Аптекар С.С., Верич Ю.Л. Проектний аналіз

Аптекар С.С., Верич Ю.Л. Проектний аналіз
 • разное
 • doc
 • 1.12 МБ
 • добавлен 03.02.2010
Підручник для бакалаврів спеціальності 7.050107 «економіка підприємства». - Донецьк: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені михайла Туган-Барановського, 2008. - 308 с.

Підручник містить теоретичні положення проектного аналізу, методичні вказівки для навчальної, самостійної та науково-дослідної роботи студентів. За кожним розділом наведено питання для самостійного контролю знань у тестовій формі та перелік рекомендованої літератури в тестовій формі.
Підручник розроблено з урахування вимог кредитно-модульної системи та у відповідності до нормативної програми дисципліни «Проектний аналіз».
Підручник призначено для викладачів, науковців, студентів та інших категорій читачів, що цікавляться проблемами проектного аналізу.

Зміст:
Вступ
змістовний модуль
основні положення проектного аналізу
проектний аналіз як методологія і навчальна дисципліна.
Концепція проекту.
Життєвий цикл проекту.
Змістовний модуль
особливості визначення і розрахунку вигод і витрат проекту
концепція витрат і вигод в проектному аналізі.
Вартість грошей у часі.
Проектний грошовий потік
Змістовний модуль
інструментарій проектного аналізу
стандартні фінансові і неформальні критерії прийняття рішень
Динамічний аналіз беззбитковості проекту
Оцінка і прийняття проектних рішень за умов ризику і невизначеності
змістовий модуль
функціональні аспекти проектного аналізу
маркетинговий аналіз.
Технічний аналіз
Інституційний аналіз
Екологічний аналіз
Соціальний аналіз
Фінансовий аналіз
Економічний аналіз
Предметний покажчик
перелік позначень та скорочень
література
додатки

Смотрите также


Чеканова Л.Г. Проектний аналіз

Чеканова Л.Г. Проектний аналіз

 • разное
 • doc
 • 909.5 КБ
 • добавлен 30.11.2010
Опорний конспект з дисципліни «Проектний аналіз» Харків: ХНАМГ, 2007. - 111 с.

Концепція проекту та його життєвий цикл
Концепція витрат і вигод у проектному аналізі. Цінність грошей у часі
Грошовий потік
Стандартні фінансові i неформальні критерії прийняття рішень
Динамічний аналіз беззбитковості проекту...
Рижиков В.С., Яковенко М.М. та ін. Проектний аналіз

Рижиков В.С., Яковенко М.М. та ін. Проектний аналіз

 • разное
 • pdf
 • 1.13 МБ
 • добавлен 10.12.2011
Навч. посібник/ Рижиков В.С., Яковенко М.М., Латишева О.В., Дегтярьова Ю.В., Щелокова А.Л., Коваленко О.О. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 384 с.

Навчальний посібник містить основні теоретичні відомості, перелік контрольних завдань (визначення, теоретичні питання, задачі, тести), що рекомендуються для самостійної...
Шпоры - Проектний аналіз

Шпоры - Проектний аналіз

 • шпаргалки
 • doc
 • 1.97 МБ
 • добавлен 08.11.2010
Предмет та мета проектного аналізу.
Еволюція проектного аналізу.
Концепція проектного аналізу.
Принципи проектного аналізу.
Поняття проекту.
Основні ознаки проекту.
Економічна взаємозалежність проектів.
Класифікація проектів.
Середовище проекту.
Учасники проекту.
Поняття життєвого циклу пр...
Трілленберг В. Проектний менеджмент. Конспект лекцій і семінарів

Трілленберг В. Проектний менеджмент. Конспект лекцій і семінарів

 • разное
 • pdf
 • 743.83 КБ
 • добавлен 07.12.2009
Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 95 с.

Праця знайомить читача з основними положеннями економіко-організаційного підходу до рішення проблем проекту як задуманого плану дій, наміру.
Матеріали представлені методом формалізації – у вигляді схем і таблиць з переліком відповідних чинників і критеріїв. Зв'язок із дійсн...
Бабаєв В.М. Управління проектами

Бабаєв В.М. Управління проектами

 • разное
 • pdf
 • 1.9 МБ
 • добавлен 06.11.2010
Навчальний посібник. Харків: ХНАМГ, 2006. – 244 с.
У посібнику системно представлені питання управління цілями проекту і планування, взаємодії проекту і організації, управління ресурсами та інтеграцією проекту. Історія та загальні засади управління проектами. Середовище управління проектами Системний підхід в управлінні прое...
Курсовая работа - Управление проектом открытия АЗС

Курсовая работа - Управление проектом открытия АЗС

 • курсовые
 • doc
 • 179.43 КБ
 • добавлен 27.12.2009
Аналіз предметної області створення проекту заправної станції.
Сутність і завдання бізнес планування.
Оглядовий розділ (резюме).
Визначення цілей проекту в бізнес-плані.
Опис підприємства.
Опис продукції (послуг).
Аналіз ринку.
Виробничий план.
План збуту.
Фінансовий план.
Екологічна й...
Ковшун Н.Е. Аналіз та планування проектів

Ковшун Н.Е. Аналіз та планування проектів

 • разное
 • pdf
 • 2.32 МБ
 • добавлен 05.12.2010
Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 344 с. ISBN 9789663646565

Навчальний посібник містить інформацію з основ аналізу та планування проектів: інвестиційний ринок, концепція проекту, методологія проектного аналізу, місце планування в управлінні проектами, моделі економічного механізму управління...