Стандарт
  • формат pdf
  • размер 3,41 МБ
  • добавлен 08 октября 2011 г.
ДСТУ 2709-94 Автоматизовані системи керування технологічними процесами. Метрологічне забеспечення. Основні положення
Розроблено Державшім науково-дослідним інститутом «Си-стема» Держстандарту України (ДНДІ «Система»), науково-виробни-чим об'єднанням «Київський інститут автоматики» Мінмапшрому України (НВО КІА)
Внесено Управлінням державної метрологічної служби Держ-стандарту України , ' .
Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України № 194 від 29 липня 1994 р.
У цьому стандарті реалізовано норми Декрету Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдності вимірювань» від 26. 04. 93 р. № 40-93
Введено вперше
Розробники: Б. Д. Колпак, к. т. н.; Ю. Р. Каліцінський; О. М. Кричевець, к. т, н,; Г. А. Речков; Л. М. Шабаліна; К. Д. Літвінова; В. Я. Чубатенко
Похожие разделы