Похожие разделы

Андрусенко В.П. Діалогічне навчання на уроках української літератури. Випуск 2

 • формат pdf
 • размер 685,63 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2009. — 142, [2] с. — (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»; Вип. 6 (67)). — ISBN 978-611-00-0157-1. У посібнику подається опис технології діалогічного навчання, методика підготовки диспуту, детально репрезентуються ігрові форми роботи в системі діалогічного навчання. Для уроків української літератури наводяться диспути за творами І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Т. Шевченка, Лесі Українки, О. Кобилянської, Ю. Яновс...

Бандура О.М. Методичні рекомендації до комплекту Слово і образ (за підручником Українська література для 5-го класу)

Практикум
 • формат djvu
 • размер 743,79 КБ
 • добавлен 10 февраля 2013 г.
К.: Мистецтво, 1986. - 30 с. Мета даного комплекту - поповнити зібрання репродукцій творів образотворчого мистецтва у шкільних кабінетах української літератури; завдання - допомогти учням глибше, повніше засвоювати ідейно-тематичний зміст літературних творів, розширювати їхні знання творів живопису й графіки, розкривати спорідненість образів художньої літератури та образотворчого мистецтва.

Бутрин Л.В. Розвиток життєвих компетентностей на уроках української літератури

 • формат pdf
 • размер 51,10 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Харків: Ранок, 2011. - 144 с. Пропонований посібник укладено з метою поширення досвіду вчителів української літератури, які спрямовують свою роботу на розвиток основних життєвих компетентностей. Для вчителів української літератури, студентів філологічних факультетів.

Відповіді на екзаменаційні питання з дисципліни Методика викладання української літератури

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 190,91 КБ
 • добавлен 17 мая 2014 г.
Екзамен, Україна, ЗНУ, доц. Слижук О.А., 2014 р., 64 питання, 21 ст. Шпора. Методика літератури у взаємодії педагогічної, психологічної і філологічної наук. Наукові і прикладні функції методики літератури. Специфіка шкільного предмета літератури. Наукове обґрунтування змісту навчальної програми. Зародження методики викладання літератури Становлення української методики літератури в XX ст. Актуальні проблеми сучасної методики викладання літера...

Вертій О. Методика вивчення української літератури на сучасному етапі в основних ознаках і поняттях

Статья
 • формат doc
 • размер 71,99 КБ
 • добавлен 06 ноября 2012 г.
Стаття. Опублікована у журналі Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал). — 2012, — №04 — С. 28-36 В статті йдеться про освітньо-виховні ознаки та поняття в структурі методики викладання української літератури в школі, їх призначення у формуванні духовно багатої, естетично розвинутої особистості учня. Ключові слова: естетика, виховання, освіта, учень, мораль, оцінка.

Вивчення лірики Ліни Костенко у старших класах

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 91,32 КБ
 • добавлен 17 октября 2012 г.
Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка, 2012. — 37 с. Дисципліна — Методика викладання української літератури. Вступ. Загальнотеоретичні засади вивчення ліричних творів в старших класах. Емоційно-експресивна природа лірики, як основна константа її шкільного аналізу. Принципи шкільного аналізу ліричних творів. Специфіка вичення поетичних творів Ліни Костенко у старших класах. Провідні мотиви лірики Ліни Костенко. Пра...

Використання інноваційних освітніх технологій на уроках української літератури

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3,83 МБ
 • добавлен 13 апреля 2014 г.
У презентації висвітлено актуальну проблему впровадження інноваційних технологій на уроках української літератури.

Внесок Т.Г. Лубенця у розвиток методики викладання літератури як науки

Практикум
 • формат doc
 • размер 122,94 КБ
 • добавлен 20 февраля 2014 г.
Запорізький національний униіерситет, викл. Слижук О.А., 3 курс, 2014 р., 15 стор. Дисципліна "Методика викладання української літератури" Життєвий і творчий шлях Т.Г. Лубенця. Внесок Т.Г. Лубенця у розвиток методики викладання літератури як науки.

