Социальная работа
Статья
 • формат pdf
 • размер 1.56 МБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
Таланчук П.М. (гол. ред.). Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наукових праць.- № 3 (5)
К.: Університет «Україна», 2007. — 546 с.
ISBN 978-966-388-170-6.

У збірнику вміщено наукові статті з актуальних проблем соціалізації особистості, навчання,
виховання та професійної діяльності людей з інвалідністю, розвитку національної самосвідомості студентської молоді, а також з питань реабілітації та соціального захисту молоді з вадами здоров’я. Орієнтований на науковців, викладачів, співробітників служб соціальної допомоги та реабілітаційних центрів, а також на всіх, хто опікується проблемами людей з інвалідністю.
Смотрите также

Актуальные вопросы социально-трудовой реабилитации душевнобольных людей. Информационное пособие

 • формат pdf
 • размер 5.51 МБ
 • добавлен 20 декабря 2010 г.
Минск: Общественная организация «Белорусская ассоциация социальных работников», 2007. – 156 с. Пособие предназначено для групп самопомощи, социальных работников территориальных центров социального обслуживания населения, а также специалистов иных государственных и негосударственных организаций, занимающихся вопросами социально-трудовой реабилитации и трудоустройством людей с психиатрическими проблемами. Особенности заболеваний, лечения и реабили...

Байдарова О.О. Рефлексивне забезпечення соціального втручання в соціальній роботі

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 201.16 КБ
 • добавлен 27 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. , 2009. — 19 с. Анотація. Досліджено структуру професійної рефлексії соціального працівника, що забезпечує здійснення соціального втручання, та закономірності її розгортання. Проаналізовано теоретичні моделі соціального втручання та визначено функціональне місце рефлексії у процесі його реалізації. Доведено, що особливості структури професійної реф...

Ваховський Л.Ц., Песоцька О.П., Кратінова В.О., Чертова К.М., Ларіонова Н.Б., Маркова Н.В., Островська Н.О. Актуальні проблеми соціальної роботи

 • формат doc
 • размер 859.5 КБ
 • добавлен 18 октября 2011 г.
Луганськ: "Елтон-2", 2011. - 129 с. У навчально-методичному посібнику розглядаються актуальні проблеми соціальної роботи та шляхи їх вирішення. Проаналізовані проблеми формування професіоналізму, технологізацію соціальної роботи, підготовку молоді до усвідомленого батьківства, гендерне виховання та професійні ризики у діяльності соціального працівника.

Камінська О. Особливості формування самоставлення студентів з особливими потребами

Статья
 • формат doc
 • размер 57 КБ
 • добавлен 20 января 2011 г.
// Освіта регіону. - №1 від 3.2010. Аналізується проблема формування ставлення особистості до себе з врахуванням особливостей психічного та фізичного розвитку. Особлива увага приділяється аналізу специфіки самооцінки, емоційно-ціннісного самоставлення студентів з особливими потребами. Ключові слова: самоставлення, самооцінка, позитивне та негативне самосприйняття.

Новиков М.Л. Поддерживаемое трудоустройство в европейских странах

 • формат pdf
 • размер 1009.66 КБ
 • добавлен 09 ноября 2011 г.
Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива». Пособие для специалистов, работающих в сфере трудоустройства людей с инвалидностью. Пособие выпущено в рамках проекта «Представление и апробация ведущего зарубежного опыта в области трудоустройства людей с инвалидностью», реализованного при финансовой поддержке программы малых проектов Посольства Королевства Нидерландов (Matra/KAP) Москва, 2008 г. - 79с. Данное пособие способно явит...

Патинок О.П. Становлення відповідальності як професійно значущої якості соціального працівника

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 325.15 КБ
 • добавлен 26 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. , 2008. — 20 с. Анотація. Мета дослідження – розкрити структуру відповідальності як професійно значущої якості соціального працівника та особливості розвитку її компонентів і видів; виявити специфіку становлення відповідальності майбутніх соціальних працівників впродовж навчання у вузі та визначити психолого-педагогічні умови її...

Попович Г. Соціальна робота в Україні і за рубежем

 • формат pdf
 • размер 832.27 КБ
 • добавлен 01 ноября 2011 г.
Навчально-методичний посібник. — Ужгород: Ґражда, 2000. — 134 с У навчальному посібнику розглядається процес становлення суспільної допомоги на головних етапах соціально-історичного розвитку України та окремих зарубіжних країн. Представлені професіоналізація соціальної роботи, становлення її наукових основ, а також взаємозв'язок моделей соціальної політики з практичною соціальною роботою та їх сучасний розвиток в Україні. Для студентів вищих і с...

Річард Картер Опіка над дітьми: сім'я і держава. Вплив інституційної форми виховання на розвиток дітей (моніторинговий звіт)

 • формат pdf
 • размер 1.25 МБ
 • добавлен 30 мая 2011 г.
К.: Логос, 2005. - 88 с. Переклад з англійської. Моніторинговий звіт присвячений аналізу питання впливу інституційної форми виховання на розвиток дітей. У виданні досліджено процес розвитку сімейних форм опіки над дітьми у Центральній і Східній Європі й у країнах колишнього Радянського Союзу.

Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота: Теорія і практика

 • формат doc
 • размер 2.94 МБ
 • добавлен 23 февраля 2011 г.
К.: ВМУРОЛ «Україна», 2004. - 408 с. У навчальному посібнику відображено найбільш актуальні питання теорії і практики соціальної роботи, її основні принципи та методи, висвітлюються теми, що вперше включені до навчального курсу для студентів спеціальності "Соціальна робота". Розглянуто інноваційні підходи у застосуванні прийомів і засобів ведення індивідуальної та групової роботи, загальні та спеціальні технології підтримки людей, які перебувают...

Харченко С.Я., Кратінов М.С., Ваховський Л.Ц., Кратінова В.О., Песоцька О.П., Караман О.Л. Історія, теорія і практика соціальної роботи в Україні

 • формат doc
 • размер 1.98 МБ
 • добавлен 12 октября 2011 г.
Луганськ: Альма-матер, 2004. – 326 с. Книга підготовлена як науковий і навчально-методичний посібник. Науковий характер посібника визначається тим, що в ньому з певних наукових парадигм досліджується й викладається теорія феноменології соціальної роботи; навчальний аспект розкривається на основі парадигми соціальної роботи як навчальної дисципліни; методичний – з урахуванням технологічності соціальної роботи й на базі бібліографічного довідковог...