Элементарная математика
Математика
  • формат djvu
  • размер 1,06 МБ
  • добавлен 28 января 2017 г.
Божко В.Г., Іванова О.В. Математика
Навчально-методичний посібник для студентів 1 курсу спеціальності 6.010102 „Початкова освіта”. — Луганськ: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. — 140 с.
Навчально-методичний посібник створено відповідно до програми курсу „ Математика” для студентів 1 курсу спеціальності 6.010102 „Початкове навчання” освітньо-кваліфікаційного рівня „ бакалавр” денної та заочної форми навчання. Зміст посібника відповідає двом із змістовних модулів програми курсу „Математика”.
Ураховуючи вимоги сучасного етапу розвитку вищої освіти, посібник розроблено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи організації навчально-виховного процесу.
Мета даної роботи – допомогти студентам в організації їх навчальної діяльності під час проведення прак-тичних занять з математики та при організації їх самостійної роботи, що є особливо актуальним в умовах кредитно-модульного навчання.
Навчально-методичний посібник складається з двох модулів, кожний з яких містить два розділи. У кожному розділі подано теоретичний матеріал, приклади розв’ язання типових задач, завдання для розв’ язування на практичних заняттях, завдання для самостійного опрацювання. До кожної теми розроблено питання, які дають змогу читачеві перевірити власний рівень засвоєння матеріалу.
Похожие разделы