Ворначева Т.Р. Когнітивні чинники сприйняття студентством політичної реклами

Ворначева Т.Р. Когнітивні чинники сприйняття студентством політичної реклами
  • разное
  • pdf
  • 242.95 КБ
  • добавлен 14.09.2011
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 19 с.

Анотація.
Проведено дослідження провідних чинників сприйняття студентами політичної реклами. Встановлено провідну роль соціокультурних і когнітивних чинників у формуванні сприйняття молоддю політичної реклами. З'ясовано, що проявом політичної свідомості молоді є сукупність особистих думок, теоретичних концепцій, ментальних явищ, поглядів та уявлень, що відображають ставлення суб'єкта до політики, влади, держави взагалі та специфіку його сприйняття політичного процесу. Виявлено чотири типи політичної свідомості (активно-авторитарний, активно-толерантний, пасивно-конформний, пасивно-критичний), що відображають взаємозв'язок політичного мислення та особистісних якостей студентів. Показано здатність студентів з активно-толерантним та пасивно-критичним типом політичної свідомості найбільш повно розуміти текст політичної реклами. З'ясовано, що найвищий ступінь рефлективності та найбільш виразну тенденцію щодо об'єктивного сприйняття політичних явищ продемонстрували студенти з активно-толерантним типом політичної свідомості. Обґрунтовано можливість формування здатності до об'єктивного трактування політичних явищ, зокрема, у процесі сприйняття політичних рекламних повідомлень, за допомогою розробленої тренінгової програми, спрямованої на розвиток рефлексії.

Зміст.
Теоретико-методологічні засади дослідження соціально-психологічних проявів політичної реклами та політичної свідомості молоді.
Виявлення типів політичної свідомості студентства, їхніх детермінант і особливостей сприйняття політичної реклами.
Актуалізація рефлексивних механізмів як спосіб розвитку особистісно-ціннісного ставлення до соціально-політичної сфери.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов

Смотрите также


Курсовая работа - Психологія реклами

Курсовая работа - Психологія реклами

  • курсовые
  • doc
  • 147 КБ
  • добавлен 17.11.2011
(Укр.яз.) Курсова робота. – 2010. - 26 с.

Зміст.
Реклама: поняття і функції, мета і види.
Поняття реклами.
Мета і функції реклами.
Види реклами.
Способи представлення рекламної продукції.
Загальні принципи створення ефективної реклами.
Мотивація.
Увага, розуміння, запам’ятовування.
В...