Периодика по философии
Философские дисциплины
Статья
  • формат pdf
  • размер 3,04 МБ
  • добавлен 17 февраля 2017 г.
Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманітарні науки
Науковий журнал. - № 1-2. - Вінниця : видавництво ДонНУ, 2012. - 345 с.
Зміст
Філософія
Андрєєва Т.О. Розвиток вчення про онтологічне співвідношення індивідуального і загального у філософії М.О. Бердяєва
Додонов Р.О. Критика М.О. Бердяєвим євразійської концепції філософії історії
Рагозін М.П. Концепція духовного виробництва Антоніо Грамши
Клімань С.В. Розуміння любові в культурах християнства та гаудія вайшнавізму
Алексейчук І.С. Періодична система елементів смислу
Крохмаль Н.В. Соціальний метаболізм: загальні основи формування
Куда П.А. Теоретико-методологічні принципи дослідження еволюції суспільної свідомості
Рудакова І.В. Поняття повсякденності в соціально-філософському дискурсі
Ларченко В.В. (Ре)конструювання online суб’єкта-мовця: політики співпричетної включеності, або «ти лайкнув добровільно?»
Казакова О.М. Знак як раціональна модель соціоекономічного буття: легітимація віртуальності