• формат doc
 • размер 1.98 МБ
 • добавлен 02 февраля 2012 г.
Сямашка Я.I. Армія Краёва на Беларусі
Мн,: Беларускае выдавецкае Таварыства "Хата", 1994.—416 с
Армія Краёва: зараджэнне, дзейнасць, фініш. Невядомыя старонкі беларускай гісторыі. I не толькі беларускай — польскай, рускай, літоўскай, украінскай таксама.
Жыццё даваеннай і пасляваеннай Беларусі ў непрыфарбаваным выглядзе. Дэпартацыі. Рэпрэсіі. Падполле. Дыверсіі. Тэрор.
Жорсткія кровапралітныя схваткі. Клубок супярэчнасцяў.
Трагічныя лёсы ўдзельнікаў драматычных падзеяў суровага ваеннага часу.
Пошукі выйсця з заблытаных гістарычных лабірынтаў. Два бакі рэабілітацыі.
Гародня, Вільня, Палессе, Менск, Варшава, Ліда, Масква, Лондан — у гэтых і другіх мясцінах жывуць і змагаюцца героі і антыгероі кнігі.
Першая кніга на Беларусі і СНД (СССР), дзе амаль поўная непрычасаная праўда пра Армію Краёву.
Гэта не чытанка для душы, гэта кніга для роздуму і сэрца
Похожие разделы
Смотрите также

Білеты па гісторыі Беларусі

Билеты и вопросы
 • формат htm
 • размер 118.79 КБ
 • добавлен 30 июля 2011 г.
Методичка. Білеты па гісторыі Беларусі. Матэрыялы для экзамена па гісторыі Беларусі, 9 клас.rn

Брыгадзін П.І., Ладысеў У.Ф., Зялінскі П.І. і інш. Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Часть 2. XIX XX стагоддзі

 • формат pdf
 • размер 14.87 МБ
 • добавлен 05 февраля 2012 г.
Курс лекцый. Мінск.: РІВШ БДУ, 2002. - 656 с. ISBN 985-6299-68-3 (ч. 2) Курс лекцый па гісторыі Беларусі, канец XVIII - пачатак ХХІ ст., адпавядае асноўнаму зместу вучэбнай праграмы па гісторыі Беларусі для студэнтаў гістарычных факультэтаў ВНУ. Уяўляе цікавасць для выкладчыкаў тэхнікумаў і вучылішчаў, настаўнікаў школ, ліцэяў, гімназій, а таксама аматараў айчыннай гісторыі.

Контрольная работа - Беларусь ў гады Першай Сусветнай вайны

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 88.5 КБ
 • добавлен 11 апреля 2010 г.
БрГПУ, псіхолого-пед. факультет, 1 курс, 2006, Спирин, объем тонкой тетради, 10 источников, на бел. мове. Уводзіны Прычыны і мэты вайны Ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі Пачатак вайны. Набліжэнне фронта да Беларусі Уступленне немецкіх войскаў на тэрыторыю Беларусі. Ваенныя аперацыі Расійскай арміі 1916 года Становішча Беларусі ў час вайны. Беларускія бежанцы Акупацыйны рэжым на тэрыторыі Заходняй Беларусі Бежанства – нацыянальная трагедыя Ста...

Контрольная работа - Пачатак Другой сусветнай вайны. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР. Далучэнне Віленшчыны да Літвы

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 87 КБ
 • добавлен 25 августа 2010 г.
План: Уводзіны. Нападзенне фашысцкай Германіі на Польшчу і яе разгром. Уз’яднанне Заходняй Беларусі ў з БССР. Палітычныя і сацыяльна- эканамічныя пераўтварэнні ў Заходняй Беларусі ў 1939 – першай палове 1941 г. Заключэнне. Спіс літаратуры.