Гальонка О.А. Шкільний календар: літературні свята

 • формат pdf
 • размер 556,03 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2011. — 107 [5] с. — (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу» ; Вип. 5 (90)). — ISBN 978-617-00-0919-7. У посібнику подано сценарії для шкільних літературних театрів, літературно-драматичних гуртків за творчістю Миколи Олійника, Лесі Українки, Миколи Гоголя, Тараса Шевченка, Валерія Шевчука. Для вчителів української мови і літератури загальноосвітніх шкіл, керівників методичних об’єднань, викладачів та студентів філологічн...

Голобородько К.Ю. Усі художні твори української літератури. 5 клас

 • формат pdf
 • размер 6,94 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2013. — 426, [2] с.: іл. — (Серія «Усі уроки»). У книзі вперше вміщено повні тексти усіх творів української літератури для 5 класу за новими програмами. Видання містить також матеріали про письменників, їхні портрети, історико-літературні коментарі, які необхідні при вивченні тих чи інших художніх творів. Для вчителів української літератури, керівників методичних об’єднань, учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, а також для вс...

Голобородько К.Ю. Усі художні твори української літератури. 6 клас

 • формат pdf
 • размер 169,14 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2014. — 718, [2] с.: іл. — (Усі уроки). Развороты разрезаны на отдельные страницы. Текстовый слой отсутствует. У книзі вперше вміщено повні тексти усіх творів української літератури для 6 класу за новими програмами. Видання містить також матеріали про письменників, їхні портрети, історико-літературні коментарі, які необхідні при вивченні тих чи інших художніх творів. Для вчителів української літератури, керівників методичних об’єднан...

Голобородько К.Ю. Усі художні твори української літератури. 6 клас

 • формат pdf
 • размер 7,95 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2014. — 718, [2] с.: іл. — (Усі уроки). Развороты страниц. OCR. У книзі вперше вміщено повні тексти усіх творів української літератури для 6 класу за новими програмами. Видання містить також матеріали про письменників, їхні портрети, історико-літературні коментарі, які необхідні при вивченні тих чи інших художніх творів. Для вчителів української літератури, керівників методичних об’єднань, учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеї...

Коваленко О.П. (упоряд.). Сучасний кабінет української мови та літератури

 • формат pdf
 • размер 3,18 МБ
 • добавлен 25 февраля 2013 г.
Методичний посібник. — Полтава: ПОІППО, 2009. — 36 с. Методичний посібник розрахований на вчителів-філологів, студентів педагогічних вишів. У ньому вміщено нормативно-правові документи функціонування навчальних кабінетів, зокрема словесності. Представлено узагальнений матеріал досвіду роботи в кабінетах учителів Полтавщини, Київщини, Вінничини. Спроектована методична робота вчителя на самоосвітню фахову діяльність.

Комашко О.С. Епічний твір та його особливості. Частина 2

 • формат doc
 • размер 5,15 МБ
 • добавлен 21 сентября 2012 г.
Ковельська міська гімназія, 2010. — 60 с. Посібник укладено відповідно до програми курсу за вибором «Літературна творчість». Посібник спрямований на допомогу вчителям-словесникам, які працюють з учнями середніх та старших класів. Посібник містить теоретичний матеріал з тем, а також практичні завдання для обдарованих учнів. Для вчителів-словесників та учнів.

Комашко О.С. Лірика як рід літератури. Частина 1

 • формат doc
 • размер 3,88 МБ
 • добавлен 08 сентября 2012 г.
Ковельська міська гімназія, 2010. — 55 с. Посібник укладено відповідно до програми курсу за вибором «Літературна творчість». Посібник спрямований на допомогу вчителям-словесникам, які працюють з учнями середніх та старших класів. Посібник містить теоретичний матеріал з тем, а також практичні завдання для обдарованих учнів. Для вчителів-словесників та учнів.

