• формат doc
 • размер 1.73 МБ
 • добавлен 14 июля 2011 г.
Цюрупа М.В., Ясинська B.C. Основи сучасної політології
Підручник для студентів ВУЗів. - К.: Кондор, 2009. - 354 с.
Підручник з основ сучасної політології органічно поєднує політологічні знання теоретико-методологічного рівня та конкретно-наукові політологічні погляди на засади формування та реалізації політики держави. У ньому розкривається зміст політологічних поглядів мислителів Сходу і Заходу, видатних політичних діячів сучасності на проблеми держави і влади; висвітлюються основи теорії політики, подається аналіз поточної світової та державної політики України останніх років, у тому числі модерної воєнної політики.
Підручник призначений для студентів Академії, ВНЗів, а також всім тим, хто цікавиться проблемами формування та реалізації сучасної політики держави.
ЗМІСТ.
Політологія в структурі політичного знання. Політологія як наука і навчальна дисципліна.
Основні етапи становлення і розвитку політичних поглядів і концепцій (доктрин).
Політичне буття суспільства.
Політика як суспільно-історичне явище: типологія, структура і зміст.
Політична свідомість та її складові. Політичні ідеології сучасності.
Політична система суспільства, її функціонування та вплив на характер суспільно-політичних відносин.
Держава - суб'єкт політики, інститут політичної системи суспільства.
Партії у політичній системі суспільства. Спектр політичних партій сучасної України.
Демократія. Громадянське суспільство. Правова держава.
Поняття політичного лідерства. Керівник та політичний лідер.
Політологічний аналіз війни та миру, сучасних форм соціального насильства.
Політична культура громадян в демократичній державі.
Геополітичні та міжнародно-політичні концепції нового світового порядку.
Похожие разделы
Смотрите также

Зінчина О.Б., Клименко Г.Т., Кудрявцев О.Ю., Радіонова Л.О., Толстенко С.М. Методичні вказівки і плани практичних занять з політології

Практикум
 • формат pdf
 • размер 565.74 КБ
 • добавлен 18 декабря 2011 г.
Х.: ХНАМГ, 2009. – 64 с. Для студентів 2-4 курсів всіх спеціальностей і форм навчання). Політологія як навчальна дисципліна постала у вузівських програмах лише в останнє десятиліття. Тепер це вже далеко не екзотична, як було на перших порах, дисципліна, а обов’язковий компонент. Вона з великими труднощами освоюється на освітніх теренах, що зумовлено передусім дефіцитом кваліфікованих викладацьких кадрів, ґрунтовних підручників, посібників, інших...

Панов М.І. та ін. Політологія

 • формат djvu
 • размер 6.51 МБ
 • добавлен 09 марта 2011 г.
Підручник для студентів юридичних спеціальних вищих навчальних закладів. / М. І. Панов (керівник авторського колективу), Л.M. Герасіна, В. С. Журавський та ін. 2-ге видання, перероблене і доповнене К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. — 520 с. Підручник розкриває зміст сучасної політологічної науки як навчальної дисципліни: визначає систему категорій і понять, предмет і методи, закономірності та функції політології. У книзі викладені осно...

Політологія - Узагальнюючий підручник

 • формат doc
 • размер 178.52 КБ
 • добавлен 10 июня 2010 г.
Автор неизвестен. Узагальнюючий підручник. Зміст підручника: 1. Предмет, метод, функції політології і структура політології 2. Становлення і pозвиток сучасної політології 3. Історія політичних теорій. Політичні вчення Стародавнього світу 4. Головні досягнення політичної думки від Середньовіччя до Нового часу 5. Головні риси політичної думки Росії 6. Головні етапи розвитку ПДУ: 3.1 Генеза ідей з прадавніх часів до ХІХ ст. 7. Політичні концепції ук...

