• формат doc, rtf
 • размер 300.11 КБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
Зразки - Бланки процесуальних документів
Київ, 2009. - 301 с.
В збірнику містяться бланки процесуальних документів які складаються органами дізнання, слідчими на різних стадіях кримінального процесу. А саме:
Пояснення; Протокол усної заяви (повідомлення) про злочин; Протокол явки з повинною; Постанова про відмову в порушенні кримінальної справи; Постанова про порушення кримінальної справи і прийняття її до свого провадження; Постанова про прийняття кримінальної справи до свого провадження; Протокол ознайомлення особи з правом на оскарження дій слідчого та вручення копії постанови; Протокол вручення постанови про порушення кримінальної справи; Заява про надання дозволу на огляд домогосподарства; Постанова про визнання і приєднання до справи речових доказів; Протокол огляду ДТП (текстовий варіант); Протокол огляду місця події; Протокол огляду предметів; Постанова про визнання законним представником неповнолітнього; Постанова про визнання особи потерпілим; Постанова про визнання цивільним позивачем; Постанова про притягнення як цивільного відповідача; Протокол додаткового допиту свідка; Протокол допиту неповнолітнього свідка; Протокол допиту потерпілого; Протокол допиту свідка; Протокол відтворення обстановки та обставин події; Протокол очної ставки; Протокол пред'явлення особи для впізнання; Протокол пред'явлення предметів для впізнання; Протокол пред'явлення фотознімків для впізнання; Довідка до протоколу пред'явлення для впізнання; Протокол виїмки; Протокол накладення арешту на майно; Протокол обшуку; Протокол огляду і виїмки кореспонденції; Повідомлення про арешт або затримання іноземного громадянина; Повідомлення про про проведений обшук; Подання про зняття інформації з каналів зв'язку; Подання про накладення арешту на кореспонденцію; Подання про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи; Постанова про визнання носія знятої інформації доказом і приєднання його до справи; Постанова про накладення арешту на грошовий вклад; Постанова про накладення арешту на майно; Постанова про провадження виїмки; Постанова про проведення обшуку; Протокол особистого обшуку затриманого(ої) або взятого(ої) під варту і огляду речей; Протокол про відсутність майна, на яке може бути накладений арешт; Протокол про дослідження інформації, знятої з каналів зв’язку; Розписка про попередження про кримінальну відповідальність за незбереження арештованого майна; Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертного дослідження; Постанова про призначення експертизи; Протокол відібрання експериментальних зразків почерку; Протокол відібрання зразків для експертного дослідження; Протокол Протокол ознайомленння з висновком експертизи; Протокол ознайомленння з призначенням експертизи; Протокол роз'яснення експерту його обов'язків і прав; Протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину; Протокол особистого обшуку затриманого(ої) або взятого(ої) під варту; Корінець до протоколу №_ Про затримання підозрюваного у скоєнні злочину; Повідомлення (прокурора) про затримання підозрюваного; Подання про застосування запобіжного заходу взяття під варту;
Постанова про застосування запобіжного заходу; Протокол допиту підозрюваного; Протокол про забезпечення підозрюваному (обвинуваченому) на захист(ст21 КПК); Протокол роз'яснення прав підозрюваному; Підписка про невиїзд; Повідомлення про усунення захисника від участі у справі; Подання про усунення захисника від участі у справі з підстав у порядку ст. 61 КПК; Постанова про відхилення відмови підозрюваного ( обвинуваченого) від захисника; Постанова про допуск захисника до участі у справі; Постанова про призначення захисника у справі в порядку ст. 47 КПК Україн; Постанова про прийняття відмови від захисника; Постанова про усунення захисника від участі у справі; Протокол відмови від захисника; Протокол про забезпечення підозрюваному (обвинуваченому) права на захист; Протокол роз’яснення підозрюваному (обвинуваченому) його права запросити іншого захисника; заява заставодавця; зобов'язання поручителя; Подання про поміщення неповнолітнього до приймальника-розподільника; Постанова про застосування запобіжного заходу до обвинуваченого (підозрюваного) у вигляді застави; Протокол прийняття застави; Протокол про оголошення підозрюваному (обвинуваченому) постанови судді про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту; Підписка про нерозголошення даних досудового слідства та багато іншого.
Смотрите также

Бірюков В.В., Коваленко В.В. Криміналістичне дослідження документів

 • формат doc
 • размер 1.08 МБ
 • добавлен 02 марта 2011 г.
Монографія. Луганский институт внутренних дел, 1999 В данном издании наряду с обобщением практического опыта, а также критическим анализом научных достижений в деятельности по обнаружению и исследованию письменных документов в криминалистике, предпринята попытка показать реальные возможности использования современных достижений компьютерной и множительной техники в области подготовки и исследования письменных документов. При написании монографии...