Косогова О.О., Муковоз Л.Г. Розвиток зв’язного мовлення: написання твору-роздуму

 • формат pdf
 • размер 1,18 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2011. — 155 [5] с. — (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу» ; Вип. 1 (86)). — ISBN 978-617-00-0776-6. Навчальний посібник містить методичні коментарі, практичні завдання, матеріали для створення творів-роздумів різної тематики та низку зразків. Наведено вимоги до написання власного висловлення, тестові завдання для самоперевірки, календарно-тематичне планування спецкурсу «Робота над твором-роздумом». Рекомендовано до під...

Кузнецов Ю.Б., Орлик П.І. Слідами феї Моргани: Вивчення творчості М.М. Коцюбинського в школі

 • формат djvu
 • размер 2,32 МБ
 • добавлен 16 августа 2013 г.
Посібник для вчителя. — К.: Рад. школа, 1990. — 208 с. У посібнику, написаному в нетрадиційній манері, цікаво розповідається про життя і творчість М. М. Коцюбинського. Автори на основі проблемного підходу аналізують твори письменника, які вивчаються в школі. Розглядаючи художній текст як загадку, розкривають його творчу історію, ідейно-естетичні якості та особливості читацького сприймання. Значна увага приділяється своєрідності стилю поетичних но...

Кузнецов Ю.Б., Орлик П.І. Слідами феї Моргани: Вивчення творчості М.М. Коцюбинського в школі

 • формат pdf
 • размер 4,07 МБ
 • добавлен 10 сентября 2013 г.
Посібник для вчителя. — К.: Рад. школа, 1990. — 208 с. У посібнику, написаному в нетрадиційній манері, цікаво розповідається про життя і творчість М. М. Коцюбинського. Автори на основі проблемного підходу аналізують твори письменника, які вивчаються в школі. Розглядаючи художній текст як загадку, розкривають його творчу історію, ідейно-естетичні якості та особливості читацького сприймання. Значна увага приділяється своєрідності стилю поетичних но...

Курсовая работа - Оцінювання знань, умінь та навичок на уроці української літератури

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 26.87 КБ
 • добавлен 22 апреля 2010 г.
Зміст. Вступ. Контроль та оцінювання навчальних досягнень. Поняття про контроль і діагностику навчання. Функції перевірки і оцінювання знань, умінь і навичок. Оцінювання на уроках української літератури. Без оцінки кожний процес засвоєння неможливий. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української літератури. Висновки. Список використаної літератури. Додатки.

Куцінко О.Г. Професійний довідник учителя літератури

 • формат pdf
 • размер 1,90 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2012. — 381, [3] с.: табл. — (Серія «Професійний довідник»). — ISBN 978-617-00-1163-3. Найповніший довідник учителя української, світової та російської літератури надає структурований матерал у вигляді таблиць, словників та довідкових матеріалів. Наукові основи викладання літератури в школі, принципи дидактики, типи, форми, структура традиційного і нетрадиційного уроку літератури, словник літературознавчих термінів, відомості про особ...

Куцевол О.М. Методика викладання української літератури (креативно-інноваційна стратегія). Частина 1

 • формат image, pdf
 • размер 95.07 МБ
 • добавлен 16 февраля 2013 г.
Монография. — К.: Освіта України, 2011. — 464 с. У дослідженні обгрунтовано й представлено навчально-методичну систему професійно-методичної підготовки майбутніх учителів української літератури у вищій педагогічній школі, побудовану з позицій креативної освітньої парадигми.

Куцевол О.М. Методика викладання української літератури (креативно-інноваційна стратегія). Частина 2

 • формат image, pdf
 • размер 119.32 МБ
 • добавлен 11 марта 2013 г.
Монография. — К.: Освіта України, 2011. — 464 с. У дослідженні обгрунтовано й представлено навчально-методичну систему професійно-методичної підготовки майбутніх учителів української літератури у вищій педагогічній школі, побудовану з позицій креативної освітньої парадигми.

