Аналіз тексту Г. Сковороди: Розмова п'яти подорожніх про істинне щастя в житті

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 22,33 КБ
 • добавлен 07 октября 2011 г.
Горлівский державний педагогичний інститут іноземних мов Кафедра філософії і політології 2011р. - 3 с. у «Розмові п’яти подорожніх про істинне щастя в житті» автор доходить висновку, що щастя людини — в ній самій, у тому, щоб упізнати свій власний внутрішній світ, здружитися з собою, бути добрим до всіх, любити людей. Щаслива людина, доводить письменник, яка здатна любити і яку люблять. Бо людина без любові — мертва. Щастя, за Сковородою, і в люб...

Антропологічний характер філософії серця Г.С. Сковороди, П.Д. Юркевича

Реферат
 • формат doc
 • размер 21,79 КБ
 • добавлен 10 января 2012 г.
Україна, ЧДУ ім. Петра Могили, 2011 рік, 14 стр. Філософія серця Сковороди: антропологічний аспект; Філософія серця Юркевича

Багалей Д.И. Украинский странствующий философ Г.С. Сковорода

 • формат pdf
 • размер 6,85 МБ
 • добавлен 07 июня 2013 г.
Харьков: Типография народного комиссариата просвещения, 1923. — 66 с. Язык: русский. Деятельность каждого исторического деятеля, великая и малая, с ее средствами и целями оценивается с индивидуальной и этической точки зрения общественно-полезною чистотой его побуждений, важностью и значением руководящей им идеи. Чем чище эти побуждения, чем решительнее они возвышаются над личными и частными интересами, чем больше они проникаются интересами общего...

Бондар С.В. Історія української філософії

 • формат doc
 • размер 1,08 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Підручник. Київ. «Академвидав». 2008 Підручник підготовлений з урахуванням новітніх досліджень з історії української філософії. Завдяки покладеній в основу тематично-персональній концепції історію філософської думки України вперше представлено в ньому як цілісний процес, а висвітлення окремих інтелектуальних явищ (шкіл, напрямів, рухів) пов'язано з розкриттям надбань найвидатніших мислителів. Обґрунтовано також основні теоретичні принципи і метод...

Бондар С.В. та ін. Історія української філософії

 • формат djvu
 • размер 9,73 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Підручник. — К.: Академвидав, 2008. — 624 с. (серія «Альма-матер»). — ISBN 978-966-8226-62-5 Підручник підготовлений з урахуванням новітніх досліджень з історії української філософії. Завдяки покладеній в основу тематично-персональній концепції історію філософської думки України вперше представлено в ньому як цілісний процес, а висвітлення окремих інтелектуальних явищ (шкіл, напрямів, рухів) пов’язано з розкриттям надбань найвидатніших мислителів...

Г.Сковорода. Розмова п’яти подорожніх про істинне щастя в житті

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 29,08 КБ
 • добавлен 20 января 2017 г.
Гуманітарний практикум з навчальної дисципліни Філософія. КНУ імені Тараса Шевченка, Україна, Київ, 2015, 12 с. Аналіз роботи Г. Сковороди "Розмова п'яти подорожніх про істинне щастя в житті" з точки зору філософських категорій. Автор, характеристика праці, характеристика поглядів у праці, список використаних джерел

Гнатюк Я.С. Український кордоцентризм у конфлікті міфологій та інтерпретацій

 • формат pdf
 • размер 1.15 МБ
 • добавлен 07 ноября 2010 г.
Українська академічна спільнота, незважаючи на значний теоре- тичний масив інформації, й далі перебуває у полоні ілюзій, шаблонів сприйняття та некоректних тлумачень концепта «український кордоцентризм». Філософська дискусія навколо цього концепта є конфліктом міфологій – протистоянням між міфом про унікальний етноментальний феномен та міфом про ілюзію наукової уяви. Водночас вона є конфліктом інтерпретацій – протистоянням між міфічною інтерпрета...

