• формат doc
 • размер 1.17 МБ
 • добавлен 11 апреля 2011 г.
Людинознавчі студії. Збірник наукових праць. Вип.18
Дрогобич: Науково-видавничий центр ДДПУ імені Івана Франка, 2008. -103 с.
Зміст:
Бичко Ада. Інтенційність українського буття в конституції Пилипа Орлика.
Ткаченко Олександр. Духовна традиція перед викликом секуляризації.
Стуканов Микола. Про моделі оптимізації відносин між природою і суспільством в екологічному дискурсі.
Мовчан Віра. Глобалізація: до проблеми морального критерію процесу.
Янко Жанна. Пізнання соціокультурних ідей у творчості Івана Франка та контекст глобалізації.
Артюх В’ячеслав. Ще раз про розуміння поступу Іваном Франком.
Біленко Тетяна. Мова, хронотоп і глобалізаційний процес.
Витак Ольга. Синергетика – нова парадигма сучасного наукового мислення.
Ведмедев Михайло. Проблема когнітивних атракторів у некласичній епістемології.
Здоровенко Валентина. Концепція дивінації Цицерона та метафізика віртуальності.
Ольховик Марина. Поняття дух, душа, тіло в світлі антропологічного вчення О. Василя Зінківського.
Каранда Марина. Естетична модифікація біблійної образності в модерній художній культурі.
Чікарькова Марія. Ассиро-вавилонська магія в системі Давньосхідної культури (біблійна рецепція та оцінка месопотамського магізму).
Куць Олена. Концепт міф у структуралістській і постструктуралістській теорії
Полтавцев Олександр. Постструктуралізм як творення плюралістичного світу.
Александровський Станіслав. Містичний реалізм Миколи Бердяєва як спосіб пізнання духовної реальності.
Чухно Валентина. Людина в химерному світі Ф. Кафки (спроба екзистенційного аналізу оповідання Перевтілення).
Мельничук Наталія. Поняття злочин та покарання в контексті ціннісних основ права.
Мозгова Ірина. Братські школи як предтечі київської академії.
Фоменко Людмила. Фактори становлення медичної антропології.
Похожие разделы
Смотрите также

Донцов Д. Росія чи Европа та інші есе

 • формат doc
 • размер 336 КБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
Літературно-Науковий Вістник. – 1929. – Ч .1. - 33 с. Збірка праць видатного українського мислителя, ідеолога українського націоналізму Дмитра Донцова висвітлює погляд автора на проблему українсько-російських стосунків. Автор доводить, що Росія при кожній владі залишається імперською державою з шовіністичною ідеологією. Єдиний шлях України — відсепарування від Москви та орієнтація на Європу і традиційні європейські культурні цінності. Зміст Пер...

Кирилюк Ф.М. Філософія політичної ідеології

 • формат pdf
 • размер 8.66 МБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
Опис: В навчально-науковому виданні досліджуються філософські проблеми політичної ідеології. Зокрема, широко висвітлюються її базові засади та закономірності формування і розвитку. Також викладено авторське бачення структури та складових частин кожної із існуючих ідеологічних концепцій. В книзі широко висвітлюється спільне і особливе політичних ідеологій та перспективи їх розвитку. Автором всебічно проаналізовано та використано широке коло праць...

Потебня О.О. Естетика і поетика слова

 • формат djvu
 • размер 3.49 МБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
Збірник. - Пер. з рос. / Упоряд., вступ, ст., приміт. І. В. Іваньо, А. І. Колодної. — К.: Мистецтво, 1985. — 302 с— (Пам'ятки естет, думки). До збірника включено статті та фрагменти з творів і лекцій видатного мислителя-вченого, який зробив великий внесок у розвиток багатьох галузей гуманітарних знань — мовознавства, фольклористики, літературознавства, естетики та психології творчості, а його ідеї справили значний вплив на розвиток вітчизняної е...

Проблема смислу у філософії і культурі російського Срібного віку. Матеріали Міжнародної наукової конференції

 • формат pdf
 • размер 2.79 МБ
 • добавлен 08 апреля 2011 г.
2009 р. Вип. 14. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2008. - 460 с. ISBN 978-966-384-150-2 В збірнику розглядається широке коло питань, пов’язаних з концептом „смисл як в загально-теоретичному плані, так і в контексті російської філософії та культури Срібного віку (логіко-гносеологічні, онтологічні, релігійно-метафізичні та філософсько-культурогічні аспекти). Збірник місти...

Проблема суб’єктивності у філософії та культурі російського Срібного віку. Матеріали Міжнародної наукової конференції 2009 р. Вип. 15

 • формат pdf
 • размер 3.75 МБ
 • добавлен 08 апреля 2011 г.
Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2009. – 560 с. ISBN 978-966-384-152-6 В збірнику розглядається широке коло питань, пов’язаних з концептом "суб’єктивність як в загально-теоретичному плані, так і в контексті російської філософії та культури Срібного віку (онтологічні, смислові, антропологічні, екзистенціальні, релігійно-метафізичні та філософсько-культурологічні аспекти...

Шевченко В. Методологія і організація наукових досліджень

 • формат doc
 • размер 197.34 КБ
 • добавлен 05 июня 2011 г.
Навчальна програма, плани семінарів і конспект лекцій (для аспірантів, здобувачів і студентів) / Укл.: В. І. Шевченко. - Чернігів: ЧДІЕІУ, 2005. - 88 с

Studia methodologica. Вип. 18

 • формат djvu
 • размер 2.31 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
– Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2006. – 130 с. Науковий альманах «Studia methodologica» створено для публікування результатів досліджень з проблем філософії та методології гуманітарних наук. Традиційними рубриками альманаху э «Методологічні студії», «Мовознавчі студії», «Літературознавчі студії». ЗМІСТ МЕТОДОЛОГІЧНІ СТУДІЇ Юрий Ситько. Опыт функцыонально-прагматической мифологии взаимодействия научных парадигм (одна и...

Studia methodologica. Вип. 19. Теорія літератури. Компаративістика. Україністика

 • формат djvu
 • размер 5.96 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
– Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2007. – 409 с. Науковий альманах «Studia methodologica» створено для публікування результатів досліджень з проблем філософії та методології гуманітарних наук. Традиційними рубриками альманаху є «Методологічні студії», «Мовознавчі студії», «Літературознавчі студії». Збірник наукових праць з нагоди сімдесятиріччя доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи Україн...

Studia methodologica. Вип. 31

 • формат pdf
 • размер 3.08 МБ
 • добавлен 26 января 2012 г.
Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2011. – 210 с. Науковий альманах «Studia methodologica» створено для публікування результатів досліджень з проблем філософії та методології гуманітарних наук. Традиційними рубриками альманаху э «Методологічні студії», «Мовознавчі студії», «Літературознавчі студії». Методологічні студії Марія Зубрицька. Топос маргінальності в культурній і літературній антропології Евгений Никольский, Вла...

Studia methodologica. Вип. 32

 • формат pdf
 • размер 2.34 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
– Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2011. – 246 с. Науковий альманах «Studia methodologica» створено для публікування результатів досліджень з проблем філософії та методології гуманітарних наук. Традиційними рубриками альманаху э «Методологічні студії», «Мовознавчі студії», «Літературознавчі студії». ЗМІСТ ФІЛОСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ Sergiy YAKOVENKO. IS THE POSTHUMANIST ANTHROPOLOGY POSSIBLE? LACAN, DERRIDA, AND THE IMPOSSI...