• формат djvu
 • размер 6.3 МБ
 • добавлен 04 февраля 2012 г.
Гогвуд Б., Ганн Л. Аналіз політики для реального світу
Київ, 2004
У киїіжці британських викладачів, фахівців у сфері державної політики Б. Гогвуда та Л. Гана розглянуто такі питання, як види державної політики, методи встановлення та досягнення цілей державної політики, проаналізовано різні етапи процесу політики. Автори
розмежовують головні та другорядні проблеми політики, надаючи пріоритетності нагальним проблемам громадського життя. Теоретичні міркування доповнено прикладами, узятими з життя різних організацій — шкіл, лікарень, центральних та місцевих органів влади.
Книжка становитиме інтерес для політиків, державних службовців, викладачів і студентів
економічних та гуманітарних вузів.

Інтелектуальна структура даного курсу
Аналіз у процесі політики
Зв'язки між етапами
Аналіз державної політики
Чи означає аналіз політики щось нове?
Різне використання слова "політика"
Визначення державної політики
Аналіз державної політики з позицій процесу .
Різні способи використання терміна "аналіз політики"
Характеристики аналізу політики
Застереження
Спрямування політики
Коріння орієнтирів політики
Сучасний статус аналізу політики
Внутрішній ворог: перспективи аналізу політики
, Моделі вироблення політики
Типи й способи використання моделей
Моделі ідеального типу "раціонального" творення політики
Описові моделі вироблення політики
Приписові моделі вироблення політики
Підхід до аналізу політики з позицій випадковості
Моделі державної політики та аналізу політики
Зміст
Частина II
Пошук проблеми
Важливість пошуку проблеми
Формування порядку денного на практиці
Аргументи на користь (і проти) активнішого пошуку проблеми
Характерні риси пошуку проблем у державному секторі
Потреби в інформації та пошук проблем
Методи активнішого пошуку проблеми
Інституційне середовище активного пошуку проблеми
Фільтрація проблеми
Ключова роль фільтрації проблеми
Фільтрація проблеми на різних організаційних рівнях
Критерії фільтрації проблеми
Процедури фільтрації проблеми
Визначення проблеми
Процес визначення проблеми
Чому визначення проблеми є важливою і складною справою
Цінності у виробленні політики та визначенні проблеми
Чи можна "поліпшити" визначення проблеми?
Підходи до визначення проблеми
Прогнозуван
Підхід до прогнозування з позицій аналізу політики
Проблеми прогнозування
Види прогнозування
Екстраполяція
Судженневі методи
Методи моделювання
Морфологічний аналіз
Політична роль прогнозування
Прогнозування і планування політики
Цілі та пріоритети
Центральний характер цілей
Цілі як ключовий, однак проблематичний елемент в організаційному аналізі
Реалістичний підхід до встановлення цілеq
Контрольний список питань з приводу цілей.
Визначення пріоритетності цілей
Аналіз варіантів
Що означає аналіз варіантів?
Виявлення та генерування варіантів
Виявлення варіантів
Оцінка та порівняння варіантів
Методи операційного дослідження й аналізу рішень
Економічний, фінансовий та бюджетний види аналізу
Інформування клієнта про варіанти
Упровадження
Упровадження як складова вироблення
і творення політики
Чому "досконалого впровадження" не буває
"Верхньо-низова" перспектива?
Підходи до впровадження
Оцінювання
Потреба в оцінюванні політики
Моніторинг
Проблеми аналізування впливу державної політики
Методи систематичного оцінювання
Хто має здійснювати оцінювання?
Споживання та використання результатів оцінювання
Політика наступництва і припинення
Закінчення процесу політики
Види політики припинення і наступництва
Чим політика наступництва відрізняється від політики інновації
Труднощі у проведенні політики припинення
Допоміжні засоби у забезпеченні наступництва і припинення
Необхідність передбачення майбутнього
наступництва або припинення
Проблеми, що виникають при плануванні
політики наступництва і припинення
Стратегії, що передбачають простіше впровадження
політики наступництва і припинення
Застереження
Частина III
Аналіз політики для реального світу
Аналіз політики
Політичне середовище аналізу
Політика й аналіз
Політика аналізу
Практичний аналіз політики
Похожие разделы
Смотрите также

Афонін Е.А., Бережний Я.В., Валевський О.Л. та ін. Концептуальні засади взаємодії політики й управління

 • формат pdf
 • размер 1.92 МБ
 • добавлен 20 октября 2011 г.
Навч. посіб. / авт. кол. : Е. А. Афонін, Я. В. Бережний, О. Л. Валевський та ін. ; за заг. ред. В. А. Ребкала, В. А. Шахова, В. В. Голубь, В. М. Козакова. - К. : НАДУ, 2010. - 300 с. У навчальному посібнику висвітлюються проблеми розвитку політичних процесів в Україні, здійснюється аналіз взаємозв'язку і взаємодії політики й управління, визначаються шляхи та механізми їх удосконалення і посилення. В основу навчального посібника покладено результ...