Гонтаржевський І.С. Філософські ідеї в Україні

 • формат pdf
 • размер 2,30 МБ
 • добавлен 09 августа 2012 г.
Київ: ЦГО НАН України, 1997 - 20 с. На допомогу аспірантам та здобувачам наукового ступеня кандидата наук. Філософські ідеї в культурі Київської Русі. Києво-Могилянська академія як осередок української та слав'янської культури. Г. Сковорода як видатний український філософ-мислитель Соціально-філософські мотиви в творчості Т. Шевченка

Горський В. Григорій Сковорода як тип українського інтелігента

 • формат pdf
 • размер 174.24 КБ
 • добавлен 01 ноября 2011 г.
// Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. 1996. Т.1 С.65-72 У статті, перш ніж розкривається запропонована тема, пояснюється, що мається на увазі, коли вживається слово "інтелігент"? В якому сенсі йтиметься про Г.Сковороду як тип саме українського інтелігента? Й, зрештою, чому, аналізуючи образ філософії як життєвого шляху, пройденого її творцем, ми говоримо про певний "тип" українського інтелігента.

Горський В., Стратій Я., Тихолаз А., Ткачук М. Київ в історії філософії України

 • формат pdf
 • размер 10.34 МБ
 • добавлен 16 мая 2011 г.
К.: Вид. дім «КМ Academia»; ТОВ Університетське видавництво «Пульсари», 2000. — 264 с.: іл. ISBN 966-518-161-0 («КМ Academia») ISBN 966-7671-06-2 («Пульсари») У книзі проаналізовано становлення й розвиток філософії в Києві поминаючи від зародження її у складі культури стародавнього Києва княжої доби. Спеціальні розділи присвячено характеристиці сутності філософських поглядів чільних представників «академічної» філософії, які працювали в Києво-...

Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій

 • формат djvu
 • размер 7.58 МБ
 • добавлен 04 декабря 2009 г.
Київ: Наукова думка, 1997. - 287 с. Цей навчальний посібник створено на основі курсу лекцій, прочитаного у 1993-1995 роках студентам Національного університету "Києво-Могилянська Академія". В ньому характеризуються головні етапи розвитку філософської думки України від часу її зародження й до кінця ХХ століття, грунтовно розглядаються філософські погляди значних представників української культури. Після кожної лекції подано список рекомендовано...

Григорий Сковорода

Реферат
 • формат doc
 • размер 31,46 КБ
 • добавлен 14 августа 2010 г.
Григорий Сковорода Предмет: Философия Автор неизвестен Философия природы и человека. Безграничная «околичность познания». Социальная философия и нравственность. 19 страниц

Диалектика в антропологии и онтологии Г.С. Сковороды

 • формат doc
 • размер 58 КБ
 • добавлен 10 июня 2010 г.
Краткие биографические данные Григория Саввича Сковороды. Диалектическая основа философского учения Г. Сковороды. Диалектическая система жизнедеятельности человека ( по Г. Сковороде) и современность.

Дубінін В.В. Розвиток філософської думки в Україні

 • формат pdf
 • размер 1.11 МБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
Краматорськ: ДДМА, 2006. – 198 с. Конспективно розглядаються онтологічні, гносеологічні, антропологічні, соціологічні, аксеологічні та праксеологічні погляди українських мислителів від часів докиївської Русі до сьогодення. Значної уваги надається малознанним українським мислителям - представникам діаспори, зокрема В. Олексюку, Н. Козорігу та ін. Кожен розділ закінчується висновками та контрольними завданнями. ЗМІСТ Витоки та суспільні передумови...

Есе з філософії: Павло Копнін Істина та її критерій

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 7,28 КБ
 • добавлен 14 июня 2012 г.
(розділ праці «Гносеологічні та логічні основи науки»). Київський Національний університет імені Тараса Шевченка. Київ – 2012. Павло Васильович Копнін (1922 — 1971) — радянський філософ, засновник сучасної київської філософської школи; доктор філософії, професор, академік АН УРСР. Розробляв сучасні проблеми гносеології та діалектики, гуманістичної інтерпретації марксизму. У своїй праці «Гносеологічні та логічні основи науки» Павло Копнін ставить...

Життя та філософська творчість Г.С. Сковороди

Реферат
 • формат doc
 • размер 21,68 КБ
 • добавлен 25 января 2012 г.
Індустріальний технікум Дон ДТУ; Трифанова О.О. Алчевськ, 2012 - 8 с. Зміст. Вступ Шлях Григорія Савича Сковороди до філософії Філософська система Сковороди Зв'язок філософської спадщини Сковороди з сучасністтю Висновок Література

Кітов М.Г. Українська національна філософія: витоки, етапи розвитку, специфіка

 • формат doc
 • размер 74,79 КБ
 • добавлен 24 августа 2010 г.
Текст лекції для студ. всіх спец. ден. і заоч. форми навч. та аспірантів. – Ч. І. – К.: НУХТ, 2003. –- 52 с. Теми: Специфіка національної філософії. Співвідношення понять філософія на українських землях, філософія в Україні і українська національна філософія. Загально-методологічні основи вивчення української національної філософії. Особливості виникнення філософії на українських землях. Витоки української національної філософії. Розвиток філософ...

