Стандарт
 • формат doc
 • размер 1.36 МБ
 • добавлен 02 октября 2010 г.
ДСТУ 4219-2003 Трубопроводи сталеві магістральні Загальні вимоги до захисту від корозії
Дія стандарту поширюється на магістральні трубопроводи, до складу яких належать:
- лінійна частина газо-, нафто- чи продуктопроводів (від головних споруд промислу до пунктів, що розподіляють транспортований продукт споживачеві) з відгалуженнями, лупінгами, запірною арма-турою, переходами через природні та штучні перешкоди;
- комунікації промислових майданчиків (газо-, нафто- та продуктопроводи підземних сховищ газу, компресорних, газорозподільних, газовимірювальних та нафтоперекачувальних станцій);
- обсадні колони і глибинне устатковання свердловин підземних сховищ газу та трубопроводи установок підготовки нафти та газу, резервуари та технологічні трубопроводи резервуарних парків.
Похожие разделы
Смотрите также

ГКД 341.003.003.001-2000 Ветроэнергетика. Ветровые электрические станции. Требования к объемам приемочных испытаний, комплектации документацией и техническими средствами

Стандарт
 • формат doc
 • размер 20.64 КБ
 • добавлен 29 октября 2010 г.
Цей нормативний документ (НД) визначає вимоги до обсягів приймальних випробувань ВЕС, до складу нормативних, технічних і експлуатаційних документів, а також вимоги щодо комплектації ВЕС індивідуальними засобами захисту, інструментами і вимірювальними приладамиrn

ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

 • формат doc
 • размер 1.59 МБ
 • добавлен 29 октября 2010 г.
У даних Нормах наведені вимоги до виконання та вживання заходів щодо захисту людей і тварин від дотику до струмоведучих частин, якщо пошкодження в електроустановках низької напруги будинків і споруд відсутні (захист від прямого дотику), а також у випадках дотику до відкритих провідних частин при наявності пошкодження в цих електроустановках (захист у разі непрямого дотику). Крім того, наведені вимоги до заходів захисту людей і електрообладнання у...

ДНАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту вiд статичної електрики

 • формат doc
 • размер 1.46 МБ
 • добавлен 14 мая 2010 г.
ДНАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту вiд статичної електрики. -69 стр. Ці Правила містять вимоги щодо захисту від шкідливого та небезпечного впливу статичної електрики у виробництвах промисловості. Правила поширюються на виробництва, якi заново проектуються, будуються або монтуються, а також на дiючi промислові, дослiдно-промисловi виробництва, цехи, дільниці та лабораторні установки всіх галузей промисловості, незалежно від форм власності та видів...

ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

 • формат doc
 • размер 927 КБ
 • добавлен 04 мая 2010 г.
Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок Затверджено: Наказ Міністерства праці. та соціальної політики. України. 21.06.2001 р. N 272. зміст. Загальні положення. Галузь застосування. Скорочення, терміни, визначення. Нормативні посилання. Електроустановки житлових, громадських, адміністративних. та побутових будинків. Галузь застосування. Терміни та визначення. Електропостачання. Ввідні пристрої, розподільні щит...

ДСТУ (переработанный ІЕС 61084-1:1991, NEQ) Системы кабельных коробов. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробувань

Стандарт
 • формат doc
 • размер 2.49 МБ
 • добавлен 29 октября 2010 г.
Цей стандарт є переробленим із змінами (версії en) міжнародного стандарту (МС) IEC 61084-1:1991 Cable trunking and ducting systems for electrical installations – Part 1: General requirements (Системи кабельних коробів із знімними кришками та глухих коробів для електроустановок – Частина 1: Загальні вимоги) із зміною ІЕС 61084-1-А1:1993. Технічним комітетом, відповідальним за цей стандарт, є ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка». Станда...

ДСТУ 4743: 2007 Проводи самоутримні ізольовані та захищені для повітряних ліній електропередавання Загальні технічні умови

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 24.24 МБ
 • добавлен 16 сентября 2011 г.
Стандарт України на проводи самоутримні ізольовані та захищені 0.4-35 кВ. Вимоги до конструкці,ї технічні характеристики,експлуатаційні властивості, методи випробування. Качество хорошее.

ДСТУ Б В.2.5-29:2006 Система газопостачання Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії

Стандарт
 • формат doc
 • размер 3.73 МБ
 • добавлен 02 октября 2010 г.
Цей стандарт встановлює загальні вимоги до захисту від підземної і атмосферної корозії зовнішньої поверхні газопроводів з надмірним тиском газу не більше 1,2 МПа (12 кгс/см2) та споруд на них і резервуарів скрапленого газу з надмірним тиском не більше 1,6 МПа (16 кгс/см2) з сталі вуглецевої конструкційної якісної (марки не вище 60) і звичайної якості при підземному, підводному (з заглибленням у дно), наземному і надземному прокладанні при проекту...

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд

 • формат doc
 • размер 279.51 КБ
 • добавлен 27 мая 2010 г.
Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд. ДСТУ Б В.2.5-38:2008 вимоги цього стандарту розповсюджуються на проектування, будівництво, реконструкцію і експлуатацію блискавкозахисту всіх видів будівель, споруд і промислових комунікацій незалежно від відомчої належності та форми власності.

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води

Стандарт
 • формат doc
 • размер 811.5 КБ
 • добавлен 24 декабря 2010 г.
Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води (далі - Правила) визначають вимоги щодо проектування, виготовлення, монтажу, налагоджування, експлуатації, діагностування, ремонту та реконструкції трубопроводів, що транспортують водяний пар або гарячу воду (далі - трубопроводи), і обов'язкові для всіх міністерств і інших органів виконавчої влади, а також об'єднань, установ, організацій та підприємств - незалежно від їхнь...

Правила улаштування електроустановок. 2011р. Глава 1.7 Заземлення і захисні заходи від ураження електричним струмом

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 3.15 МБ
 • добавлен 04 ноября 2011 г.
Ця глава Правил поширюється на електроустановки змінного і постійного струму, призначені для виробництва, перетворення, трансформації, передавання та розподілу електроенергії, які проектуються, будуються або реконструюються, і містить загальні вимоги до заходів захисту від ураження електричним струмом, як у нормальному режимі роботи електроустановок, так і в разі пошкодження ізоляції. Вимоги цієї глави можуть також поширюватися на діючі електроус...