Бородінов В.Д. Етнополітологія

 • формат pdf
 • размер 20.9 МБ
 • добавлен 24 сентября 2011 г.
Навчальний посібник. – Донецьк, 2008. – 320 с. Актуальність, сутність та особливості етнополітологї. Становлення і розвиток етнополітології як науки і учбової дисципліни. Основні методологічні підходи та методи етнополітології. Ґенеза політичних вчень Давнього світу Епохи Відродження і Освіти і їх значущість для розвитку етнополітичної думки. Подальший розвиток етнополітичних ідей в XIX столітті. Ґенеза наукових поглядів на проблему етносу. Сутні...

Кілієвич О.І., Тертичка В.В. Аналіз державної політики в Україні: навчальна дисципліна, сфера професійної діяльності, галузь прикладних досліджень

 • формат pdf
 • размер 1019.43 КБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
Збірка документів і матеріалів / Укл. О. І. Кілієвич, В. В. Тертичка. - К.: "К. І. С. ", 2004. - 210 с. Аналіз державної політики - це комплекс процедур, що стосуються вироблення рекомендацій органам влади про найкращий серед можливих курс дій - державну політику в цілому та її окремі складові частини, а також питань оцінювання, моніторингу результатів і наслідків виконання державних рішень з метою покращення показників суспільного розвитку.

Окремі роботи в рамках курсу Аналіз політики підготовані учасниками Програми стажування у Верховній Раді України та центральних органах виконавчої влади України у 2008-2009рр

 • формат pdf
 • размер 1.55 МБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
Окремі роботи в рамках курсу "Аналіз політики" підготовані учасниками Програми стажування у Верховній Раді України та центральних органах виконавчої влади України у 2008-2009рр.- К.: ПСПІІ, 2010.- 68 с. Мета програми – надати молодим фахівцям, громадянам України, можливість взяти безпосередню участь у законодавчому процесі та процесах прийняття державних рішень, набути досвіду роботи в органах законодавчої та виконавчої влад і, таким чином, створ...

Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні

 • формат djvu
 • размер 15.06 МБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. — 750 с. У цій книзі систематизовано наукову парадигму державної політики, розкрито зміст, принципи й методологію її аналізу. Змістові та структурно-функціональні особливості державної політики розглядаються в контексті визначення умов і динаміки державно-політичних процесів, оцінювальних підходів та демократичних перспектив суспільного розвитку. Книга викличе зацікавлення у аналітиків, експертів,...

Тертичка В.В. Державна політика: аналіз і впровадження в Україні

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 61.87 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Авторефератна здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. Автореферат систематизовано наукову парадигму аналізу державної політики, обґрунтовано доцільність виділення її в окремий, перспективний напрям наукового дослідження, розкрито зміст, принципи й методологію аналізу дер...

Цюрупа М.В., Ясинська B.C. Основи сучасної політології

 • формат doc
 • размер 1.73 МБ
 • добавлен 14 июля 2011 г.
Підручник для студентів ВУЗів. - К.: Кондор, 2009. - 354 с. Підручник з основ сучасної політології органічно поєднує політологічні знання теоретико-методологічного рівня та конкретно-наукові політологічні погляди на засади формування та реалізації політики держави. У ньому розкривається зміст політологічних поглядів мислителів Сходу і Заходу, видатних політичних діячів сучасності на проблеми держави і влади; висвітлюються основи теорії політики,...

Шубін С.П. Політичний маркетинговий аналіз: метод, теорія, практика

 • формат djvu
 • размер 26.57 МБ
 • добавлен 27 марта 2010 г.
Шубін С. П. Політичний маркетинговий аналіз: метод, теорія, практика. – К.: Ґенеза. – 2007. – 112 с. У монографії висвітлена сутність політичного маркетингу. Запропонована інноваційна система підходу до дослідження світу політики методом політичного маркетингового аналізу як невідємної частини й інструменту політичного маркетингу. Показано, як на основі данних, що отримані в результаті політичного маркетингового аналізу політичних процесів, дій...

Янґ Е., Куінн Л. Як написати дієвий аналітичний документ у галузі державної політики

 • формат pdf
 • размер 2.79 МБ
 • добавлен 23 февраля 2010 г.
Практичний посібник для радників з державної політики у Центральній і Східній Європі / Пер. з англ. С. Соколик. Наук. ред. пер. О. Кілієвич. – К.: К. І. С. , 2003. – 120 с Книга є практичним посібником для написання різноманітних аналітичних документів – доповідей, аналітичних записок, як у сфері дослідження державної політики, так і в області аналізу і вироблення політики. Це видання представляє нову прикладну науку – науку про державну політик...

Яременко В.І. Зовнішня політика України

 • формат pdf
 • размер 1.09 МБ
 • добавлен 10 мая 2011 г.
Курс лекцій. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 105 с. Лекції відповідають програмі вивчення спеціальних дисциплін і містять матеріал, який умовно поділяється на кілька взаємопов’язаних складових: зовнішньополітичний потенціал та засади зовнішньої політики України; аналіз здобутків, тенденцій, закономірностей та перспектив зовнішньої політики нашої держави; подальші шляхи забезпечення національних інтересів України у міжнародних відносинах. Рекомендує...