Изучение украинской литературы
Литературоведение
Курсовая работа
  • формат doc
  • размер 58,73 КБ
  • добавлен 16 ноября 2013 г.
Авторські лексичні новотвори у поезії Наталії Білоцерківець та Ірини Жиленко
Курсова робота. РДГУ, Україна, Рівнненська обл., 2013, 30 стор.
Метою курсової роботи є системний аналіз оказіональних лексичних одиниць, зафіксованих у поетичній творчості Н. Білоцерківець та І. Жиленко, здійснення лексикографічного опису індивідуально-авторських новотворів.
Основними завданнями дослідження є такі:
з’ясувати лінгвістичну природу оказіоналізмів;
висвітлити головні причини творення лексичних інновацій;
дослідити нові слова у творчості Н. Білоцерківець та І. Жиленко;
визначити теоретичні засади лексикографічного опису авторських лексичних новотворів;
укласти короткий словник нових слів.
Основним матеріалом дослідження є оказіональні лексичні номінації, зафіксовані у поезіях Наталії Білоцерківець та Ірини Жиленко.
Теоретичне значення даної роботи полягає у тому, що це дозволить глибше з’ясувати мовні механізми і причини творення оказіоналізмів, виявити активні процеси у словотворчості Н. Білоцерківець та І. Жиленко.
Практичне значення роботи – ознайомити допитливих поціновувачів поетичного слова із індивідуально-авторськими неолексемами у творчості сучасних поетес Наталки Білоцерківець та Ірини Жиленко. Адже важливо, щоб результати творчих експериментів не були втраченими для мовно-літературної спільноти, а були донесеними до шанувальників поетичної творчості, до всіх, хто цікавиться проблемами становлення й розвитку української літературної мови та поезії. Результати дослідження можна використати у викладанні курсів лексикології та словотвору сучасної української мови, спецкурсів зі стилістики, неології та індивідуально-авторської неографії у вищих навчальних закладах.
Зміст:
Авторські неолексеми як об’єкти лінгвістичних досліджень
Структурно-семантична характеристика авторських лексичних новотворів
Похожие разделы