Элементарная математика
Математика
Практикум
 • формат pdf
 • размер 2.49 МБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Алєксєєва І.В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Федорова Л.Б. Елементарна математика. Практикум
Алєксєєва І. В. , Гайдей В. О., Диховичний О. О., Федорова Л. Б. Елементарна математика. Практикум. - К.: НТУУ "КПІ", - 2011. - 104 с.
Практикум з адаптаційного курсу елементарної математики для студентів 1-го курсу технічного університета.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Алєксєєва І.В, Гайдей В.О, Диховичний О.О, Федорова Л.Б. Практикум з вищої математики

 • формат pdf
 • размер 3.55 МБ
 • добавлен 12 июня 2010 г.
Практикум з вищої математики. Диференціальне та інтегральне числення функцій кількох змінних. Диференціальні рівняння. КПІ, 2008 Диференціальне числення функцій кількох змінних: множини на площі й у просторі, границя і неперервність функцій кількох змінних, диференціювання функцій кількох змінних, екстремум функцій кількох змінних. Інтеграли за геометричними об'єктами: кратні інтеграли, криволінійні інтеграли, поверхневі інтеграли. Засто...

Алєксєєва І.В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Федорова Л.Б. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. Практикум

Практикум
 • формат pdf
 • размер 3.25 МБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Алєксєєва І. В. , Гайдей В. О., Диховичний О. О., Федорова Л. Б. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. Практикум. - К.: НТУУ "КПІ", 2011. - 180 с. Для студентів 1-го семестру 1-го курсу технічного університету. Границя функції. Неперервність. Диференціальне числення функцій однієї змінної. Інтегральне числення функцій однієї змінної.

Алєксєєва І.В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Федорова Л.Б. Диференціальне числення функцій кількох змінних. Визначені інтеграли. Диференціальні рівняння. Практикум

Практикум
 • формат pdf
 • размер 4.78 МБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Алєксєєва І. В. , Гайдей В. О., Диховичний О. О., Федорова Л. Б. Диференціальне числення функцій кількох змінних. Визначені інтеграли. Диференціальні рівняння. Практикум. - К.: НТУУ "КПІ", 2011. - 184 с. Для 2-го семестру 1-го курсу студентів технічних університетів. Диференціальне числення функцій кількох змінних. Визначені інтеграли. Диференціальні рівняння.

Алєксєєва І.В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Федорова Л.Б. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Практикум

Практикум
 • формат pdf
 • размер 3.86 МБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Алєксєєва І. В. , Гайдей В. О., Диховичний О. О., Федорова Л. Б. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Практикум. - К.: НТУУ "КПІ", 2011. - 184 с. Для студентів 1-го семестру 1-го курсу технічних університетів. Лінійна алгебра. Векторна алгебра. Аналітична геометрія.

Алєксєєва І.В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Федорова Л.Б. Ряди. Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення. Практикум

Практикум
 • формат pdf
 • размер 3.07 МБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Алєксєєва І. В. , Гайдей В. О., Диховичний О. О., Федорова Л. Б. Ряди. Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення. Практикум. - К.: НТУУ "КПІ", 2011. - 160 с. Для студентів 3-семестру 2-го курсу технічних університетів. Ряди. Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення.

Кривуца В.Г., Барковський В.В., Барковська Н.В. Вища математика. Практикум

Практикум
 • формат pdf
 • размер 14.63 МБ
 • добавлен 21 апреля 2011 г.
К.: ЦУЛ, 2003. - 536 с. Висококваліфіковані фахівці пропонують практикум з вищої математики, в якому коротко, зрозуміло, з прикладною спрямованістю викладено теоретичний матеріал, розв'язані з поясненнями типові приклади і наведені завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів. Посібник містить 18 розділів, передбачених навчальною програмою дисципліни "Вища математика" для підготовки у вищих навчальних закладах бакалаврів, спеціа...

Кумыкова С.К., Нахушева Ф.Б. Математика: Практикум по дифференциальному и интегральному исчислению

Практикум
 • формат pdf
 • размер 845.96 КБ
 • добавлен 04 июня 2011 г.
Нальчик: Каб. -Балк. ун-т. , 2004. – 67 с. Практикум содержит теоретический минимум, методические указания, образцы решения задач по дифференциальному и интегральному исчислению. Издание предназначено для студентов, магистрантов и аспирантов специальности «Химия».

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

 • формат pdf
 • размер 9.61 МБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Булдигін В. В., Алєксєєва І. В., Гайдей В. О. та ін. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Навчальний посібник. - К.: ТВіМС, 2011. - 224 с. Посібник охоплює матеріал з лінійної алгебри та аналітичної геометрії за програмами підготовки бакалаврів технічних спеціальностей НТУУ «КПІ». Систематизовані теоретичні відомості супроводжуються великою кількістю задач, прикладів, рисунків та схем і ілюструються прикладами економічного та технічного х...

Практикум по дисциплине Высшая математика

Практикум
 • формат pdf
 • размер 640.03 КБ
 • добавлен 04 мая 2011 г.
Никишкин В. А., Максюков Н. И., Малахов А. Н. Практикуим по дисциплине «Высшая математика» / Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики. – М. , 2001 - 16 с.

Румянцев Н.В., Медведева М.И., Полшков Ю.Н., Пелашенко А.В. Практикум по решению задач курса Высшая математика

Практикум
 • формат pdf
 • размер 2.27 МБ
 • добавлен 23 февраля 2011 г.
Учебное пособие. Часть 2. – Донецк: ДонНУ, 2008. – 102 с. В практикуме приведены задания для самостоятельной и индивидуальной работы по всем основным темам курса «Высшая математика». Рассмотрены подробные решения типовых задач, а также необходимый теоретический материал. Практикум составлен в соответствии с программой курса Математика для экономистов, изучаемой студентами всех экономических специальностей. Пособие может быть использовано преподав...