• формат pdf
 • размер 174.24 КБ
 • добавлен 01 ноября 2011 г.
Горський В. Григорій Сковорода як тип українського інтелігента
// Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. 1996. Т.1 С.65-72

У статті, перш ніж розкривається запропонована тема, пояснюється,
що мається на увазі, коли вживається слово "інтелігент"? В якому сенсі
йтиметься про Г.Сковороду як тип саме українського інтелігента?
Й, зрештою, чому, аналізуючи образ філософії як життєвого шляху, пройденого її творцем, ми говоримо про певний "тип" українського інтелігента.
Смотрите также

Донцов Д. Дороговказ Григорія Сковороди нашій сучасності

 • формат doc
 • размер 105.5 КБ
 • добавлен 10 июня 2011 г.
К. :2000, - 11 с. Остання праця Дмитра Донцова (1883-1973) присвячена життю і творчості геніального українського філософа Григорія Сковороди, так мало і поверхово дослідженого нами. Ця маловідома праця має свою особливу цінність, а це тому, що вона є останньою, яку написав доктор Дмитро Донцов в свойому житті і то в кінцевих тижнях перед своєю смертю. Остання сторінка так і залишилась не витягненою з валка машинки до писання. Людина може добре...

Донцов Д. Росія чи Европа та інші есе

 • формат doc
 • размер 336 КБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
Літературно-Науковий Вістник. – 1929. – Ч .1. - 33 с. Збірка праць видатного українського мислителя, ідеолога українського націоналізму Дмитра Донцова висвітлює погляд автора на проблему українсько-російських стосунків. Автор доводить, що Росія при кожній владі залишається імперською державою з шовіністичною ідеологією. Єдиний шлях України — відсепарування від Москви та орієнтація на Європу і традиційні європейські культурні цінності. Зміст Пер...

Донцов Дмитро. Де шукати наших історичних традицій; Дух давнини

 • формат pdf
 • размер 1.97 МБ
 • добавлен 23 декабря 2010 г.
К.: МАУП, 2005. - 568 с. - (Б-ка українознавства; Вип. 4). Дві праці Дмитра Донцова (1883-1973) - відомого вченого, ідеолога українського націоналізму, мислителя ХХ ст. - написані у 1938-1944 рр., коли, як і нині, вирішувалась доля України; автор окреслює ідеал нової суспільності, становить дороговкази для мільйонів українців: розвивати героїчні традиції нашого народу. Формувати еліту високої національної свідомості, державницького мислення, яка...

Донцов Дмитро. Націоналізм

 • формат pdf
 • размер 1.63 МБ
 • добавлен 05 января 2011 г.
Націоналізм, який вийшов першим виданням (з друкарні 00. Василіян у Жовкві) в 1926 році, виступив з ідеологією, яка рвала з цілим світоглядом драгоманівського демократизму і соціялізму МарксаЛеніна, пересякнутого отрутою москофільства. В тій книзі автор розвивав думки, які ширив перед 1ою Світовою війною, як у Київськім Слові, у брошурах Модерне москофільство і 3 приводу одної єреси, виданих у Києві, Сучасне політичне положення нації і наші завда...

Кавалерова Н.А., Іванова Н.В. Філософсько-освітні горизонти Григорія Сковороди

 • формат doc
 • размер 2.55 МБ
 • добавлен 13 мая 2011 г.
Монографія. Одеса: Астро-принт, 2010. - 152с. І5ВН 978-966-190-374-5 У науковій роботі розглядаються філософсько-освітні погляди Г. Сковороди. Проаналізовано проблеми навколишнього наукового світу українського мислителя, «зрідненості» праці та цілісності особистості. Особливу увагу автори звертають на характеристику Г. Сковороди як українського Сократа, при цьому показана жипєстверджуюча сила його метатеорії як «трисонячної єдності». Книга буде к...

Кравченко О.П. Вчення про людину у філософії Георгія Кониського і Григорія Сковороди

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 42.06 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Автореферат дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії. – Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Київ, 2006. Автореферат присвячено цілісному компаративістському аналізу філософсько-антропологічних поглядів Георгія Кониського та Григорія Сковороди. У роботі досліджено літературні пам’ятки XV – XVIII ст. і доведено, що в українській філософії існували такі нап...

Лукеренко В.Л., Світогляд М.П. Драгоманова

 • формат djvu
 • размер 1.09 МБ
 • добавлен 27 декабря 2010 г.
К.: Наукова думка, 1965. - 126 с. В книзі висвітлюється громадсько-політична та науково-просвітительська діяльність відомого українського вченого, громадського діяча і публіциста М. П. Драгоманова. Автор розглядає філософські основи світогляду Драгоманова, на великому фактичному матеріалі показує його роль у боротьбі проти політичної реакції, релігії, містики та забобонів, проти духовного гноблення трудящих. Значне місце приділяється також висві...

Лук’яненко О.В. Філософія українського серця. Поетичні роздуми

 • формат pdf
 • размер 8.46 МБ
 • добавлен 11 января 2011 г.
Полтава: «Друкарська майстерня», 2010. – 120 с.: іл. У збірці подано роздуми про сутність українського духу. У чому полягає споконвічна прив’язаність українця до родини? Чи вплинуло тривке бездержав’я на відчуття свободи та волі? Чи виплекали ми споконвічний ідеал кохання, рівний зразкам Античності та Середньовіччя? Шукаючи відповіді на ці питання, стверджуючи родоцентричність українського світогляду, автор вдається до поетичних роздумів. Філос...

Людинознавчі студії. Збірник наукових праць. Вип.18

 • формат doc
 • размер 1.17 МБ
 • добавлен 11 апреля 2011 г.
Дрогобич: Науково-видавничий центр ДДПУ імені Івана Франка, 2008. -103 с. Зміст: Бичко Ада. Інтенційність українського буття в конституції Пилипа Орлика. Ткаченко Олександр. Духовна традиція перед викликом секуляризації. Стуканов Микола. Про моделі оптимізації відносин між природою і суспільством в екологічному дискурсі. Мовчан Віра. Глобалізація: до проблеми морального критерію процесу. Янко Жанна. Пізнання соціокультурних ідей у творчості Іван...

Ісаєвич Я. Юрій Дрогобич

 • формат pdf
 • размер 12.84 МБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
ЦК ЛКСМУ "Молодь"; Серія біографічних творів; 1972. - 122 с. Це книга про українського вченого XV століття Юрія Котермака з Дрогобича. Опрацювавши історичні документи, автор простежив життєвий шлях Юрія Котермака, який, закінчивши Краківський університет, став доктором медицини та філософії. Пізніше - ректором славнозвісного Болонського університету. Зміст Під небом батьківщини Шлях до науки Болонья - матір наук У ректорській мантії Рік видан...