• формат pdf
 • размер 48.44 МБ
 • добавлен 27 февраля 2011 г.
Світлицький В.М., Ягодовський С. І., Галустян Г.Р. Поточний та капітальний ремонт свердловин
К.: Логос, 2001. — 344 с.

Розглянуто інструмент та обладнання для проведення поточного та капітального ремонту свердловин. Наведено технології підготовчих та основних ремонтних робіт при проведенні поточного та капітального ремонту свердловин.
Для інженерно-технічних працівників нафтової та газової промисловості, спеціалістів науково-дослідних і проектних інститутів, студентів ВУЗів.
Читать онлайн
Смотрите также

Бойко B.C. Розробка та експлуатація нафтових родовищ

 • формат pdf
 • размер 13.46 МБ
 • добавлен 25 февраля 2011 г.
Підручник - 3-є доповнене видання - К «Реал-Принт», 2004- 695с. Подано комплексне уявлення про розробку та експлуатацію нафтових родовищ і супутні технологічні процеси. Описано процеси розробки нафтових родовищ, технологію і техніку підтримування пластового тиску та підвищення нафтовилучення із пластів, способи і технології експлуатації свердловин, їх дослідження і ремонт. Розкрито основи теорії піднімання багатофазних потоків у стовбурі свердлов...

Бойко В.С., Кондрат Р.М., Яремійчук Р.С. Довідник з нафтогазової справи

Справочник
 • формат pdf
 • размер 26.94 МБ
 • добавлен 18 апреля 2011 г.
Львів, 1996. - 620 с. Висвітлені питання геології, пошукової і промислової геофізики, буріння свердловин, розробки нафтових і газових родовищ, експлуатації нафтових і газових свердловин, збору і підготовки нафти і газу, спорудження трубопроводів, транспортування і зберігання нафти і газу, економіки нафтової і газової промисловості.

Гумеров А.Г., Зубаиров А.Г. и др. Капитальный ремонт подземных нефтепроводов

 • формат pdf
 • размер 8.13 МБ
 • добавлен 07 апреля 2010 г.
Гумеров А. Г., Зубаиров А. Г., Векштейн М. Г., Гумеров Р. С., Азметов Х. А, Капитальный ремонт подземных нефтепроводов. - М. : 000 "Недра-Бизнеспентр", 1999. - 525 с. Изложены основные этапы организации и технологии ремонта подземных нефтепроводов. Использованы материалы действующих СНиПов, а также ведомственных нормативных и руководящих документов по вопросам капитального строительства и ремонта подземных нефтепроводов с учетом опыта выполнения...

Зозуля Г.П., Герасимов Г.Т. и др. Капитальный ремонт скважин. Часть 1

Практикум
 • формат pdf
 • размер 434.04 КБ
 • добавлен 28 марта 2011 г.
Методические указания и контрольные задания к практическим занятиям и самостоятельной работе. Часть 1. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2002. - 32 с. Методические указания и контрольные задания к практическим занятиям предназначены для студентов специальности 090800 "Бурение нефтяных и газовых скважин" и специализации 090803 "Капитальный ремонт скважин" очной и заочной форм обучения. Они составляют основу практических расчетов по курсу дисциплины "Капитальный...

Зозуля Г.П., Герасимов Г.Т. и др. Капитальный ремонт скважин. Часть 2

Практикум
 • формат pdf
 • размер 322.96 КБ
 • добавлен 28 марта 2011 г.
Методические указания и контрольные задания к практическим занятиям и самостоятельной работе. Часть 2. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2002. - 20 с. Методические указания и контрольные задания к практическим занятиям предназначены для студентов специальности 090800 "Бурение нефтяных и газовых скважин" и специализации 090803 "Капитальный ремонт скважин" очной и заочной форм обучения. Они составляют основу практических расчетов по курсу дисциплины "Капитальный...

Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України. НПАОП 11.1-1.01-08

Стандарт
 • формат doc
 • размер 1.13 МБ
 • добавлен 27 февраля 2011 г.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 06.05.2008 N 95. - 118с. Загальні положення Визначення термінів Позначення та скорочення Загальні вимоги Буріння нафтових і газових свердловин Видобування, промисловий збір та підготовка до транспортування нафти, газу і газового конденсату Ведення геофізичних робіт на нафтових і газових свердловинах Додаткові вимоги безпеки при розробці родовищ нафти і...

Правила розробки родовищ нафти та газу

Стандарт
 • формат doc
 • размер 525.5 КБ
 • добавлен 28 февраля 2011 г.
Проект. 96 с. Сфера застосування Нормативні посилання Терміни і визначення Позначення та скорочення Підготовка родовищ нафти і газу до розробки Класифікація родовищ (покладів) нафти і газу Категорії свердловин Підготовленість родовищ (покладів) нафти і газу до промислового освоєння Геолого-промислові дослідження, випробування і пробна (дослідна), Дослідно-промислова експлуатація розвідувальних, Оціночно-експлуатаційних свердловин Дослідно-проми...

Проектирование, эксплуатация и ремонт нефтепродуктопроводов

 • формат pdf
 • размер 56.73 МБ
 • добавлен 08 октября 2010 г.
Обоснование транспорта нефти, изыскание трасс, перекачивающие станции, механический ремонт трубопроводов, гидравлический расчет, последовательная перекачка нефтей и нефтепродуктов, эксплуатация магистральных нефтепроводов и их ремонт.

Раабен А.А., Шевалдин П.Е., Максутов Н.X. Монтаж и ремонт бурового и эксплуатационного оборудования

 • формат djvu
 • размер 3.28 МБ
 • добавлен 03 марта 2011 г.
Учебник. М., «Недра», 1975. Учебник написан в соответствии с программой для средних специальных учебных заведений по специальности «Оборудование нефтяных и газовых промыслов». В книге подробно изложены монтаж и ремонт современного нефтепромыслового оборудования, сооружений и средств автоматизации и механизации. Некоторые вопросы освещены виерпые: монтаж газгольдеров, транспортировка оборудования в сложных условиях заболоченных местностей. Описан...

Яремійчук Р.С., Возний В.Р. Освоєння та дослідження свердловин

 • формат pdf
 • размер 12.02 МБ
 • добавлен 08 ноября 2010 г.
Навчальний посібник для студентів нафтогазових спеціальностей вищих учбових закладів. Львів: 1994. - 440 с. У навчальному посібнику викладено загальні поняття про нафтові і газові колектори та про фізичні властивості нафти і газу, які є об'єктами освоєння та дослідження. Описані принципи проектування конструкції вибою свердловин, в тому числі із застосування новою виду підземного обладнання - заколенних пакерів. Для студентів нафтогазових спеціал...