Кавалерова Н.А., Іванова Н.В. Філософсько-освітні горизонти Григорія Сковороди

 • формат doc
 • размер 2.55 МБ
 • добавлен 13 мая 2011 г.
Монографія. Одеса: Астро-принт, 2010. - 152с. І5ВН 978-966-190-374-5 У науковій роботі розглядаються філософсько-освітні погляди Г. Сковороди. Проаналізовано проблеми навколишнього наукового світу українського мислителя, «зрідненості» праці та цілісності особистості. Особливу увагу автори звертають на характеристику Г. Сковороди як українського Сократа, при цьому показана жипєстверджуюча сила його метатеорії як «трисонячної єдності». Книга буде к...

Ковалевская О.В. Украинская философия. Учебное пособие

 • формат doc
 • размер 226 КБ
 • добавлен 04 декабря 2009 г.
Харьков. Национальный аэрокосмический университет «Харьковский авиационный институт», 2004. - 37 c. В учебном пособии рассматривается зарождение, становление и развитие философской мысли на Украине. Украинская философия осмысливается как проявление истории и духовной культуры украинского народа. Для слушателей курса «История философии», а также для читателей, интересующихся проблемами философии и культуры.

Ковалевская О.В. Украинская философия. Учебное пособие

 • формат pdf
 • размер 202.11 КБ
 • добавлен 23 января 2011 г.
Харьков. Национальный аэрокосмический университет «Харьковский авиационный институт», 2004. УДК: 1(07) ББК: Ю2 я7 В учебном пособии рассматривается зарождение, становление и развитие философской мысли на Украине. Украинская философия осмысливается как проявление истории и духовной культуры украинского народа. Для слушателей курса «История философии», а также для читателей, интересующихся проблемами философии и культуры.

Кониський Г. Філософські твори. В 2-х томах. Том 2

 • формат djvu
 • размер 10,81 МБ
 • добавлен 10 февраля 2013 г.
К.: Наукова думка, 1990. - 575 с. До книги ввійшов курс лекцій, прочитаний 1749—1754 рр. у Києво-Могилянській академії професором Георгієм Кониським. Він відображає прагнення автора в межах традиційного методу викладання в академії використовувати досягнення філософії і науки Нового часу, свідчить про становлення раціоналістичних ідей у філософії і зближення ii з природознавством. Це простежується у трактуванні Г. Кониським проблем матерії, руху,...

Кравченко О.П. Вчення про людину у філософії Георгія Кониського і Григорія Сковороди

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 42.06 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Автореферат дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії. – Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Київ, 2006. Автореферат присвячено цілісному компаративістському аналізу філософсько-антропологічних поглядів Георгія Кониського та Григорія Сковороди. У роботі досліджено літературні пам’ятки XV – XVIII ст. і доведено, що в українській філософії існували такі нап...

Кралюк П.М. Історія філософії України

 • формат pdf
 • размер 13,44 МБ
 • добавлен 19 августа 2016 г.
Підручник. – К. : КНТ, 2015. – 652 с. У підручнику дається комплексний аналіз усіх етапів формування історії філософії України, починаючи з античних часів і завершуючи кінцем ХХ ст. Системно досліджено розвиток української та іноетнічних традицій філософствування на українських землях. При цьому було залучено широкий спектр знань як з філософії, так і етики, естетики, богослов’я, літератури, етнології та інших дисциплін. Розрахована на викладачів...

Лукеренко В.Л., Світогляд М.П. Драгоманова

 • формат djvu
 • размер 1.09 МБ
 • добавлен 27 декабря 2010 г.
К.: Наукова думка, 1965. - 126 с. В книзі висвітлюється громадсько-політична та науково-просвітительська діяльність відомого українського вченого, громадського діяча і публіциста М. П. Драгоманова. Автор розглядає філософські основи світогляду Драгоманова, на великому фактичному матеріалі показує його роль у боротьбі проти політичної реакції, релігії, містики та забобонів, проти духовного гноблення трудящих. Значне місце приділяється також висві...

Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні

 • формат djvu
 • размер 4,50 МБ
 • добавлен 27 марта 2016 г.
Навч. посіб. — К.: Вища шк.: Т-во "Знання", КОО, 1999. — 543 с. Викладено один з перших систематизованих курсів історії філософської думки в Україні від її зародження до XX ст. Проаналізовано основні етапи розвитку філософської думки в Україні з урахуванням її специфіки та зв'язку із світовою філософською культурою, погляди провідних українських мислителів як метропольної України, так і діаспори. Основну увагу приділено тим мислителям, які обстою...

Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні

 • формат docx
 • размер 959.53 КБ
 • добавлен 18 октября 2011 г.
Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій: Навч. посіб.- К.: Вища шк.: Т-во "Знання", КОО,1999.-543 с. Для студентів гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти.Може бутикорисний аспірантам, викладачам, усім, хто цікавиться історією вітчизняної філософської думки.

Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах

 • формат djvu
 • размер 5.43 МБ
 • добавлен 06 апреля 2011 г.
К.: Либідь, 1997. - 328 с. ISBN 5-325-00792-0 Еще до недавнего времени украинскую философию олицетворяло одно имя - Григорий Сковорода. Авторы учебного пособия приоткрывают новый ракурс на всю историю украинской философии, представляя вниманию читателя около 120 имен украинских мыслителей - основные этапы их жизни и творчества, концептуальную основу их философского наследия и др. Приводится широкая библиография. К сожалению, эта книга стала пос...

Педагогічні ідеї в філософії Г. Сковороди

Реферат
 • формат doc
 • размер 66,33 КБ
 • добавлен 08 августа 2010 г.
Педагогічні ідеї в філософії Г. Сковороди. КДПУ,2010 Життя та діяльність Г. С. Сковороди Світоглядні основи педагогіки Г. С. Сковороди Традиції народної педагогіки в творчості Г. С. Сковороди Моральне та розумове виховання дітей за Г. С. Сковородою 33 сторінки

Педагогічні ідеї в філософії Г. Сковороди

Реферат
 • формат doc
 • размер 42,15 КБ
 • добавлен 28 августа 2010 г.
Педагогічні ідеї в філософії Г. Сковороди КДПУ, 2009, автор невідомий Творчий шлях та основні елементи філософської системи Г. С. Сковороди. Питання освіти та виховання у творчій спадщини Г. СКОВОРОДИ. Ідеї родинного виховання в оповщаннях Г. Сковороди «Вдячний Еродій» та «Убогий жайворонок». 25 сторінок

Педагогічні погляди Григорія Сковороди

Реферат
 • формат doc
 • размер 9,02 КБ
 • добавлен 16 августа 2010 г.
Педагогічні погляди Григорія Сковороди Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003 Автор невідомий Біографія Педагогічні погляди Г. Сковороди 7 стор.

Проблема мира и человека в философской мысли Украины

Реферат
 • формат rtf
 • размер 29,30 КБ
 • добавлен 30 октября 2011 г.
Реферат: "Проблема мира и человека в философской мысли Украины"; ЗНТУ (Запорожский Национальный технический университет); кафедра: "Философии"; Преподаватель: Володин В. П.; Предмет: Философия; 2011 г.; 16 стр. Философская мысль Киевской Руси Украинская патристика Философия украинского ренессанса Украинское Просвещение XVIII-XIX вв. Философская мысль Украины второй половины XIX-начала XX в. Украинская философия XX века Практический способ чело...

Просвітництво Сковороди

Реферат
 • формат doc
 • размер 80,99 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
32 с. Григорій Сковорода та його просвітництво Становлення філософської системи великого українця. Шлях Григорія Савича Сковороди в філософію. Філософська Система Сковороди Значення філософії Сковороди Зв'язок філософської спадщини Сковороди з сучасністю Просітництво Епоха Просвітництва, її розвиток і вплив на культуру України План, вступ, висновок.

Тарасенко М.Ф., Русин М.Ю., Бичко А.К. та ін. (упор.) Історія філософії України. Хрестоматія

 • формат djvu
 • размер 19,86 МБ
 • добавлен 22 октября 2015 г.
Навч. посібник. — К.: Либідь, 1993. — 560 с. — ISBN 5-325-00254-6. Ця Книжка є своєрідним літописом української філософської і суспільно-політичної думки. Тут зібрані найяскравіші і найхарактерніші для філософії України тексти, що мають слугувати джерелом аналізу й оцінок різних етапів її розвитку. Кожний текст супроводжується біографічною довідкою про його автора. Крім відомих мислителів — Вишенського, Сковороди та ін., читач має змогу ознайомит...

