Для специалистов / English for Specific Purposes
Курсовая работа
  • формат doc
  • размер 67,25 КБ
  • добавлен 30 апреля 2014 г.
Термінологічна лексика в науково-технічних текстах, її структура, семаника, функції
НТУУ "КПИ", Киев, Украина, автор - Андрусенко К.Ю., 2013 г., 25 стр.
Зміст:
Вступ.
Загальна характеристика термінів науково-технічної літератури та їх класифікація.
Визначення поняття «термін».
Вимоги до терміну.
Класифікація термінів.
Класифікація термінів за структурою.
Класифікація термінів за семантикою.
Класифікація термінів за вживанням.
Особливості науково-технічного стилю.
Висновок.
Структура, семантика, функції термінологічної лексики в науково-технічних текст.
Лексико-семантичні особливості.
Функціональні аспекти термінів.
Висновок.
Список використаної літератури.
Похожие разделы