Психологические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 367,26 КБ
  • добавлен 23 мая 2014 г.
Трощинський В.П., Скуратівський В.А., Ситнік П.К. (ред.) Соціальне самопочуття населення України в контексті державної гуманітарної політики
/ авт. кол. : В. П. Трощинський, В. А. Скуратівський, П. К. Ситнік та ін. — К. : НАДУ, 2009. — 36 с.
У навчально-методичному посібнику розкрито духовні детермінанти формування соціального самопочуття населення України, розглянуто соціальне самопочуття як індикатор соціальної захищеності населення та критерій результативності діяльності держави в соціальній сфері, дано характеристику соціального самопочуття населення регіонів України, представлено інтегральну модель оцінювання державної соціальної політики на регіональному рівні.
В основу розробки покладено результати науково-дослідної роботи кафедри соціальної і гуманітарної політики на тему: "Соціальне самопочуття населення України: регіональні виміри" (ДР №0108U002015) (керівник - д.філос.н., проф. В.А.Скуратівський), виконаної в рамках комплексного наукового проекту "Державне управління та місцеве самоврядування" Національної академії державного управління при Президентові України.
Призначений для слухачів НАДУ, які вивчають нормативну навчальну дисципліну "Державна політика в соціогуманітарній сфері" в межах спеціальностей "Державне управління у сфері національної безпеки", "Державне управління у сфері освіти", "Державне управління у сфері охорони здоров’я", "Публічна політика та управління", "Місцеве самоврядування", "Регіональне управління"; слухачів циклів підвищення кваліфікації державних службовців; державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які здійснюють аналіз і розробку державної політики щодо соціального та гуманітарного розвитку суспільства і забезпечують її реалізацію.
Похожие разделы