Українська Філософія

Реферат
 • формат doc
 • размер 1,47 МБ
 • добавлен 11 июня 2014 г.
ДНУ ім. Олеся Гончара; викладач: Данканич Р.І.; факультет суспільних наук та міжнародних відносин; спеціальність: міжнародні відносини; предмет: філософія; 2012 р. — 12 стор. Зміст: Філософська думка Київської Русі: Іларіон. Українська патристика. Філософія українського ренесансу: Філалет Христофор, Іван Вишенський, Мелетій Смотрицький. Українська схоластика: Києво-Могилянська академія. Українське Просвітництво XVIII - XIX ст.: Науково-просвітни...

Українська філософська думка

Статья
 • формат doc
 • размер 16,22 КБ
 • добавлен 02 ноября 2011 г.
Наконечний А.Р, Львів, 2011 - 7 стор. Для ВНЗ України та Росії Особливості української філософської думки Філософське мислення доби Київської Русі Філософія в Києво-Могилянській академії. Філософія Г.Сковороди Філософські погляди І.Франка Вчення про ноосферу В.Вернадського

Український дух філософії Григорія Сковороди

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 24,79 КБ
 • добавлен 31 марта 2016 г.
Григорій Сковорода як класичний представник української філософії, у творчості якого яскраво виявилася містична традиція

Украинская философия XIX века

Реферат
 • формат doc
 • размер 27,55 КБ
 • добавлен 06 января 2012 г.
12 с. Идея единства славян Кирилло-Мефодиевского общества. Философия Н. Костомарова и П. Кулиша. Философские взгляды Т.Г. Шевченко и "философия сердца" П. Юркевича. Первая половина XIX века характеризовалась значительным повышением общественно-политической жизни. Ярким доказательством этого была деятельность тайного общества, названного в честь первых славянских просветителей Кирилла и Мефодия. Есть список литературы.

Ушкалов Леонід. Українське барокове богомислення. Сім етюдів про Григорія Сковороду

 • формат djvu
 • размер 6,01 МБ
 • добавлен 29 декабря 2016 г.
Харків: Акта, 2001. — 222 с. — (Харківська школа). — ISBN 966-7021-35-1. У цій книзі творчість Григорія Сковороди (1722-1794), щонайперше його метода сходження до Бога «ліствицею» творива, розглядається як найвищий злет української духовної традиції доби пізнього бароко. Вступ. Сковорода на тлі старожитнього українського письменства Боже об’явлення Психомахія Timor Dei Theologia exegetica Себепізнання Стиль Риторична «матерія» Замість післямови....

Філосовські погляди Г.Сковороди

Презентация
 • формат ppt
 • размер 47,63 КБ
 • добавлен 18 марта 2011 г.
К-ть слайдів - 15, Мова - українська Уровень - школа, м. Львів План Вступ Шлях григорія савича сковороди до філософії Філософська система сковороди Зв'Язок філософської спадщини сковороди з сучасністтю Висновок Література

Філософія Г.С. Сковороди

 • формат doc
 • размер 28,37 КБ
 • добавлен 15 декабря 2011 г.
7 стор. «Для Сковороди ключ до всіх розгадок життя, як космічної, так і божественної, є людина, тому що всі питання й всі таємниці світу зосереджені для нього в людині. Не розгадавши себе, людина не може нічого розуміти в навколишньому; розгадавши ж себе до кінця , людина проникає в найглибші таємниці Всесвіту» (Эрн В. Ф. Г. С. Сковорода. Життя й навчання. М., 1912. С. 214). Сковорода «логічно записує» життя, як вона відкривається людиною й для л...

Філософія Києво-Могилянської академії

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,12 МБ
 • добавлен 07 апреля 2015 г.
НДУ ім. М. Гоголя, Україна, Ніжин, 2015, 18 слайдів. Презентація буде корисною на заняттях соціальної філософії, історії філософії, діалектики. Історія, розвиток, видатні діячі-філософи Києво-Могилянської академії та їх світогляд.