Лісовський А. Література в системі сучасної шкільної освіти

Статья
 • формат pdf
 • размер 67,58 КБ
 • добавлен 08 ноября 2013 г.
Стаття опублікована в журналі Українська мова і література в школі. — 2011. — №1, — С. 21-23. У статті йдеться про те, що основою літературної освіти має бути естетичний, духовний розвиток учня, його здатність у картинах природи, в образах мистецтва, намірах і вчинках людей відкривати вираження певної сутності, що є їхнім внутрішнім, духовним змістом. Формуванню цієї здатності мають бути підпорядковані всі види роботи на заняттях з літератури, ус...

Левків К. Самійло з Немирова, прекрасний розбишака: іронія як стильова домінанта письма Юрія Андруховича

Статья
 • формат pdf
 • размер 71,47 КБ
 • добавлен 06 ноября 2013 г.
Стаття опублікована в журналі Українська мова і література в школі. — 2011. — №1, — С. 50-53. У статті йдеться про пастиш Юрія Андруховича «Самійло з Немирова, прекрасний розбишака». Звертається увага на авторські засоби творення іронічності. Оповідання порівнюється з віршем про Самійла Немирича. Ключові слова: Юрій Андрухович, іронія, пастиш, містифікація, гра.

Міхно О. Освітня діяльність і педагогічні погляди Лесі Українки (до 140-річчя від дня народження поетеси)

Статья
 • формат pdf
 • размер 76,07 КБ
 • добавлен 24 октября 2013 г.
Стаття опублікована в журналі Українська мова і література в школі. — 2011. — №1, — С. 54-57. У статті висвітлено педагогічні погляди Лесі Українки, що сформувалися у процесі освітньої діяльності поетеси в репетиторському, просвітницькому та методичному напрямах. Ключові слова: Леся Українка, педагогічні погляди, освітня діяльність.

Матюшкіна Т.П. Позакласне читання на уроках української літератури

 • формат pdf
 • размер 1,62 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2011. — 174 [2] с. — (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу» ; Вип. 7 (92)). — ISBN 978-617-00-1028-5. Посібник містить матеріали до вивчення творчості відомих українських письменників — С. Реп’яха, В. Буденного, Д. Іванова, І. Шевченка: нариси про життя і творчість, тексти творів із коментарями, методичний апарат, сценарії позакласних заходів, перелік художніх творів та літературно-критичних статей про письменників. Для...

Методика викладання української літератури

Статья
 • формат doc, pdf
 • размер 2,55 МБ
 • добавлен 10 мая 2013 г.
ОНУ, Одеса, ст. викладач Вірченко С.В., 2012 р. Лекції з методики викладання української літератури для студентів філологів. Вступ. Методологічна концепція курсу. Мета та завдання курсу методики літератури, його місце в навчальному процесі. Місце в системі освіти. Обсяг дисципліни та види навчальної роботи. Програма навчальної дисципліни. Теми практичних занять. Методичне забезпечення системи контролю знань студентів. Навчально-методичне за...

Методичні рекомендації з курсу сучасна українська література

Практикум
 • формат doc
 • размер 32,84 КБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Севастопольській міській гуманітарний університет. Структура курсу. Методичні вказівки до практичних занять. Тема. Сучасна українська поезія. Тема. Життя і творчий доробок Юрія Андруховича. Тема. Явище альтернативної молодіжної прози в межах сучасного українського. літературного процесу. Завдання для самостійної роботи. Тема. Життєвий і творчий шлях О.Забужко. Тема. Творчість Марії Матіос. Тема. Сучасна українська детективна справа (Є. Кононенк...

Мисник П.Д. (упоряд.). Вивчення української літератури в школі

Статья
 • формат djvu
 • размер 24,77 МБ
 • добавлен 27 июня 2016 г.
Збірник статей. — К.: Радянська школа, 1956. — 368 с. OCR. Ця книга складається в основному з статей, які друкувались на сторінках журналу «Література в школі». З інших видань до неї включено статті: Л.М. Новиченка — «М. Горький і українська радянська література» («Вітчизна», 1954, № 6), Н.Б. Кузякіної — «Проблеми національної форми в літературі» («Літературна газета» за 9 червня 1955 р.), П.Д. Мисника — «М.Г. Чернишевський і українська літерату...