Курсовая работа - Першабытны лад на Беларусі

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 101 КБ
 • добавлен 14 июня 2009 г.
Пранікненне старажытнага чалавека на тэрыторыю Беларусі. Заняткі і прылады старажытных людзей у каменным веку. Жыццё ва ўмовах ледавіка. Бронзавы век. Пераход ад спажывецкай да вытворчай гаспадаркі. Рассяленне індаеўрапейскіх плямён на тэрыторыі Беларусі. Жалезны век. Плаўка і апрацоўка жалеза. Сацыяльна – эканамічнае развіццё плямён. Зараджэнне вераванняў і ўзнікненне мастацтва.

Реферат - Палітыка расійскага ўрада на Беларусі ў першай палове 19 ст

Реферат
 • формат doc
 • размер 162.5 КБ
 • добавлен 27 февраля 2010 г.
Палітычнае жыццё ў Беларусі ў першай палове 19 ст. Першыя тайныя таварыствы. Сельская гаспадарка. Становішча сялян. Сацыяльна прававы статус беларускага купецтва ў першай трэці 18 ст. Ахова здароўя. Хрысціянскія канфесіі Беларусі ў першай палове 19 ст.

Швед В.В. Масоны і ложы на землях Беларусі (канец ХVIII - першая чвэрць XIX ст.). Біябібліяграфічны слоўнік

 • формат pdf
 • размер 10.23 МБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Гродна : ГрДУ, 2007. 275с. У кнігі падаецца нарыс гісторыі масонства на землях Беларусі, прыводзяцца спісы братоў масонскіх ложаў. На аснове сабранага матэрыялу з архіўных і бібліятэчных сховішчаў Беларусі, Польшчы, Літвы, Расіі, Германіі прадстаўлены браты масонскіх ложаў, якія дзейнічалі на землях Беларусі ў канцы ХVІІІ – першай чвэрці ХІХ ст. У дадатках прыводзяцца спіс крыніцаў і літаратуры, тлумачальны слоўнік тэрмінаў, кароткая гісторыя пат...

Шпаргалка - История Беларуси

Шпаргалка
 • формат doc, jpg
 • размер 1.11 МБ
 • добавлен 11 января 2011 г.
Шпаргалки по истории Беларуси на русском языке, Брестский университет им. Пушкина. Першабытна-абшчыннае грамадства на тэрыторыі Беларусі. Першыя дзяржаўныя ўтварэнні на тэрыторыі Беларусі. Сацыяльна-эканамічнае развіццё старажытнай Беларусі (IX-XIII стст. ). Культура старажытнай Беларусі. Феадальная раздробленасць на землях Беларусі. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага, Рускага, жамойцкага. Дзяржаўны лад, органы ўлады і кіравання ВКЛ. Знешняя п...

Шпоры по истории Беларуси

pottee
 • формат doc
 • размер 85.73 КБ
 • добавлен 17 ноября 2009 г.
На бел. языке Старажытныя жыхары на тэрыторыі Беларусі. Жыццё ва ўмовах першабытнага ладу. Беларускія землі ў X-XIII стст.: гаспадарчае і грамадскае развіццё. Полацкае княства ў X-XIII стст. Княжацка-вечавы лад. Прычыны ўтварэння ВКЛ. Умацаванне вялікакня-жацкай улады ў першай палове XIV ст. Культура Беларусі ў X—XIII стст. Адносіны ВКЛ з Тэўтонскім Ордэнам і Залатой Ардой. Дзяржаўна-палітычнае і грамадскае развіццё Вялікага Княства Літоўскага ў...

Шымукович С.Ф. Экономическая история Беларуси. Курс лекций

 • формат doc
 • размер 1.27 МБ
 • добавлен 16 ноября 2010 г.
Минск: 2001 г. 185 стр. Содержание: Уводзіны ў дысцыпліну Эканамічная гісторыя Беларусі. Прадмет, метады і задачы курса Эканамічная гісторыя Беларусі. Вывучэнне курса Эканамічная гісторыя Беларусі ў сістэме Адкрытая адукацыя. Эканамічная гісторыя Беларусі. Гаспадарчая дзейнасць насельніцтва Беларусі ў першабытную эпоху (100 – 40 тыс. гадоу да н. э. – VI ст. н. э. ). Кантрольныя пытанні. Феадальная эканоміка на Беларусі ў ІХ – ХІІ стагоддзях. Кан...