Психологические дисциплины
Дисертация
  • формат doc
  • размер 1,33 МБ
  • добавлен 24 февраля 2016 г.
Траверсе Т.М. Психологія політичного мислення: системно-стратегіальний підхід
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. Спеціальність: 19.00.11 – політична психологія. ІСПП НАПН Украни. Київ – 2015. – 513 с. Науковий консультант: Моляко Валентин Олексійович доктор психологічних наук, професор
Об’єкт дослідження — процес політичного мислення актора, що розгортається як спеціалізоване політичне мислення.
Предмет дослідження — системно-стратегіальна організація, особливості функціонування, закономірності та індивідуальні відмінності політичного мислення у процесі розв’язування aктором політичних задач.
Мета дослідження: теоретико-методологічне обґрунтування та розробка концепції системно-стратегіальної організації політичного мислення і визначення на цій основі адекватних методичних засобів його дослідження та практичної реалізації у політичній діяльності.
Гіпотези: у дослідженні політичного мислення варто спиратися на загальні закономірності інтелектуальної творчості з урахуванням специфіки діяльності, у межах якої здійснюється мислення; політичне мислення розгортається у процесах розуміння та розв’язання політичних задач, що вимагає поетапного виконання різних груп мисленнєвих дій, які, трансформуючись у загальній системі мисленнєвої діяльності, зумовлюють якість та специфіку його перебігу.
Зміст
Вступ
Теоретико-методологічні основи дослідження політичного мислення актора

Дослідження політичної діяльності людини в політико-психологічній науці
Психологічне вивчення професійної політичної діяльності актора
Дослідження політичного мислення засобами психологічної науки
Системно-стратегіальна концепція політичного мислення
Політична задача як модель для опису політичної діяльності
Методичний апарат дослідження
Розуміння задач політичного змісту
Теоретичні основи проблеми розуміння у сучасній психології
Загальна характеристика процесу розуміння політичних задач
Розуміння політичної задачі на різних етапах її розв’язання
Особливості розуміння політичних задач різних типів
Інтуїція як ірраціональна складова процесу розуміння політичних задач
Формування гіпотези розв’язку політичної задачі
Характеристика формування гіпотези розв’язку політичної задачі
Процесуально-динамічний зміст проектування розв’язку політичних задач
Специфіка формування гіпотези розв’язку залежно від типу політичної задачі
Інтуїція в процесі формування гіпотези розв’язку політичних задач
Реалізація задуму як складова процесу політичного мислення
Загальна характеристика перевірки мисленнєвих результатів у процесі розв’язання політичних задач
Особливості апробації розв’язку політичних задач
Процесуально-динамічна характеристика етапу перевірки сформованої гіпотези розв’язку
Психологічні детермінанти помилок у розв’язуванні політичних задач
Індивідуально-особистісні аспекти функціонування політичного мислення
Стиль мислення як індивідуально-особистісна характеристика мисленнєвої діяльності
Типологічні детермінанти стилів політичного мислення
Психологія мисленнєвих стилів у процесах розуміння, прогнозування, реалізації
Активізація й оптимізація політичного мислення
Психолого-педагогічні умови та принципи активізації політичного мислення
Засоби оптимізації формування політичного мислення
Висновки
Список використаних джерел та літератури
Похожие разделы