Корпоративное управление
Менеджмент
  • формат djvu
  • размер 1,76 МБ
  • добавлен 1 апреля 2015 г.
Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління
Навчальний посібник. Київ: Знання-Прес, 2002, 317 с
Суть і поняття корпоративного управління
Економічна природа корпоративного управління
Корпоративні права в системі управління
Суб'єкти корпоративного управління
Об'єкти корпоративного управління в Україні
Суть і економічна природа корпорації
Особливості державного корпоративного сектору
Структурні елементи корпоративного управління
Зовнішня сфера корпоративного управління
Елементи внутрішньої сфери корпоративного управління
Основні риси сучасного корпоративного управління
Господарські товариства як об'єкт корпоративного управління
Економічна роль господарських товариств
Суть господарських товариств і умови їх виникнення
Основні економічні риси господарських товариств корпоративного типу
Загальна характеристика господарських товариств
Основні види господарських товариств в Україні
Особливості установчих документів .
Порядок створення господарських товариств
Учасники і їх права
Зобов'язання учасників господарських товариств
Господарські товариства корпоративного і некорпоративного типу
Господарські товариства корпоративного типу
Некорпоративні господарські товариства
Акціонерні товариства: суть і види
Відкриті і закриті акціонерні товариства.
Особливості виникнення акціонерних товариств
Специфічні риси відкритих і закритих акціонерних товариств
Засновники, учасники, акціонери як суб'єкти корпоративного управління
Управління створенням акціонерних товариств
Необхідність випуску цінних паперів.
Проведення підписки
Установчі збори — початок формування внутрішньо фірмової системи корпоративного управління
Особливості формування акціонерного сектору в Україні
Основні шляхи створення акціонерного капіталу
Держава як суб'єкт власності в акціонерному капіталі
Управління капіталом у корпораціях
Форми корпоративного капіталу
Поняття корпоративної власності
Економічна роль статутного фонду
Способи формування капіталу акціонерного товариства
Вплив відносин власності на повноваження учасників і контроль у товаристві
Обіг корпоративних цінних паперів як об'єкт управління
Суть корпоративних цінних паперів в Україні
Акції, їх види і особливості обігу
Державне регулювання корпоративного сектору
Основні напрями державного регулювання акціонерного капіталу
Організаційно-управлінська база функціонування корпорацій
Форми державного регулювання ринку цінних паперів .
Органи державного регулювання корпоративного сектору
Роль і функції Комісії з цінних паперів та фондового ринку
Антимонопольне регулювання в корпоративному секторі
Управління державними корпоративними правами
Нормативна база функціонування державного корпоративного сектору
Суб'єкти управління державними підприємствами і корпоративними правами.
Уповноважені особи в структурі управління державними корпоративними правами
Роль депозитарної системи в корпоративному регулюванні.
Суть депозитарної системи
Корпоративні цінні папери як об'єкт депозитарного регулювання
Структура депозитарної системи в Україні
Види депозитарної діяльності та її суб'єкти
Депозитарії та зберігачі цінних паперів
Ведення реєстрів власників іменних акцій
Організація зберігання й обігу цінних паперів
Особливості електронного обігу цінних паперів
Особливості переходу власності на корпоративні права
Перехід і реалізація права власності на цінні папери
Кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів
Управління рухом акцій на первинних і вторинних ринках
Суть управління рухом акцій
Основи управління цінними паперами на первинному і вторинному ринках
Організація розміщення акцій
Особливості інформування інвесторів
Роль фондової біржі та систем позабіржової торгівлі в регулюванні руху акцій
Поняття фондової біржі
Організаційні засади функціонування фондової біржі
Позабіржова торговельна система
Фінансові посередники в системі корпоративного управління
Економічна роль фінансового посередництва
Суть фінансового посередництва і його функції
Види фінансового посередництва
Обмеження діяльності фінансових посередників
Стан фінансового посередництва в корпоративному секторі України
Основні організаційні форми фінансового посередництва
Інвестиційна компанія
Інвестиційні фонди
Довірчі товариства
Загальні організаційні засади корпоративного управління
Загальна система управління в акціонерних товариствах
Основні чинники впливу на систему управління
Структура управління акціонерним товариством
Роль загальних зборів в управлінні корпорацією
Особливості реалізації акціонерами управлінських функцій .
Організаційні засади проведення загальних зборів
Компетенція загальних зборів
Організаційно-функціональна структура управління акціонерним товариством у період між загальними зборами
Роль і функції ради акціонерного товариства
Виконавчі органи в акціонерних товариствах
Ревізійні органи
Особливості організаційної структури управління в товариствах з обмеженою відповідальністю
Внутрішньокорпоративна система управління
Побудова цілісної системи внутрішньокорпоративного управління
Методологія створення внутрішньокорпоративної системи управління
Особливості затвердження внутрішньокорпоративних управлінських документів
Внутрішньокорпоративні документи для проведення зборів
Відносини учасників
Регулювання основних організаційно-економічних відносин.
Інтелектуальна власність у корпорації
Заохочення і відповідальність менеджерів
Регулювання господарсько-організаційних структур корпорації .
Особливості вибору організаційної структури
Основні положення щодо організаційних структур
Основні елементи регулювання господарської діяльності корпорації.
Внутрішньокорпоративне регулювання руху акціонерного капіталу
Положення щодо цінних паперів
Фонди акціонерного товариства
Управління працею в корпорації
Положення про персонал
Внутрішній трудовий розпорядок
Ознайомлення з інформацією
Комерційна таємниця
Договірна робота в корпорації
Регулювання доходів
Форми розподілу прибутків
Форми оплати праці
Інші види стимулювання працівників
Антикризове корпоративне управління
Суть антикризового управління
Необхідність антикризового управління
Визначення кризового стану підприємства
Основні поняття антикризового управління
Заходи з антикризового управління
Основні підходи до комплексного аналізу стану підприємства
Програми антикризових заходів
Реструктуризація в системі антикризового управління
Банкрутство і санація підприємств
Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.
Похожие разделы