Менеджмент
 • формат doc
 • размер 1.12 МБ
 • добавлен 03 февраля 2010 г.
Аптекар С.С., Верич Ю.Л. Проектний аналіз
Підручник для бакалаврів спеціальності 7.050107 «економіка підприємства». - Донецьк: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені михайла Туган-Барановського, 2008. - 308 с.

Підручник містить теоретичні положення проектного аналізу, методичні вказівки для навчальної, самостійної та науково-дослідної роботи студентів. За кожним розділом наведено питання для самостійного контролю знань у тестовій формі та перелік рекомендованої літератури в тестовій формі.
Підручник розроблено з урахування вимог кредитно-модульної системи та у відповідності до нормативної програми дисципліни «Проектний аналіз».
Підручник призначено для викладачів, науковців, студентів та інших категорій читачів, що цікавляться проблемами проектного аналізу.

Зміст:
Вступ
змістовний модуль
основні положення проектного аналізу
проектний аналіз як методологія і навчальна дисципліна.
Концепція проекту.
Життєвий цикл проекту.
Змістовний модуль
особливості визначення і розрахунку вигод і витрат проекту
концепція витрат і вигод в проектному аналізі.
Вартість грошей у часі.
Проектний грошовий потік
Змістовний модуль
інструментарій проектного аналізу
стандартні фінансові і неформальні критерії прийняття рішень
Динамічний аналіз беззбитковості проекту
Оцінка і прийняття проектних рішень за умов ризику і невизначеності
змістовий модуль
функціональні аспекти проектного аналізу
маркетинговий аналіз.
Технічний аналіз
Інституційний аналіз
Екологічний аналіз
Соціальний аналіз
Фінансовий аналіз
Економічний аналіз
Предметний покажчик
перелік позначень та скорочень
література
додатки
Похожие разделы
Смотрите также

Бабаєв В.М. Управління проектами

 • формат pdf
 • размер 1.9 МБ
 • добавлен 06 ноября 2010 г.
Навчальний посібник. Харків: ХНАМГ, 2006. – 244 с. У посібнику системно представлені питання управління цілями проекту і планування, взаємодії проекту і організації, управління ресурсами та інтеграцією проекту. Історія та загальні засади управління проектами. Середовище управління проектами Системний підхід в управлінні проектами. Процеси управління проектами Проектний аналіз Інвестиційні дослідження та фінансування проекту Бізнес-планування прое...

Ковшун Н.Е. Аналіз та планування проектів

 • формат pdf
 • размер 2.32 МБ
 • добавлен 05 декабря 2010 г.
Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 344 с. ISBN 9789663646565 Навчальний посібник містить інформацію з основ аналізу та планування проектів: інвестиційний ринок, концепція проекту, методологія проектного аналізу, місце планування в управлінні проектами, моделі економічного механізму управління, управління ризиками тощо. Видання призначене для студентів бакалаврських та магістерських програм, що навчаються за спеціаль...

Курсовая работа - Управление проектом открытия АЗС

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 179.43 КБ
 • добавлен 27 декабря 2009 г.
Аналіз предметної області створення проекту заправної станції. Сутність і завдання бізнес планування. Оглядовий розділ (резюме). Визначення цілей проекту в бізнес-плані. Опис підприємства. Опис продукції (послуг). Аналіз ринку. Виробничий план. План збуту. Фінансовий план. Екологічна й нормативна інформація. Ризик й проблеми. 2. Розробка бізнес-Плану створення азс. Резюме. Визначення цілей фірми. Оцінка можливостей ринку. Виробничий план. О...

Рижиков В.С., Яковенко М.М. та ін. Проектний аналіз

 • формат pdf
 • размер 1.13 МБ
 • добавлен 10 декабря 2011 г.
Навч. посібник/ Рижиков В.С., Яковенко М.М., Латишева О.В., Дегтярьова Ю.В., Щелокова А.Л., Коваленко О.О. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 384 с. Навчальний посібник містить основні теоретичні відомості, перелік контрольних завдань (визначення, теоретичні питання, задачі, тести), що рекомендуються для самостійної роботи студентів і виконання контрольних робіт, основні формули і терміни, необхідні для рішення за дач, приклади вирішення тип...

Трілленберг В. Проектний менеджмент. Конспект лекцій і семінарів

 • формат pdf
 • размер 743.83 КБ
 • добавлен 07 декабря 2009 г.
Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 95 с. Праця знайомить читача з основними положеннями економіко-організаційного підходу до рішення проблем проекту як задуманого плану дій, наміру. Матеріали представлені методом формалізації – у вигляді схем і таблиць з переліком відповідних чинників і критеріїв. Зв'язок із дійсністю змальовано численними прикладами. Читач може перевірити свої знання за допомогою тестів, контрольних запитань і відповідей. Авт...

Чеканова Л.Г. Проектний аналіз

 • формат doc
 • размер 909.5 КБ
 • добавлен 30 ноября 2010 г.
Опорний конспект з дисципліни «Проектний аналіз» Харків: ХНАМГ, 2007. - 111 с. Концепція проекту та його життєвий цикл Концепція витрат і вигод у проектному аналізі. Цінність грошей у часі Грошовий потік Стандартні фінансові i неформальні критерії прийняття рішень Динамічний аналіз беззбитковості проекту Оцінка й прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності Маркетинговий аналіз проекту Технічний, Екологічний, Інституційний, Соціа...

Шпоры - Проектний аналіз

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 1.97 МБ
 • добавлен 08 ноября 2010 г.
Предмет та мета проектного аналізу. Еволюція проектного аналізу. Концепція проектного аналізу. Принципи проектного аналізу. Поняття проекту. Основні ознаки проекту. Економічна взаємозалежність проектів. Класифікація проектів. Середовище проекту. Учасники проекту. Поняття життєвого циклу проекту. Зміст передінвестиційної фази проекту. Зміст інвестиційної та експлуатаційної фаз проекту. Визначення тривалості та вартості передінвестиційних досліджен...