Нікішина Т.В. Творче самовираження вчителя української мови та літератури

 • формат pdf
 • размер 1011,68 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.:Основа, 2009. — 175, [1] с. — (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»; Вип. 1 (62)). — ISBN 978-611-00-0034-5. Посібник містить рекомендації з розвитку професіоналізму вчителів української мови і літератури, сприяє творчому самовираженню у педагогічній діяльності. Комплексний характер видання дає змогу показати вчителю-словеснику можливості професійного зростання та допомогти створити (за поданими зразками) власне педагогічне порт...

Новиков А.О. Український театр на уроках літератури

 • формат pdf
 • размер 933,89 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2011. — 110 [2] с. — (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу» ; Вип. 6 (91)). — ISBN 978-617-00-0959-3. У навчальному посібнику висвітлюються основні етапи розвитку українського театру і драматургії другої половини XIX — початку XX ст. Особлива увага приділяється діяльності театру корифеїв, дослідженню творчості М. Кропивницького, М. Старицького, І. Карпенка-Карого, інших тогочасних митців, драматургічного процесу зазначен...

Особливості вивчення епічних творів на уроках української літератури

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 60,24 КБ
 • добавлен 31 августа 2011 г.
НПУ ім. М.П. Драгоманова, Інститут української філології, науковий керівник – Стеценко В.П.4 курс, 2009 р., 42 ст. Дисципліна - Методика викладання української мови та літератури. Зміст: Вступ. Особливості епосу як одного з родів літератури. Основні жанри епічних творів, що входять до шкільної програми. Оповідання. Новела. Повість. Роман. Аналіз епічного твору. Шляхи аналізу. Прийоми аналізу. Композиція та особливості опрацювання сюжетних та поза...

Особливості проведення уроків розвитку зв'язного мовлення у 5-6 класах

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 90,40 КБ
 • добавлен 10 января 2013 г.
ВДПУ ім.Коцюбинського, Вінниця, Україна, 4 курс, 2012. — 54 с. Дисципліна «Філологія. Українська мова та література». План Вступ. Розділ І. Мовленнєва підготовка учнів на уроках розвитку зв’язного мовлення. Основні підходи щодо змісту уроків розвитку зв’язного мовлення. Основні напрями роботи та методичні принципи мовленнєвої підготовки. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо, переказ) Розділ II. Особливості проведенн...

Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах

 • формат pdf
 • размер 24,01 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навчальний посібник. — К.: Ленвіт, 2000. — 384 с. В посібнику розглядаються вузлові питання методики викладання української літератури в сучасній школі. Він побудований на нових концептуальних засадах освіти в Україні, поєднує традиційні й нові технології викладання літератури, містить конкретний матеріал, що стане в пригоді як молодим, так і досвідченим учителям. Для студентів філологічних факультетів, учителів-словесників, аспірантів та виклад...

Педагогічний програмний засіб: Українська література. 10 клас. v.1.0 Ukr

software
 • формат doc, exe, txt
 • размер 108,29 МБ
 • добавлен 19 января 2015 г.
ТОВ "ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА Україна", 2006. Педагогічний програмний засіб "Українська література, 10 клас" призначений для забезпечення навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах освіти України і відповідно до свого призначення буде охоплювати ті питання, які передбачені затвердженою МОН України навчальною програмою з української літератури (Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання...

Пересунько Т.М. Організаційний момент на уроці української мови та літератури: теорія, практика, інновації

 • формат doc
 • размер 127,81 КБ
 • добавлен 19 июня 2013 г.
Балабинська гімназіїя "Престиж". — 16 с. Пересунько Т.М. — вчитель української мови та літератури вищої категорії, старший вчитель Балабинської гімназії "Престиж". Як правильно почати урок, налаштувати дітей на продуктивну роботу, створити сприятливий психологічний клімат на уроці словесності? Як розминка допомагає здійснювати комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення мови?

