Харченко С.Я, Бєлецька І.В., Гаміна Т.С. Організація вільного часу школярів

Харченко С.Я, Бєлецька І.В., Гаміна Т.С. Організація вільного часу школярів
 • разное
 • doc
 • 1.84 МБ
 • добавлен 12.10.2011
Луганськ: Альма-матер, 2006. – 230 с.
У навчально-методичному посібнику розкриваються основи теорії і методики організації вільного часу учнівської молоді; послідовно розглядаються сутність, принципи, особливості культурно-дозвіллєвої діяльності; питання управління у сфері вільного часу; надається характеристика основним методам та формам організації вільного часу в зарубіжних країнах.
Особливу увагу звернено на гру в структурі дозвілля, яка є засобом формування духовних потреб та розкриття творчого потенціалу особливості учня; широко представлені сучасні ігрові технології.
Мета підручника – дати фахівцям мінімум необхідних знань з основних проблем сучасної організації вільного часу.
Матеріали посібника будуть корисні класним керівникам, соціальним працівникам та соціальним педагогам, класним керівникам позашкільних закладів, підліткових клубів, студентам педагогічних вищих навчальних закладів.

Смотрите также


Харченко С.Я. и др. Соціальна робота з різними категоріями клієнтів

Харченко С.Я. и др. Соціальна робота з різними категоріями клієнтів

 • разное
 • doc
 • 1018 КБ
 • добавлен 28.02.2011
Науково-навчально-методичний посібник для студентів, магістрантів, аспірантів та спеціалістів у галузі соціальної педагогіки, соціальної роботи / Харченко С. Я., Кратінов М. С., Ваховський Л. Ц., Кратінова В. О., Песоцька О. П., Караман О. Л. -Луганськ: "Альма-матер", 2003. - 198 с
За думкою авторів пропонованого посібника с...
Главацька О.Л. Менеджмент соціальної роботи

Главацька О.Л. Менеджмент соціальної роботи

 • разное
 • docx
 • 312.42 КБ
 • добавлен 13.09.2010
Курс лекцій / Главацька О. Л. - Тернопіль, ТДПУ, 2009. - 65 c.
Менеджмент соціальної роботи як різновид соціального управління.
Організація в менеджменті соціальної роботи.
Історія та теорія менеджменту соціальної роботи.
Система менеджменту соціальної роботи.
Об’єкт та суб’єкт менеджменту соціальної роб...
Харченко С.Я., Кратінов М.С., Ваховський Л.Ц., Кратінова В.О., Песоцька О.П., Караман О.Л. Історія, теорія і практика соціальної роботи в Україні

Харченко С.Я., Кратінов М.С., Ваховський Л.Ц., Кратінова В.О., Песоцька О.П., Караман О.Л. Історія, теорія і практика соціальної роботи в Україні

 • разное
 • doc
 • 1.98 МБ
 • добавлен 12.10.2011
Луганськ: Альма-матер, 2004. – 326 с.
Книга підготовлена як науковий і навчально-методичний посібник. Науковий характер посібника визначається тим, що в ньому з певних наукових парадигм досліджується й викладається теорія феноменології соціальної роботи; навчальний аспект розкривається на основі парадигми соціальної роботи ...
Ромат Є.В., Стрєлковська А.А. Організація та проведення соціальної рекламно-інформаційної кампанії

Ромат Є.В., Стрєлковська А.А. Організація та проведення соціальної рекламно-інформаційної кампанії

 • разное
 • pdf
 • 879.84 КБ
 • добавлен 21.03.2011
Даний методичний посібник містить рекомендації щодо психологічних особливостей створення, розповсюдження соціальних рекламних матеріалів та оцінки їх ефективності; розглядає аспекти медіапланування, організації та проведення соціальних рекламно-інформаційних кампаній в умовах українського медіа-простору і розрахований для студен...
Омельченко С.О. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

Омельченко С.О. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

 • разное
 • doc
 • 3.45 МБ
 • добавлен 28.01.2010
Монографія, 2007. - 352 с.
У монографії подано сутнісну характеристику відкритої соціально-педагогічної системи взаємодії соціальних інститутів суспільства, спрямованих на формування здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Запропоновано концептуальну модель взаємодії соціальних інститутів на регіо...
Ягодка А.Г. Социальная инфраструктура и политика

Ягодка А.Г. Социальная инфраструктура и политика

 • разное
 • doc
 • 402.09 КБ
 • добавлен 03.10.2010
Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 212 с.

Розкриваються основні положення соціальної інфраструктури та політики в перехідний період до ринкових відносин, організація, прогнозування, дер-жавне регулювання соціальної сфери і методи розрахунку її показників.
Для слухачів магістерської програми, викладачів, а також ти...
Чемерис А.Т Організація діяльності служб зайнятості

Чемерис А.Т Організація діяльності служб зайнятості

 • разное
 • pdf
 • 448.35 КБ
 • добавлен 16.09.2010
Конспект лекцій. -К.: МАУП, 2003 - 120с.: іл. - Бібліогр.: с.113-116.

У пропонованому конспекті лекцій на основі сучасного законодавства України про зайнятість розкриваються мета, завдання та основні напрямки діяльності державної служби зайнятості як централізованого органу виконавчої влади, що відповідає за реалізацію ...
Організація психологічної реабілітації дітей-інвалідів. Методичний посібник

Організація психологічної реабілітації дітей-інвалідів. Методичний посібник

 • разное
 • doc
 • 218 КБ
 • добавлен 24.07.2010
(На укр. яз. ). - К.: Міністерство праці та соціальної політики України. Затверджено на засіданні Методичної ради з питань реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів 28.05.2008 р. – 28 с.
Краткое содержание:
Общие положения. Психологическая реабилитация ребенка-инвалида.
Первый этап: диагностика психологического разви...
Аналитический вестник Совета Федерации 2012 №04 (447)

Аналитический вестник Совета Федерации 2012 №04 (447)

 • разное
 • doc
 • 1.89 МБ
 • добавлен 08.02.2012
Москва, Январь, 2012. - 81 с.
Партнерство государства и гражданского общества в обеспечении доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.

Предлагаемый Аналитический вестник приурочен к «правительственному часу» 310 заседания Совета Федерации
1 февраля 2012 года, на который вынесен вопрос «О ходе и за...
Звєрєва І.Д., Петрочко Ж.В. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації

Звєрєва І.Д., Петрочко Ж.В. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації

 • разное
 • pdf
 • 5.26 МБ
 • добавлен 02.04.2011
Навч. -метод. комплекс / Автор. -упоряд.: О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, З. П. Кияниця, В. О. Кузьмінський та інш. / За заг. ред.: І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко – К.: Фенікс, 2007. - 528 с.

Зміст
Вступ
Теоретико-методологічні основи організації роботи інтегрованих соціальних служб
Характеристика соціальної...