Радіонова Л.О., Толстенко С.М., Зінчина О.Б. та ін. Методичні рекомендації з вивчення політології і виконання контрольних робіт

Практикум
 • формат pdf
 • размер 642.78 КБ
 • добавлен 20 декабря 2011 г.
Х.: ХНАМГ, 2009. – 76 с. Для студентів 2-4 курсу заочної форми навчання. Політологія як навчальна дисципліна постала у вузівських програмах лише в останнє десятиріччя. Тепер це вже далеко не екзотична, як було на перших порах, дисципліна, а обов’язковий компонент. Її з великими труднощами освоюють на освітніх теренах, що зумовлено, передусім, дефіцитом кваліфікованих викладацьких кадрів, ґрунтовних підручників, посібників, інших видань. Але акт...

Северинюк В.М. Політологія

 • формат docx
 • размер 100.46 КБ
 • добавлен 04 сентября 2010 г.
Збірник тестів. Запоріжжя: ГУ ЗІДМУ, 2006. – 56 с. Методичні пояснення, сутність, місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства іісторія політичних вчень політика як суспільне явище політична діяльність і влада політична система суспільства, її інститут держава як базовий інститут політичної системи. політичний режим політичні партії та виборчі системи політична культура та політична соціалізація політичне лідерство політичн...

Скорик М.М. Основи теорії гендеру

 • формат pdf
 • размер 2.01 МБ
 • добавлен 01 марта 2011 г.
Навчальний посібник. – К.: К. І. С. , 2004. – 536 с. Редакційна колегія посібника: Агеєва В. П., д-р філол. наук, професор Кобелянська Л. С., канд. філос. наук, доцент Скорик М. М., канд. філос. наук Відповідальний редактор: Скорик М. М., канд. філос. наук Навчальний посібник Основи теорії ґендеру спрямований на те, щоб цілісно й у систематизованій формі подати основні поняття, структуру й тематику ґендерних досліджень як предмета міждисципліна...

Урін О.В. Тестові завдання з політології

 • формат doc
 • размер 94 КБ
 • добавлен 28 августа 2011 г.
Авторські тестові завдання з політології до першого модулю охоплюють перші шість тем : від загальної теорії, історії політичних вчень до теоретичних положень середнього рівня, які розкривають основні форми організації державної влади, ознаки правової держави, громадянського суспільства, демократії та особливості їх сучасних проявів. Тестовий контроль оцінки знань з політології до другого модулю охоплює питання порівняльної та практичної політолог...

Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Політологія

 • формат pdf
 • размер 730.15 КБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
Навчальний посібник. Видання 2-е, перероблене та доповнене. – К.: Видавництво Фірма ІНКОС, Центр учбової літератури, 2007. – 288 с. Навчальний посібник є систематичним викладенням теоретичних і практичних проблем політики. Він написаний з урахуванням сучасної зарубіжної та вітчизняної політологічної думки. Розглядаються вузлові проблеми політології, що стосуються ролі політичної влади, її призначення і завдань, політичної системи, політичних інс...

Юрій М.Ф. Основи політології

 • формат pdf
 • размер 1.56 МБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Юрій М. Ф. Основи політології: Навч. посібник. — К.: Кондор, 2003. — 340 с. У посібнику розглядаються найбільш важливі проблеми сучасної політичної науки, її специфіка й пізнавальні засоби. На базі широкого використання зарубіжної та вітчизняної літератури аналізуються такі категорії як влада, держава, партії, групи інтересів, політичні еліти, лідерство й культура. Дається характеристика понять: демократія, тоталітаризм і авторитаризм. Досліджуют...

Юрій М.Ф. Політологія

 • формат doc
 • размер 1.73 МБ
 • добавлен 19 сентября 2010 г.
Київ Дакор 2006 Мета даного підручника - ознайомити студентів і всіх, хто цікавиться політичною проблематикою, з основами сучасної політичної науки і демок-ратичної культури. Він орієнтований на реальні потреби України у політичній освіті громадян. Автор намагався познайомити читача з основами сучасної політичної теорії і в той же час сконцентрувати увагу на найбільш нагальних в українських умовах проблемах: демократизації і модернізації суспіль...