Погоріла Г. Люба моя Україно! М. Вороний та І. Липа (Вивчення поеми Євшан-зілля М. Вороного у 8-му класі)

Статья
 • формат pdf
 • размер 3,15 МБ
 • добавлен 28 апреля 2013 г.
Стаття. Матеріали науково-практичної конференції, 25-26 листопада 2005 р. — "Просвіта": минуле, сучасне й майбутнє (до 100-річчя Одеської "Просвіти"), всеукр. наук.-практ. конф. (2005; Одеса). — відп. ред.: Т.П. Ананченко. — Одеса: Друк, 2006. — С. 207-213. Творчість М. Вороного в українській літературі - яскраве й багатогранне явище. Серед його ліричних творі важливе місце посідає поема "Євшан-зілля". І його творчі і дружні зв`язки з відомим пис...

Приходько І.Ф. Слово-образ у контексті історико-літературного процесу

 • формат pdf
 • размер 1,62 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2010. — 255 [1] с. — (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу» ; Вип. 9 (82)). — ISBN 978-617-00-0675-2. Посібник містить дидактичні матеріали для вчителя української мови та літератури, насамперед слухача курсів підвищення кваліфікації. Вони допоможуть оновити зміст шкільного курсу шляхом рефлексії уже відомого вчителеві в поєднанні з новою інформацією. Конкретним аналізом літературного процесу та художніх творів автор пог...

Романишина Н. Осмислення християнських легенд Костянтини Малицької в аспекті жанрової поетики

Статья
 • формат pdf
 • размер 90,66 КБ
 • добавлен 31 октября 2013 г.
Стаття опублікована в журналі Українська мова і література в школі. — 2011. — №1, — С. 45-49. Автор умотивовує доцільність вивчення християнських легенд К. Малицької на спецпрактикумі з генології; порушує проблему створення методичної системи художнього аналізу української різдвяної малої прози як цілісної жанрової традиції. Ключові слова: християнська легенда, казка, апокриф, святкове оповідання.

Семеног О., Базиль Л. Мовна особистість учителя в художній літературі

 • формат pdf
 • размер 1,28 МБ
 • добавлен 08 августа 2013 г.
Навчальний посібник. — К.: Фенікс, 2008. — 224 с. — ISBN 978-966-651-616-2. Структура книги включає теоретичний і практичні модулі, мета яких – спонукати читачів поміркувати над різноманітними аспектами функціонування мовної особистості вчителя в українській художній літературі та її впливу на формування мовної особистості учнівської молоді. Робота з художніми текстами урізноманітнюється проблемно-діалогічним спілкуванням, словесним малюванням...

Ситченко А.Л. Методика навчання української літератури в загальноосвітніх закладах

 • формат doc
 • размер 915,39 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навч. посіб. для студентів-філологів. - К.: Ленвіт, 2011 р. 291 с. У посібнику висвітлюються основні напрями, зміст і форми методики навчання української літератури в загальноосвітній школі на нових концептуальних засадах. Напрацювання традиційної методики літератури поєднуються з інноваційними моделями навчання і виховання на уроках та в позакласній і позашкільній роботі. Розкриваються шляхи післядипломної педагогічної освіти, можливості неперер...

Соболь В.О. З глибини віків. Посібник для вивчення давньої української літератури в школі

 • формат doc
 • размер 241,92 КБ
 • добавлен 06 марта 2011 г.
Посібник для вчителя. - Київ: Зодіак-ЕКО, 2000 Рекомендовано Головним управлінням загальної середньої освіти Міністерства освіти України Автор пропонованого посібника є прихильником нової періодизації, за основу якої взято літературознавчі критерії, а не соціально-політичні. Для зручності матеріал подається за темами і питаннями програми з розрахунку, що теми вкладаються в певну кількість годин. Подані тут 14 "подорожей" пропонується розглядати...

