Социальная работа
 • формат pdf
 • размер 448.35 КБ
 • добавлен 16 сентября 2010 г.
Чемерис А.Т Організація діяльності служб зайнятості
Конспект лекцій. -К.: МАУП, 2003 - 120с.: іл. - Бібліогр.: с.113-116.

У пропонованому конспекті лекцій на основі сучасного законодавства України про зайнятість розкриваються мета, завдання та основні напрямки діяльності державної служби зайнятості як централізованого органу виконавчої влади, що відповідає за реалізацію державної політики у сфері зайнятості. Наводиться зміст основних нормативних документів, що стосуються діяльності служби зайнятості.
Похожие разделы
Смотрите также

Балашова Т.Г. (ред.) Управление случаем в социальных службах при междисциплинарном взаимодействии в решении проблем детей

 • формат pdf
 • размер 712.04 КБ
 • добавлен 09 ноября 2010 г.
Редактор: Балашова Т. Г., Составитель: Хенрик Хуабро, эксперт ЕС Данное пособие предназначено для специалистов социальных служб, работающих с семейным неблагополучием, насилием, клиентами, находящимися в кризисных ситуациях, социально опасном положении. «Управление случаем»- это описание зарубежных технологий организации деятельности мультидисциплинарной службы в работе с конкретным случаем. Пособие предназначено для специалистов социальных служ...

Главацька О.Л. Менеджмент соціальної роботи

 • формат docx
 • размер 312.42 КБ
 • добавлен 13 сентября 2010 г.
Курс лекцій / Главацька О. Л. - Тернопіль, ТДПУ, 2009. - 65 c. Менеджмент соціальної роботи як різновид соціального управління. Організація в менеджменті соціальної роботи. Історія та теорія менеджменту соціальної роботи. Система менеджменту соціальної роботи. Об’єкт та суб’єкт менеджменту соціальної роботи. Особливості менеджменту соціальної служби для молоді. Супервізія та менеджмент соціальної роботи. Проектування як специфічний інстру...

Звєрєва І.Д. (ред.) Соціальна робота в Україні. Навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 1.61 МБ
 • добавлен 16 апреля 2011 г.
Київ: Центр навч. літ-ри, 2004. - 256 с. У навчальному посібнику представлено теоретичні засади, зміст та організацію соціальної роботи; запропоновано форми і методи соціальної роботи з різними категоріями клієнтів; розкрито функції та сфери діяльності соціального працівника, подано його особистісно професійну характеристику; представлено етичні принципи діяльності та етичні норми поведінки соціального працівника. Призначений для навчальних закла...

Звєрєва І.Д., Петрочко Ж.В. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації

 • формат pdf
 • размер 5.26 МБ
 • добавлен 02 апреля 2011 г.
Навч. -метод. комплекс / Автор. -упоряд.: О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, З. П. Кияниця, В. О. Кузьмінський та інш. / За заг. ред.: І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко – К.: Фенікс, 2007. - 528 с. Зміст Вступ Теоретико-методологічні основи організації роботи інтегрованих соціальних служб Характеристика соціальної роботи як професійної діяльності Захист прав дитини як пріоритетний напрям соціальної роботи Гейткіпінг як нова філософія, концепція та мех...

Кубіцький С. Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах

 • формат pdf
 • размер 1.49 МБ
 • добавлен 05 октября 2011 г.
К.: ДАКККіМ, 2009. - 298 с. У навчальному посібнику розглядаються історія виникнення соціальної роботи як професійної та наукової діяльності в зарубіжних країнах, моделі соціального забезпечення населення країн Європи та США, соціальні служби та послуги, що надаються різним категоріям населення. Теоретичні та практичні засади виникнення соціальної роботи за кордоном. Виникнення соціальної роботи як професії. Науково-дослідні традиції в соціальній...

Кубіцький С. Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах в схемах і таблицях

 • формат pdf
 • размер 2.29 МБ
 • добавлен 06 октября 2011 г.
К.: ДАКККіМ, 2010. - 124 с. Теоретичні та практичні засади виникнення соціальної роботи за кордоном . Виникнення соціальної роботи як професії. Науково-дослідні традиції в соціальній роботі. Професія соціального працівника: сучасні вимоги. Становлення та розвиток соціальної роботи в США. Сутність соціальної роботи в США. Підготовка соціальних працівників в США. Соціальна робота із сім'єю. Соціальна робота в школі. Психолого-педагогічна служба "Га...

Соціальний захист та соціальне включення в Україні. Короткий зміст

Реферат
 • формат pdf
 • размер 196.19 КБ
 • добавлен 15 декабря 2011 г.
Доповідь. 2009, 9 стр. Європейська комісія Генеральна дирекція з питань зайнятості, соціальних справ і рівних можливостей Ця доповідь профінансована та підготовлена для використання Європейською Комісією, Генеральною дирекцією з питань зайнятості, соціальних справ і рівних можливостей. Він не обов’язково відображає офіційну позицію Європейської Комісії Автори: Елла Лібанова Олена Макарова Людмила Черенько Лідія Ткаченко Олена Палій Автори вдячні...

Таланчук П.М. (гол. ред.). Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наукових праць.- № 3 (5)

Статья
 • формат pdf
 • размер 1.56 МБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
К.: Університет «Україна», 2007. — 546 с. ISBN 978-966-388-170-6. У збірнику вміщено наукові статті з актуальних проблем соціалізації особистості, навчання, виховання та професійної діяльності людей з інвалідністю, розвитку національної самосвідомості студентської молоді, а також з питань реабілітації та соціального захисту молоді з вадами здоров’я. Орієнтований на науковців, викладачів, співробітників служб соціальної допомоги та реабілітаційни...

Харченко С.Я, Бєлецька І.В., Гаміна Т.С. Організація вільного часу школярів

 • формат doc
 • размер 1.84 МБ
 • добавлен 12 октября 2011 г.
Луганськ: Альма-матер, 2006. – 230 с. У навчально-методичному посібнику розкриваються основи теорії і методики організації вільного часу учнівської молоді; послідовно розглядаються сутність, принципи, особливості культурно-дозвіллєвої діяльності; питання управління у сфері вільного часу; надається характеристика основним методам та формам організації вільного часу в зарубіжних країнах. Особливу увагу звернено на гру в структурі дозвілля, яка є за...

Ягодка А.Г. Социальная инфраструктура и политика

 • формат doc
 • размер 402.09 КБ
 • добавлен 03 октября 2010 г.
Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 212 с. Розкриваються основні положення соціальної інфраструктури та політики в перехідний період до ринкових відносин, організація, прогнозування, дер-жавне регулювання соціальної сфери і методи розрахунку її показників. Для слухачів магістерської програми, викладачів, а також тих, хто бажає поповнити свої знання в соціальній сфері. Вступ Соціальна сфера: склад та призначення Суть соціальної сфери, її інфрас...