• формат djvu
 • размер 26.57 МБ
 • добавлен 27 марта 2010 г.
Шубін С.П. Політичний маркетинговий аналіз: метод, теорія, практика
Шубін С. П. Політичний маркетинговий аналіз: метод, теорія, практика. – К.: Ґенеза. – 2007. – 112 с.

У монографії висвітлена сутність політичного маркетингу. Запропонована інноваційна система підходу до дослідження світу політики методом політичного маркетингового аналізу як невідємної частини й інструменту політичного маркетингу. Показано, як на основі данних, що отримані в результаті політичного маркетингового аналізу політичних процесів, дій й подій будуються якісні політичні прогнози.
Для студентів вищих закладів, аспірантів, політологів, а також для всіх, хто цікавиться методами політичної аналітики та прогнозування.
Похожие разделы
Смотрите также

Висоцький О.Ю. Технології легітимації політичної влади: теорія та практика (анонс книги)

 • формат pdf
 • размер 774.58 КБ
 • добавлен 09 марта 2011 г.
Висоцький О. Ю. Технології легітимації політичної влади: теорія та практика: монографія / О. Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Пороги, 2010. – 318 с. На основі численної зарубіжної та вітчизняної наукової літератури розглядаються технології легітимації політичної влади як ефективні практики забезпечення її суспільного визнання, розкриваються особливості та закономірності їх застосування, аналізуються шляхи та чинники оптимізації використання тех...

Панов М.І. та ін. Політологія

 • формат djvu
 • размер 6.51 МБ
 • добавлен 09 марта 2011 г.
Підручник для студентів юридичних спеціальних вищих навчальних закладів. / М. І. Панов (керівник авторського колективу), Л.M. Герасіна, В. С. Журавський та ін. 2-ге видання, перероблене і доповнене К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. — 520 с. Підручник розкриває зміст сучасної політологічної науки як навчальної дисципліни: визначає систему категорій і понять, предмет і методи, закономірності та функції політології. У книзі викладені осно...

Політологія - Узагальнюючий підручник

 • формат doc
 • размер 178.52 КБ
 • добавлен 10 июня 2010 г.
Автор неизвестен. Узагальнюючий підручник. Зміст підручника: 1. Предмет, метод, функції політології і структура політології 2. Становлення і pозвиток сучасної політології 3. Історія політичних теорій. Політичні вчення Стародавнього світу 4. Головні досягнення політичної думки від Середньовіччя до Нового часу 5. Головні риси політичної думки Росії 6. Головні етапи розвитку ПДУ: 3.1 Генеза ідей з прадавніх часів до ХІХ ст. 7. Політичні концепції ук...

Полторак В.А. Маркетинговий підхід до аналізу та проектуванню соціальних змін в українському суспільстві

 • формат doc
 • размер 12.86 КБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
Наукові студії Львівського Соціологічного Форуму "Багатовимірні простори сучасних соціальних змін", збірник наукових праць. - Львів 2008 - С. 90-93. Маркетинговий підхід до аналізу і проектування соціальних змін в українському суспільстві. У статті розглядаються практика і перспективи використання соціального маркетингу в аналізі та проектуванні змін в соціальній сфері суспільства. Аналізуються різні типи і різновиди соціального маркетингу (полі...

Романюк А. (упорядн.), Скочиляс Л. (упорядн.) Політичний процес в Україні у 2004 році: регіональні аспекти

 • формат pdf
 • размер 2.07 МБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Матеріали конференції, Львів, 12 лютого 2005 р. )/ Упоряд. Романюк А., Скочиляс Л. – Львів: ЦПД, 2005. – 152 стор. Політичний процес є складним та багатовимірним феноменом. Зазначимо, що в українській політичній науці закладені, на нашу думку, лише початки концептуальних засад аналізу політичного процесу як у цілому, так і його структурних елементів. Оскільки предметом аналізу є політичний процес в Україні в 2004 році, то в даному контексті відз...

Старикова О. Теоретичні основи інституціонального дослідження політичного класу

Статья
 • формат doc
 • размер 59.5 КБ
 • добавлен 13 февраля 2011 г.
// Освіта регіону. - №3 від 9.2010. Стаття присвячена дослідженню виникнення та сутності політичного класу, який відіграє важливу роль у досягненні політичної стабільності та соціально - позитивної спрямованості політичних процесів. Основу наукового дослідження становить теоретичне окреслення меж застосування понять «клас», «еліта» та «лідерство». Ключові слова: політичний процес, політичний клас, еліта, лідерство.

Таблиця: Порівняльний аналіз політичних режимів

Справочник
 • формат doc
 • размер 8.33 КБ
 • добавлен 06 декабря 2011 г.
Порівняльний аналіз політичних режимів: Тоталітаризм, Авторитаризм,Демократія

Тертичка В.В. Державна політика: аналіз і впровадження в Україні

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 61.87 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Авторефератна здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. Автореферат систематизовано наукову парадигму аналізу державної політики, обґрунтовано доцільність виділення її в окремий, перспективний напрям наукового дослідження, розкрито зміст, принципи й методологію аналізу дер...

Щедрова Г.П., Барановський Ф.В., Новакова О.В., Пашина Н.П. Основи політології: Навчальний посібник

 • формат doc
 • размер 216.4 КБ
 • добавлен 23 марта 2010 г.
Навчальний посібник. Луганськ: вид-во Сну ім. В. Даля, 2005. 170с. Предмет і методологія науки про політику. Історія політичної думки. Історія політичної думки України. Політична система суспільства. Політична влада та механізм її функціонування. Політичний режим. Демократія як форма організації політичного життя. Держава як основний політичний інститут. Політичні партії та партійні системи. Громадянське суспільство. Політична культура: Підходи...

Якубін О.Л. До концептуалізації поняття політичного часу

 • формат pdf
 • размер 189.3 КБ
 • добавлен 29 января 2010 г.
Якубін О. Л. До концептуалізації поняття політичного часу. Ця стаття була опублікована у Віснику Київського університету, випуск № 90 за 2008 рік. У даній статті політичний час охарактеризовано, як необхідну складову сучасного політичного знання. В ній висвітлено такі три основні теми. (1) Типові наявні дефініції політичного часу. (2) Власне авторське визначення та розуміння політичного часу. (3) Політичній час та його можливі імплікації в сучас...