Воробей О.В., Мельников І.М., Волошин О.Г. Техніко-криміналістичне дослідження документів

 • формат pdf
 • размер 4.88 МБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
Навчально-методичний посібник – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 304 с. Навчально-методичний посібник присвячений техніко-криміналістичному дослідженню документів. Значна увага приділяється теоретичним положенням техніко-криміналістичного дослідження документів та його методам. Окремо розглянуті методики та особливості техніко-криміналістичного дослідження різних категорій документів: бланків; відбитків печаток та штампів; рукописних записі...

Дрозд В.Г. Організаційні і тактичні аспекти розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень

Дисертация
 • формат doc
 • размер 1.48 МБ
 • добавлен 13 марта 2011 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. У дисертації на монографічному рівні досліджено актуальні теоретичні, практичні та правові аспекти організації та тактики розслідування заподіяння тілесних ушкоджень. Проаналізовано поняття тілес...

Дубовий О.П., Лукашенко В.Я., Рибалко Я.В. та ін. Криміналістичне дослідження слідів рук

 • формат doc
 • размер 627.02 КБ
 • добавлен 17 октября 2009 г.
Викладено теоретичні. організаційні та методичні питання, пов'язані з криміналістичним дослідженням слідів рук: історія дактилоскопії, фізична природа слідів рук, їх види, методи виявлення та фіксації слідів рук, методика їх експертного дослідження. Розглянуто основи пороеджеоскопічного дослідження слідів рук та методику проведення такого виду експертиз, наведені зразки висновків експерта. Посібник призначений для практичних працівників, викладач...

Когутич І.І. Криміналістика

 • формат doc
 • размер 1.42 МБ
 • добавлен 18 октября 2010 г.
Курс лекцій. - К.: Атіка, 2008. - 888 с. Курс лекцій відповідає програмі дисципліни «Криміналістика». Теми та матеріал лекцій - конкретизовані і цілеспрямовані, що дає змогу використовувати їх не тільки в навчальному процесі, а й у практичній діяльності з розкриття й розслідування злочинів. Три перші теми курсу містять: загальнотеоретичні питання, криміналістичну техніку і криміналістичну тактику. В інших - розглядається криміналістична методик...

Коташевський О.В. Посібник для слідчого

 • формат doc
 • размер 3.11 МБ
 • добавлен 11 июля 2011 г.
Рівне: 2005 р., 107 с. Даний посібник створений старшим викладачем Рівненського інституту університету «Україна», почесним працівником прокуратури України Коташевським О.В. на основі свого 27-річного досвіду роботи в слідчих підрозділах органів прокуратури і 16-річного досвіду викладання кримінального права, кримінального процесу і криміналістики. Більше 10 років викладання поєднувалось з роботою прокурора-криміналіста, методичні розробки втілюва...

Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. Настільна книга слідчого

 • формат djvu
 • размер 7.67 МБ
 • добавлен 22 декабря 2010 г.
[Наук. -практ. видання для слідчих і дізнавачів] / М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін. — 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2007. — 728 с. Запропоноване видання — довідник для слідчих і дізнавачів, які можуть застосувати його рекомендації у професійній діяльності гіри розслідуванні злочинів. Книга містить найбільш доцільні прийоми, методи та рекомендації щодо проведення слідчих дій, пропонує методики розслідува...

Шеремет А.П. Криміналістика

 • формат pdf
 • размер 1.1 МБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]/ А. П. Шеремет – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.– ISBN 978-966-364-822-4 Посібник з криміналістики підготовлено відповідно до програми даної дисципліни. Видання книги зумовлено змінами у структурі злочинної діяльності, прийняттям Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України та оновленням усієї нормативної бази, що регулює боротьбу зі злочинністю, необхідністю вдос...

Шеремет А.П. Криміналістика

 • формат doc
 • размер 4.26 МБ
 • добавлен 16 декабря 2010 г.
2009р. Посібник а криміналістики підготовлено відповідно до програми даної дисципліни. Видання книги зумовлено змінами у структурі злочинної діяльності, прийняттям Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України та оновленням усієї нормативної бази, що регулює боротьбу зі злочинністю, необхідністю вдосконалений теорії криміналістики і важливістю розроблення та впровадження в практику новітніх криміналістичних засобів і методів. Для с...