Степанишин Б.І. Викладання української літератури в школі

 • формат pdf
 • размер 8.86 МБ
 • добавлен 02 июля 2013 г.
Методичний посібник для вчителя. — К.: Проза, 1995. — 256 c. У книзі викладено сучасні теоретичні основи методики вивчення літератури і узагальнений досвід багатьох учителів України про те як захопити учнів особою письменника та його творами, як організувати сприймання ними художнього тексту, як цілісно його проаналізувати як навчити школярів писати самостійно та оригінально. Для вчителів та студентів-філологів.

Сучасна типологія уроків літератури. Структура уроків різних типів

Реферат
 • формат doc
 • размер 11,52 КБ
 • добавлен 19 ноября 2011 г.
5 стор. Класно-урочна система існує понад три століття. Вона виправдала себе, бо на уроці закладається фундамент освіченості і вихованості учнів. Від уроку, за висловлюванням В.О.Сухомлинського, тягнуться незримі зв’язки з інтересами, запитами, уподобаннями школярів. Сучасна школа прагне до того, щоб ширше використати можливості уроку як випробуваної форми організації навчання і виховання учнів. Завдання, поставлене перед кожним вчителем, щоб ко...

Токмань Г.Л. Методи літературознавчого аналізу в школі

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,16 МБ
 • добавлен 23 мая 2013 г.
Стаття. Опублікована у Дивослово — 1999. — №6 — С. 28-30 Учитель готується до розповіді про твір художньої літератури: перед ним лежить підручник, методичні розробки уроків, критичні статті, але передовсім — текст. Як розглянути його, щоб розмова у класі була цікавою й що разу несподіваною для учнів? Та й самому словеснику набридає рік у рік повторювати те саме — хочеться подивитися на читаний - перечитани й твір по - новому. Вчителям допоможе в...

Токмань Г.Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція

 • формат doc
 • размер 390.29 КБ
 • добавлен 21 сентября 2012 г.
К.: Міленіум, 2002. Монографія включає такі розділи: філософсько-освітні та психолого-педагогічні засади методики викладання української літератури в старшій школі,діалогічно-екзистенціальна парадигма в контексті традиційного викладання української літератури в старшій школі, інноваційні технології викладання української літератури в екзистенціально-діалогічному аспекті,шкільний аналіз художнього твору в діалогічних зв'язках з досягненнями сучасн...

Токмань Г.Л. Методика навчання української літератури в середній школі

 • формат pdf
 • размер 136,79 МБ
 • добавлен 24 апреля 2014 г.
Підручник. — К.: Академія, 2012. — 312 с. — (Альма-матер). — ISBN 978-966-580-310-2 (серія); ISBN 978-966-580-384-3. OCR. Школа покликана виховати в дитини потребу і вміння читати, вживатися у світ художнього твору, відчувати і розуміти його, а також знаходити на основі осмислення прочитаного шлях до себе, до людей, України та у вселюдський світ. Такими є орієнтири праці вчителя української літератури, однаково уважного до пошукового, творчого а...

Токмань Г.Л. Методика навчання української літератури в середній школі

 • формат djvu
 • размер 162,63 МБ
 • добавлен 07 сентября 2013 г.
Підручник. — К.: Академія, 2012. — 312 с. — (Альма-матер). — ISBN 978-966-580-20-2. Школа покликана виховати в дитини потребу і вміння читати, вживатися у світ художнього твору, відчувати і розуміти його, а також знаходити на основі осмислення прочитаного шлях до себе, до людей, України та у вселюдський світ. Такими є орієнтири праці вчителя української літератури, однаково уважного до пошукового, творчого аспектів і методичних вимог щодо виклада...

Украинские писатели и поэты. Портреты

 • формат image
 • размер 12,05 МБ
 • добавлен 12 октября 2010 г.
Подборка портретов более чем 40 известных украинских писателей, поэтов и драматургов дореволюционного и советского периодов. Каждый портрет выполнен на отдельном листе в классическом черно-белом исполнении с указанием фамилий и периода жизни. Данный материал будет полезен для всех, кто интересуется украинской литературой.