Філософія серця Г.С.Сковороди та її гуманістичне значення

Реферат
 • формат doc
 • размер 25,70 КБ
 • добавлен 28 апреля 2016 г.
Філософія Г. С. Сковороди Тема серця у філософії Г. С. Сковороди Гуманістичне значення концепції

Філософія серця Памфіла Юркевича

Реферат
 • формат doc
 • размер 31,58 КБ
 • добавлен 03 июня 2014 г.
КНУКіМ, Київ, Викладач - Шевченко А.О., Предмет - Філософія, Факультет режисури і шоу-бізнесу, 2014 рік, 20 сторінок. Вступ. Памфіл Данилович Юркевич - видатний представник української академічної філософії. Філософські погляди Памфіла Юркевича. «Філософія» серця Памфіла Юркевича. Етичне підґрунтя філософської системи П. Юркевича. Висновок. Список використаних джерел.

Філософія Сковороди

Реферат
 • формат doc
 • размер 38,03 КБ
 • добавлен 12 марта 2012 г.
8 стор. Особливості філософії Г. Сковороди Вчення про три світи Зміст, вступ, висновок, використана література

Філософія українського бароко

Реферат
 • формат doc
 • размер 28,51 КБ
 • добавлен 13 апреля 2011 г.
Своєрідність української філософії XVII – XVIII ст. Загальні риси західноєвропейського та українського бароко Розуміння філософії професорами Києво-Могилянської академії Натурфілософська проблематика у філософських курсах Академії Філософія Григорія Сковороди Зданий: Слов"янський державний педагогічний університет 19 сторінок

Філософські погляди братських шкіл

Презентация
 • формат ppt
 • размер 19,97 МБ
 • добавлен 22 октября 2012 г.
Презентація з кількістю слайдів - 20 шт. Загальний опис братських шкіл, їх філософія, причин виникнення, найзначніший внесок належить Львівській, Київський, Луцькій братським школам тому про них коротка характеристика, коротко про видатних діячів та їх внески.

Філософське вчення Григорія Сковороди

Реферат
 • формат doc
 • размер 60,44 КБ
 • добавлен 24 мая 2012 г.
Ужгородський національний університет; викладач Андрусяк І.І.; кафедра педагогіки; предмет: історія філософії; 2012 рік, 31 с. Вступ. Передфілософський шлях Григорія Сковороди. Філософська система Г. Сковороди. Фактори, які вплинули на формування світогляду Сковороди. Пізнання самого себе – основний крок до щастя. Концепція «сродної» праці. Стиль філософського мислення Сковороди. Висновки.

Філософсько-етичні погляди Г.С.Сковороди

Реферат
 • формат doc
 • размер 26,63 КБ
 • добавлен 23 августа 2010 г.
Філософсько-етичні погляди Г. С. Сковороди Предмет: Філософія Автор невідомий Формування філософсько-етичних поглядів Г. Сковороди. Вчення Г. Сковороди про три світи і дві натури. Морально-етичні принципи Г. Сковороди. 22 сторінки

Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії

 • формат djvu
 • размер 14.23 МБ
 • добавлен 17 сентября 2011 г.
У цьому навчальному посібнику з позиції нового осмислення історії нашого народу. його духовної культури, послідовно викладаються основні етапи історії української філософії

Философская мысль в Украине

Реферат
 • формат doc
 • размер 35,60 КБ
 • добавлен 06 февраля 2012 г.
ДонНТУ, Донецк, 2009, 19 с. Введение. Философские идеи в культуре Киевской Руси и влияние антично-византийской, западноевропейской культуры на процесс их становления и развития. Киево – Могилянская Академия и её роль в развитии философской мысли в Украине. Философия Г.С. Сковороды. Развитие философской мысли в Украине с конца XVIII в. до наших дней. Заключение. Список литературы.

Чижевський Д. Філософія Г.С. Сковороди

 • формат djvu
 • размер 6,84 МБ
 • добавлен 15 октября 2013 г.
Варшава: Праці Українського Наукового Інституту т. 24, 1934р. – 233с. У своїй книзі Чижевський на багатому джерельному матеріалі досліджує засади сковородинської метафізики, антропології, гносеології, етики. Універсалії та образи українського філософа яскраво увиразнені на тлі античного платонізму й неоплатонізму, патристики, середньовічної та новочасної (передовсім німецької) містики. Деякі тези, що їх уперше висунув і обґрунтував Чижевський, я...

