ДСН 239-96. Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

ДСН 239-96. Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань
 • разное
 • doc
 • 218.5 КБ
 • добавлен 24.01.2012
Діючі правила, прийняті в 1996р. Регулюють широке коло питань захисту населення від впливу електромагнітних полів, що створюються радіотехнічними об'єктами та пристроями електропередач змінного струму промислової частоти. Наводяться нормативні значення гранично допустимих рівнів ЕМП, розмірів санітарно-захисних зон навколо джерел випромінювання тощо. Описуються вимоги до отримання і оформлення санітарного паспорта радіотехнічних об'єктів (в т.ч. антен мобільного зв'язку). Описуються Методи контролю рівнів електромагнітних полів в навколишньому середовищі.

Смотрите также


ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

 • разное
 • pdf
 • 760.06 КБ
 • добавлен 11.12.2010
Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10). Затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України № 400 від 12.05.2010.
Загальні положення. Терміни та визначення. Гігієнічні вимоги до безпечності та якості питної води, призначеної для ...
ДСП 4.4.5.078-2001 Мікробіологічні нормативи та методи контролю продукції громадського харчування

ДСП 4.4.5.078-2001 Мікробіологічні нормативи та методи контролю продукції громадського харчування

 • разное
 • doc
 • 275.5 КБ
 • добавлен 12.03.2011
Санітарні правила встановлюють мікробіологічні нормативи безпеки для здоров'я кулінарної продукції, виготовленої на підприємствах громадського харчування, незалежно від форми власності, встановлюють методи виявлення мікроорганізмів.
Санітарні правила розповсюджуються на всі діючі підприємства громадського харчування, незале...
СанПіН - Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

СанПіН - Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

 • разное
 • doc
 • 577.5 КБ
 • добавлен 12.11.2011
Действующие правила, принятые в 1996г. Регулируют широкий спектр вопросов городского, сельского, индивидуального строительства.

Структура:
Загальні положення.
Вимоги до розміщення і проектування міських та сільських поселень.
Вимоги до планувальної організації та функціонального зонування території населеног...
СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

 • разное
 • doc
 • 19.6 КБ
 • добавлен 12.05.2009
Настоящие Санитарные правила и нормы (далее - Санитарные правила) предназначены для предотвращения неблагоприятного воздействия микроклимата рабочих мест, производственных помещений на самочувствие, функциональное состояние, работоспособность и здоровье человека. Настоящие Санитарные правила распространяются на показатели микрок...
СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96. Санитарные правила и нормы

СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96. Санитарные правила и нормы

 • разное
 • doc
 • 36.09 КБ
 • добавлен 29.09.2008
Физические факторы производственной среды.
Физические факторы окружающей среды
электромагнитные излучения
радиочастотного диапазона (Эми рч).

Санитарные правила и нормы ”Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (Эми рч)” (далее - Санитарные правила) устанавливают предельно допустимые уровни (Пду)...
СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности

СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности

 • разное
 • pdf
 • 396.48 КБ
 • добавлен 14.01.2012
Санитарные правила и нормативы
Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)
СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин

СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин

 • разное
 • doc
 • 28.15 КБ
 • добавлен 11.01.2009
Настоящие Санитарные правила и нормы (далее - Санитарные правила) определяют обязательные гигиенические требования к производственным процессам, оборудованию, основным рабочим местам, трудовому процессу, производственной среде и санитарно-бытовому обеспечению работающих женщин в целях охраны их здоровья. Санитарные правила распр...
СанПиН 2.2.4.1191-03 (с изменениями от 2 марта 2009 г.). Электромагнитные поля в производственных условиях

СанПиН 2.2.4.1191-03 (с изменениями от 2 марта 2009 г.). Электромагнитные поля в производственных условиях

 • разное
 • doc
 • 224.53 КБ
 • добавлен 02.10.2009
Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650) и Положением о государственном санитарн...
Санитарно-эпидемиологические правила Профилактика гриппа. СП 3.1.2.1319-03, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 24 апреля 2003 г

Санитарно-эпидемиологические правила Профилактика гриппа. СП 3.1.2.1319-03, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 24 апреля 2003 г

 • разное
 • doc
 • 66.5 КБ
 • добавлен 31.01.2011
Настоящие санитарно-эпидемиологические правила (далее - санитарные правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650), Положением о Государственном санитарно-эпидемиоло...
СП 3.2.1317-03 Профилактика энтеробиоза

СП 3.2.1317-03 Профилактика энтеробиоза

 • разное
 • doc
 • 70 КБ
 • добавлен 05.10.2010
Настоящие санитарно-эпидемиологические правила (далее - санитарные правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650), Положением о Государственном санитарно-эпидемиоло...