Уліщенко А.Б. Методика вивчення української еміграційної прози в старших класах загальноосвітньої школи

Дисертация
 • формат doc
 • размер 175,50 КБ
 • добавлен 21 октября 2016 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література). — Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. — Київ: 2005. Науковий керівник – Пасічник Євген Андрійович доктор педагогічних наук, професор. Вступ. Теоретичні основи і практичний досвід вивчення української еміграційної прози в старших класах загальноосвітньої школи. Проблема вивчення українсько...

Уліщенко В. Практикум з української літератури. 7 клас

 • формат pdf
 • размер 27,19 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Гімназія, 2009. - 121 с. (из 152 с.) Практикум з української літератури містить різноманітні завдання, у яких ураховано особистісну унікальність кожної дитини (домінанту сприйняття, провідний тип інтелекту, особливості мислення тощо). Спосіб подання матеріалу допомогає створити високу мотивацію до пізнавальної діяльності з літератури, розвитку комунікативних і творчих здібностей учнів і цілком відповідає особливостям вікової психології. ISBN:...

Уліщенко В.В. Практикум з української літератури. 5 клас

 • формат pdf
 • размер 25,09 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Гімназія, 2009. - 144 с. «Практикум» з української літератури містить різноманітні завдання, у яких ураховано особистісну унікальність кожної дитини (домінанту сприйняття, провідний тип інтелекту, особливості мислення тощо). Спосіб подання матеріалу допомогає створити високу мотивацію до пізнавальної діяльності з літератури, розвитку комунікативних і творческих здібностей учнів і цілком відповідає особливостям вікової психології. ISBN: 978-96...

Уліщенко В.В. Практикум з української літератури. 8 клас

 • формат pdf
 • размер 108,93 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Харків: Гімназія, 2009. — 160 с. Практикум містить близько 400 завдань різного рівня складності, у яких враховано особистісну унікальність кожної дитини (домінанту сприйняття, провідний тип інтелекту, особливості мислення тощо). Спосіб подання матеріалу допомагає створити високу мотивацію до пізнавальної діяльності з літератури, розвиває комунікативні й творчі здібності учнів і цілком відповідає особливостям вікової психології. Видання розрахован...

Урок української літератури: типологія і структура

Статья
 • формат ppt
 • размер 16,43 КБ
 • добавлен 06 января 2013 г.
Хмельницький, 30 слайдів, 2012 р. Лекція з методики викладання української літератури для студентів-філологів. Урок як основна форма організації навчальної діяльності учнів. Вимоги до сучасного уроку літератури, його специфіка. Різноманітні підходи до класифікації уроків літератури. Класифікації уроків. Етапи підготовки уроків. Вивчення біографії письменника на уроках української літератури.

Шевченко З. Художній світ Т. Шевченка (матеріали до вивчення біографії)

Статья
 • формат pdf
 • размер 67,98 КБ
 • добавлен 17 октября 2013 г.
Стаття опублікована в журналі Українська мова і література в школі. — 2011. — №1, — С. 28-30. У статті розглядається проблема становлення Т. Шевченка як художника, задум та реалізація деяких полотен, засоби творення художніх образів.

Шпори з методики навчання української літератури

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 165,47 КБ
 • добавлен 16 декабря 2016 г.
Выходные данные неизвестны. Методика викладання української літератури як наука та її завдання. Психологія і педагогіка – важливі джерела розвитку методики викладання української літератури. Літературна компетентність, її складові. Завдання вивчення української літератури на сучасному етапі. Схарактеризуйте принципи навчання української літератури. Специфіка сприймання української літератури молодшими підлітками. Особливості сприймання літератури...

Юніцька Н.М. Теорія літератури в школі

 • формат pdf
 • размер 810,76 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2012. — 127 [1] с. — (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу» ; Вип. 2 (99)). — ISBN 978-617-00-1229-6. Посібник містить відомості про тропи та окремі фігури. Теоретичні поняття ілюстровано прикладами з художніх творів та народного фольклору. До кожного розділу подано тренувальні вправи. У посібнику наявні залікові карткові, запитання, робота з якими сприятиме закріпленню опрацьованого матеріалу, та тестові завдання. Допом...