Дисертация
 • формат rtf
 • размер 27.75 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Ліхацька Н.М. Війна та мир як феномени історичного процесу (соціально-філософський аналіз)
Автореферат дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Донецький національний університет. – Донецьк, 2007.

Автореферат присвячено соціально-філософському аналізу війни і миру як феноменів історичного процесу. Дослідження охоплює коло питань, пов'язаних з трансформацією даних феноменів, їх взаємодією і взаємообумовленістю на початку нового тисячоліття. Акцентована увага на необхідності врахування конкретної історичної епохи, а також соціально-політичної та економічної ситуації в дослідженні проблем війни і миру.
Запропоновані нові концептуальні підходи щодо класифікації воєн за допомогою узагальнення, переосмислення поглядів зарубіжних і вітчизняних філософів. Досліджуються методологічні проблеми джерел виникнення воєн і особливості їх прояву в умовах світу, що трансформується. Розглянуті основні зміни в характері війн на сучасному етапі розвитку суспільства.
На основі соціально-філософського аналізу основних тенденцій розвитку суспільства в епоху глобалізму доводиться необхідність єднання людини і людства в боротьбі за мир. Значне місце в роботі займає дослідження феномена миру як пріоритетної цінності сучасного суспільства. Акцентована увага на необхідності утвердження і вдосконалення принципів мирного співіснування з урахуванням нових загроз і викликів сучасності. Запропоновані принципи, які можуть служити теоретичною основою для вироблення загальної культури миру в сучасному суспільстві.
Ключові слова: війна, мир, глобальні проблеми, глобалізація, мирне співіснування, трансформація суспільства.
Похожие разделы
Смотрите также

Буслинський В.А. Філософія - курс лекцій

 • формат doc
 • размер 1013.5 КБ
 • добавлен 31 января 2011 г.
Філософія, її сутність, особливості та функції Філософія як мудрість. Філософія як форма суспільної свідомості. Особливості філософського знання. Предмет філософії. Альтернативні способи осмислення проблем буття. Діалектика і метафізика. Філософія і світогляд. Філософія і наука. Філософія і релігія. Філософія і право. Функції філософії. Історичний розвиток світової філософії Антична філософія. Філософія Середньовіччя (XIII – XV ст. ). Філософія е...

Гейко С.М. Іронія як культурна універсалія: філософський аналіз

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 33.56 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Автореферат дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04. – філософська антропологія, філософія культури. – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, 2007. Автореферат присвячена філософському вивченню поняття „іронія, яке запропоновано розглядати як фігуру тексту культури, що репрезентує підміну наявного сенсу прихованим, фіксує порушення звичного сприйняття або комун...

Герасимчук А.А. Курс лекций з філософії

 • формат pdf
 • размер 1.04 МБ
 • добавлен 21 сентября 2011 г.
Навчальний посібник, 3-тє видання.–К.: Видатництво Європейського університету, 2005.–422с. У навчальному посібнику в стислій формі викладено актуальні проблеми історико-філософського процесу та основні напрями сучасної європейської, зокрема й української філософії, а також онтологічні проблеми сучасності, проблеми філософської антропології та теорії пізнання, філософські питання управління суспільством в їх історичному розвитку, питання взаємоді...

Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М., Требін М.П. та ін. Основи філософських знань

 • формат pdf
 • размер 5.38 МБ
 • добавлен 21 апреля 2011 г.
Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. - 1028 с. ISBN 978-966-364-726-5 У підручнику автори не тільки намагалися реалізувати ідеї пізнання світу і особи, але й виходили із того, що філософія — форма суспільної свідомості, що має свою специфіку, предмет, категорії і методи пізнання. Підручник ставить за мету надати допомогу всім, хто цікавиться сучасним становищем і розвитком філософії, логіки, етики та естетики, основ релігієзнавства,...

Губар О.М. Філософія: інтерактивний курс лекцій

 • формат pdf
 • размер 1.3 МБ
 • добавлен 19 марта 2010 г.
Навч. посібник У навчальному посібнику втілені основні проблеми курсу філософії в історико-філософському аспекті. Історія вітчизняної філософії розкрита у контексті світового філософського процесу. Зроблено акцент на творчому засвоєнні філософського знання. Активне спілкування з читачем стимулює вивчення додаткових джерел, оригінальних філософських текстів.

Заїченко Г.А. Підручник по історії філософії

 • формат exe
 • размер 1.94 МБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
Електронний підручник для студентів ВНЗ України. 2 тома Антична філософія. Філософія середньовіччя. Філософія епохи відродження. Філософія нового часу(XYII - XYIIIст. ). (варіант2) Філософія нового часу(XYII - XYIIIст. ). Німецька класична філософія. (варіант2) німецька класична філософія. Філософія прагматизму. Філософський ірраціоналізм. Сучасна світова філософія. Екзистенційна філософія. Філософський постмодернізм. Українська філософія.rn...

Кривуля О.М. Філософія

 • формат pdf
 • размер 2.22 МБ
 • добавлен 10 января 2012 г.
Навчальний посібник. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 592 с. У ньому міститься ґрунтовний історико-філософський розділ і дається систематичний огляд основних блоків досить розгалуженого філософського знання. Автор свідомо уникав ідеологічної упередженості і зосереджувався на презентації позиції провідних філософів з різних актуальних проблем та шляхів їх вирішення. Опора на сучасну філософську думку та широке використання класичної спадщи...

Петрушенко В.Л. Філософія. Навчальний посібник

 • формат doc
 • размер 2.24 МБ
 • добавлен 17 июня 2011 г.
ТзОВ НВФ "Магнолія плюс" рік 2006. - 243. (273 в документі) ISBN: 966-620-047-3 Мова українська ФІЛОСОФІЯ, її ПОХОДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМАТИКА ТА ФУНКЦІЇ Особливості становища людини в світі та необхідність її самовизначення Поняття та типологія світогляду. Світогляд і філософія Особливості історичного виникнення філософії. Філософія і міфологія Проблема визначення предмету філософії. Характерні риси філософського мислення. Співвідношення філософії, на...