 08 августа 2011 г.
01.040.21 (Механічні системи та складники загальної призначеності (Словники)) 21.020 (Характеристика і конструкція механізмів, приладів та устатковання *Охоплює також надійність, безвідмовність, ремонтопридатність, довговічність тощо *Безпечність механізмів, див. 13.110) Дата введення в дію 01.01.1996 33 стор.

ДСТУ 2862-94 Надежность техники. Методы расчета показателей надежности. Общие требования

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2.82 МБ
 • добавлен 08 августа 2016 г.
Настоящий стандарт распространяется на машины, механизмы, аппаратуру и какие либо их части, которые рассматриваются с точки зрения надежности как самостоятельные единицы. Стандарт устанавливает общие требования и положения по расчету (на стадии проектирования) показатателей безотказности, долговечности, ремонтопригодности, сохраняемости и комплексных показателей

ДСТУ 3460-96. Машини та обладнання для перероблення брухту та відходів чорних металів. Загальні вимоги безпеки

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,60 МБ
 • добавлен 23 марта 2016 г.
Розроблено: Державним науково-дослідним проектно-конструкторським та технологічним інститутом механізації праці у чорній металургії (НДІ "Чорметмеханізація"). Внесено: Міністерством промисловості України. Затверджено і введено в дію: наказ Держстандарту України від 26 листопада 1996 року № 493. Чинний: з 01.01.1998 року (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12.2.055-81 у частині вимог безпеки під час перероблення брухту та відходів чорних металів). Вида...

ДСТУ 3760: 2006 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій.Загальні технічні умови.(Iso 6935-2: 1991, Neq)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 372,94 КБ
 • добавлен 30 июля 2016 г.
Цей стандарт поширюється на прокат арматурний гладкого та періодичного профілю діаметром від 5,5 мм до 40 мм, призначений для армування звичайних і попередньо напружених залізобетонних конструкцій. Вимоги до безпечності арматурного прокату викладено в розділі 7.

ДСТУ 3761.1-98 Зварювання та споріднені процеси Частина 1. Зварність. Визначення

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 42,87 КБ
 • добавлен 03 августа 2016 г.
Київ. Держстандарт України. 5 с.

ДСТУ 3761.2-98 Зварювання та споріднені процеси Частина 2. Процеси зварювання та паяння. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,54 МБ
 • добавлен 07 августа 2013 г.
Київ 1999, Держстандарт України, 64 стор. ДСТУ розроблений Інститутом електрозварювання ім. І. О. Патона НАН України Стандарт відповідає ISO 857:1990 «Процеси зварювання та паяння. Словник термінів з доповненнями» Терміни, регламентовані у цьому стандарті, обов’язкові для використання в усіх видах документаціїї, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та комп’ютерних інформаціоних системах, які відносяться до зварювання металів. ЗМІ...

ДСТУ 3761.2-98 Зварювання та споріднені процеси Частина 2. Процеси зварювання та паяння. Терміни та визначення

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 761,02 КБ
 • добавлен 15 июля 2016 г.
Київ 1999, Держстандарт України, 64 стор. ДСТУ розроблений Інститутом електрозварювання ім. І. О. Патона НАН України Стандарт відповідає ISO 857:1990 «Процеси зварювання та паяння. Словник термінів з доповненнями» Терміни, регламентовані у цьому стандарті, обов’язкові для використання в усіх видах документаціїї, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та комп’ютерних інформаціоних системах, які відносяться до зварювання металів. ЗМІ...

ДСТУ 4219-2003 Трубопроводи сталеві магістральні Загальні вимоги до захисту від корозії

Стандарт
 • формат doc
 • размер 1.36 МБ
 • добавлен 02 октября 2010 г.
Дія стандарту поширюється на магістральні трубопроводи, до складу яких належать: - лінійна частина газо-, нафто- чи продуктопроводів (від головних споруд промислу до пунктів, що розподіляють транспортований продукт споживачеві) з відгалуженнями, лупінгами, запірною арма-турою, переходами через природні та штучні перешкоди; - комунікації промислових майданчиків (газо-, нафто- та продуктопроводи підземних сховищ газу, компресорних, газорозподільн...

ДСТУ 4973: 2008 Трактори. Технічне діагностування. Параметри та якісні ознаки технічного стану

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3,67 МБ
 • добавлен 13 июля 2016 г.
Цей стандapт встановлює параметри та якісні ознаки технічного стану, які використовуються в процесі діагностування тракторів та їх складових частин і розробляння приладів для оцінки технічного стану.

ДСТУ 7232:2011. Табличкі марковальні. Технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 309,58 КБ
 • добавлен 15 августа 2016 г.
Розроблено: Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (ДП "Укрметртестстандарт"). Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 2 лютого 2011 року № 37. Чинний: з 01.08.2011 року (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12969-67). Виданий: м. Київ, Держспоживстандарт України, 2011 рік, 8 сторінок. Цей стандарт поширюється на таблички марк...

ДСТУ ГОСТ 12181: 2008 Фланцы стальные приваренные встык на Ру от 0.1 до 20 МПа. Конструкция и размеры

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 347,79 КБ
 • добавлен 31 августа 2013 г.
Киев ДЕРЖПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2008, 18с Наказ Держпоживстандарту України від 27.12.07. Настоящий стандарт распространяется на стальные приваренные фланцы трубопроводов, а также присоединительные фланцы арматурв, соединительных частей машин, приборов, и аппаратов.