• формат doc
 • размер 1.84 МБ
 • добавлен 12 октября 2011 г.
Харченко С.Я, Бєлецька І.В., Гаміна Т.С. Організація вільного часу школярів
Луганськ: Альма-матер, 2006. – 230 с.
У навчально-методичному посібнику розкриваються основи теорії і методики організації вільного часу учнівської молоді; послідовно розглядаються сутність, принципи, особливості культурно-дозвіллєвої діяльності; питання управління у сфері вільного часу; надається характеристика основним методам та формам організації вільного часу в зарубіжних країнах.
Особливу увагу звернено на гру в структурі дозвілля, яка є засобом формування духовних потреб та розкриття творчого потенціалу особливості учня; широко представлені сучасні ігрові технології.
Мета підручника – дати фахівцям мінімум необхідних знань з основних проблем сучасної організації вільного часу.
Матеріали посібника будуть корисні класним керівникам, соціальним працівникам та соціальним педагогам, класним керівникам позашкільних закладів, підліткових клубів, студентам педагогічних вищих навчальних закладів.
Смотрите также

Аналитический вестник Совета Федерации 2012 №04 (447)

 • формат doc
 • размер 1.89 МБ
 • добавлен 08 февраля 2012 г.
Москва, Январь, 2012. - 81 с. Партнерство государства и гражданского общества в обеспечении доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. Предлагаемый Аналитический вестник приурочен к «правительственному часу» 310 заседания Совета Федерации 1 февраля 2012 года, на который вынесен вопрос «О ходе и задачах реализации государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы в субъектах Российской Федерации». Цель вестника – показать важн...

Главацька О.Л. Менеджмент соціальної роботи

 • формат docx
 • размер 312.42 КБ
 • добавлен 13 сентября 2010 г.
Курс лекцій / Главацька О. Л. - Тернопіль, ТДПУ, 2009. - 65 c. Менеджмент соціальної роботи як різновид соціального управління. Організація в менеджменті соціальної роботи. Історія та теорія менеджменту соціальної роботи. Система менеджменту соціальної роботи. Об’єкт та суб’єкт менеджменту соціальної роботи. Особливості менеджменту соціальної служби для молоді. Супервізія та менеджмент соціальної роботи. Проектування як специфічний інстру...

Звєрєва І.Д., Петрочко Ж.В. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації

 • формат pdf
 • размер 5.26 МБ
 • добавлен 02 апреля 2011 г.
Навч. -метод. комплекс / Автор. -упоряд.: О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, З. П. Кияниця, В. О. Кузьмінський та інш. / За заг. ред.: І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко – К.: Фенікс, 2007. - 528 с. Зміст Вступ Теоретико-методологічні основи організації роботи інтегрованих соціальних служб Характеристика соціальної роботи як професійної діяльності Захист прав дитини як пріоритетний напрям соціальної роботи Гейткіпінг як нова філософія, концепція та мех...

Омельченко С.О. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

 • формат doc
 • размер 3.45 МБ
 • добавлен 28 января 2010 г.
Монографія, 2007. - 352 с. У монографії подано сутнісну характеристику відкритої соціально-педагогічної системи взаємодії соціальних інститутів суспільства, спрямованих на формування здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Запропоновано концептуальну модель взаємодії соціальних інститутів на регіональному рівні. Викладено сучасні теоретико-методологічні підходи до формування здорового способу життя школярів. Розкрито с...

Організація психологічної реабілітації дітей-інвалідів. Методичний посібник

 • формат doc
 • размер 218 КБ
 • добавлен 24 июля 2010 г.
(На укр. яз. ). - К.: Міністерство праці та соціальної політики України. Затверджено на засіданні Методичної ради з питань реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів 28.05.2008 р. – 28 с. Краткое содержание: Общие положения. Психологическая реабилитация ребенка-инвалида. Первый этап: диагностика психологического развития ребенка-инвалида. Второй этап: Мероприятия по психологической коррекции ребенка-инвалида. Психологическое консультирование. Псих...

Ромат Є.В., Стрєлковська А.А. Організація та проведення соціальної рекламно-інформаційної кампанії

 • формат pdf
 • размер 879.84 КБ
 • добавлен 21 марта 2011 г.
Даний методичний посібник містить рекомендації щодо психологічних особливостей створення, розповсюдження соціальних рекламних матеріалів та оцінки їх ефективності; розглядає аспекти медіапланування, організації та проведення соціальних рекламно-інформаційних кампаній в умовах українського медіа-простору і розрахований для студентів та практиків соціальної сфери. ЗМІСТ. Вступ. 1. Характеристики соціальної рекламно-інформаційної кампанії. Поняття с...

Харченко С.Я. и др. Соціальна робота з різними категоріями клієнтів

 • формат doc
 • размер 1018 КБ
 • добавлен 28 февраля 2011 г.
Науково-навчально-методичний посібник для студентів, магістрантів, аспірантів та спеціалістів у галузі соціальної педагогіки, соціальної роботи / Харченко С. Я., Кратінов М. С., Ваховський Л. Ц., Кратінова В. О., Песоцька О. П., Караман О. Л. -Луганськ: "Альма-матер", 2003. - 198 с За думкою авторів пропонованого посібника сучасна теорія і практика соціальної роботи в Україні "страждає" відсутністю конкретних розробок у галузі соціальної роботи з...

Харченко С.Я., Кратінов М.С., Ваховський Л.Ц., Кратінова В.О., Песоцька О.П., Караман О.Л. Історія, теорія і практика соціальної роботи в Україні

 • формат doc
 • размер 1.98 МБ
 • добавлен 12 октября 2011 г.
Луганськ: Альма-матер, 2004. – 326 с. Книга підготовлена як науковий і навчально-методичний посібник. Науковий характер посібника визначається тим, що в ньому з певних наукових парадигм досліджується й викладається теорія феноменології соціальної роботи; навчальний аспект розкривається на основі парадигми соціальної роботи як навчальної дисципліни; методичний – з урахуванням технологічності соціальної роботи й на базі бібліографічного довідковог...

Чемерис А.Т Організація діяльності служб зайнятості

 • формат pdf
 • размер 448.35 КБ
 • добавлен 16 сентября 2010 г.
Конспект лекцій. -К.: МАУП, 2003 - 120с.: іл. - Бібліогр.: с.113-116. У пропонованому конспекті лекцій на основі сучасного законодавства України про зайнятість розкриваються мета, завдання та основні напрямки діяльності державної служби зайнятості як централізованого органу виконавчої влади, що відповідає за реалізацію державної політики у сфері зайнятості. Наводиться зміст основних нормативних документів, що стосуються діяльності служби зайнято...

Ягодка А.Г. Социальная инфраструктура и политика

 • формат doc
 • размер 402.09 КБ
 • добавлен 03 октября 2010 г.
Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 212 с. Розкриваються основні положення соціальної інфраструктури та політики в перехідний період до ринкових відносин, організація, прогнозування, дер-жавне регулювання соціальної сфери і методи розрахунку її показників. Для слухачів магістерської програми, викладачів, а також тих, хто бажає поповнити свої знання в соціальній сфері. Вступ Соціальна сфера: склад та призначення Суть соціальної сфери, її інфрас...