Психологические дисциплины
Энциклопедия
  • формат djvu
  • размер 5,63 МБ
  • добавлен 14 июля 2013 г.
Войтко В.І. (за ред.) Психологічний словник
Київ: Вища школа, 1982. — 218 с.
У словнику представлено широке коло понять психологічної науки, подано різнобічний довідковий матеріал, що відбиває сучасний стан психології: основні терміни, які стосуються психічних функцій і психічних станів людини нові психологічні категорії, які виникли в останні роки під впливом соціалістичного способу життя і науково-технічної революції. Розрахований на науковців, аспірантів і студентів вузів, учителів і вихователів, партійних і комсомольських працівників, пропагандистів і всіх, хто самостійно вивчає питання психології.