Чижевський Д. Філософія Г.С. Сковороди

 • формат pdf
 • размер 14,08 МБ
 • добавлен 30 октября 2013 г.
Варшава: Праці Українського Наукового Інституту т. 24, 1934р. – 233с. У своїй книзі Чижевський на багатому джерельному матеріалі досліджує засади сковородинської метафізики, антропології, гносеології, етики. Універсалії та образи українського філософа яскраво увиразнені на тлі античного платонізму й неоплатонізму, патристики, середньовічної та новочасної (передовсім німецької) містики. Деякі тези, що їх уперше висунув і обґрунтував Чижевський, я...

Чижевський Дмитро. Фільософія на Україні. Спроба історіографії

 • формат pdf
 • размер 57,06 МБ
 • добавлен 29 сентября 2015 г.
Прага: Сіяч, 1926. — 200 с. Проблеми національної філософії. Розвиток проблеми. Діалектичний погляд на історію думок. Проблеми історії української філософії. Суть проблеми. Зашальні огляди історії української філософії. Народний світогляд. Середньовіччя. Ортодоквальная литература. Праці про середньовічча. Київська Академія в VII -VIII в.в. Загальна характеристика. Діячи академії і позаакадемічні. Обсяг філософічного знаття. Стефан Яворський....

Шпак В.Т. Критика современных буржуазных фальсификаций философского наследия украинских революционных демократов

 • формат djvu
 • размер 2,99 МБ
 • добавлен 11 июля 2015 г.
Киев: Вища школа, 1986. — 128 с. Аннотация из книги: В монографии даётся критика современных буржуазных фальсификаций философских и атеистических взглядов украинских революционных демократов — Т. Шевченко, Л. Украинки, И. Франко и др. Разоблачаются попытки буржуазных идеологов использовать их идейное наследие в интересах антикоммунизма. Для преподавателей, научных работников, студентов, пропагандистов.

Шудрик І.О. Історія філософської думки в Слобідській Україні

 • формат pdf
 • размер 2,37 МБ
 • добавлен 10 января 2015 г.
Монографія. — Харків, 2012. — 424 с. ISBN 978-966-405-240-2. У монографії розглядаються основні етапи розвитку філософської думки в Слобідській Україні з кінця ХVІІ — до початку ХХІ століття. Аналізуються філософські погляди видатних мислителів Слобожанщини. Розраховано на науковців, студентів, аспірантів, викладачів філософії та культурології вищих закладів освіти, краєзнавців, широке коло читачів.

Шудрик І.О. Історія філософської думки в Харківському університеті

 • формат pdf
 • размер 6,44 МБ
 • добавлен 31 декабря 2014 г.
Монографія. — Харків, 2013. — 318 с. ISBN 978-966-405-301-0. У монографії розглянуто основні етапи розвитку філософської думки в Харківському університеті з початку його заснування до початку ХХІ століття. Проаналізовано філософські погляди викладачів кафедри філософії, богословських кафедр та професури гуманітарних і природничих кафедр. Монографія розрахована на науковців, студентів, аспірантів, викладачів філософії та культурології вищих заклад...

Шудрик І.О. Філософські дискусії в Харкові

 • формат pdf
 • размер 4,92 МБ
 • добавлен 23 января 2015 г.
Монографія. – Харків: ХДУХТ, 2014. — 184 с. ISBN 978-966-405-354-6. У монографії розглянуто процес становлення та утвердження більшовицької тоталітарної системи в ідеології, культурі, науці та освіті, літературні (1925—1928 рр.) та філософські (1931—1933 рр.) дискусії в Харкові та їхні трагічні наслідки. Монографія розрахована на науковців, студентів, аспірантів, викладачів філософії, історії, мовознавства та культурології вищих закладів освіти,...

Ісаєвич Я. Юрій Дрогобич

 • формат pdf
 • размер 12.84 МБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
ЦК ЛКСМУ "Молодь"; Серія біографічних творів; 1972. - 122 с. Це книга про українського вченого XV століття Юрія Котермака з Дрогобича. Опрацювавши історичні документи, автор простежив життєвий шлях Юрія Котермака, який, закінчивши Краківський університет, став доктором медицини та філософії. Пізніше - ректором славнозвісного Болонського університету. Зміст Під небом батьківщини Шлях до науки Болонья - матір наук У ректорській мантії Рік видан...