Периодика по философии
Философские дисциплины
  • формат doc
  • размер 1,05 МБ
  • добавлен 03 января 2012 г.
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка 2010 Серія: філософські науки. Кулішеві читання з філософії етнокультури Вип. 75
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 75 / Другі Кулішеві читання з філософії етнокультури. За ред. проф. В.А. Личковаха / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧДПУ, 2010. – 204 с. – (Серія: філософські науки).
У збірці наукових статей презентується доробок Других Кулішевих читань з філософії етнокультури (Чернігів, ЧНПУ, 25-26 лютого 2010 р.), присвячених 20-річчю кафедри філософії та культурології ЧНПУ. Досліджуються теоретико-методологічні засади філософії етнокультури, актуальні проблеми кулішезнавства, філософські, культурологічні, естетичні, релігійні аспекти етнокультурної ідентичності та духовного світу українства. Сучасний гуманітарний дискурс представлений перетином філософських, історичних, філологічних наук та мистецтвознавства.